Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
Thầy cúng đi bệnh viện
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, giọng kể linh hoạt,phù hợp với diễn biến truyện.
Hiểu :phê phán cách suy nghĩ mê tín, dị đoan ; giúp mọi người hiểu cúng bái
không chữa khỏi bệnh, chỉ có KH và bệnh viện .
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc lại truyện Thầy thuốc như mẹ hiền,TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
Giới thiệu tranh –giới thiệu bài mới
(SGVtr 310 )
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài

Cả lớp đọc thầm theo


-GV chia 4 đoạn
đoạn 1:…,học nghề cúng bái.
đoạn 2:….không thuyên giảm.
đoạn 3:….vẫn đến không lui.
đoạn 4: còn lại.
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai

Luyện đọc từ khó:Cụ ún, không thuyên
giảm, khẩn khoản, quằn quại, …

-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi
đoạn cho nhau )

TaiLieu.VN

Giải nghĩa từ khó :thuyên giảm, cúng
trừ ma,….

Page 1


-GV đọc mẫu cả bài

HS hoạt động theo nhóm

HĐ2:Tìm hiểu bài:

Cả lớp đọc thầm theo

đoạn 1
Câu 1 SGK ?

+..nghề thầy cúng.

đoạn 2

+…cụ chữa bằng cách cúng bái nhưng
bệnh tình không thuyên giảm.

Câu 2SGK ?
đoạn 3
Câu 3SGK ?
Câu 4 ý 1 SGK?
Câu 4 ý 2 SGK?

+….vì cụ sợ mổ, lại không tin bác sĩ
người kinh bắt được con mangười Thái.
+..nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ
+..cụ đã hiểu thầy cúng không chữa khỏi
bệnh cho người.Chỉ có thầy thuốc mới
làm được việc đó.

HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn
-Luyện đọc theo nhóm

Lớp NX sửa sai

- Gọi HS đọc bài 3

ý 2 mục I

-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
-Đọc và chuẩn bị bài 17.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×