Tải bản đầy đủ

Bai 47 dieu khien sinh san o dong vat va sinh de co ke hoach o nguoi

Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Hoocmon kích thích ống sinh
tinh sản xuất ra tinh trùng là:
A. LH
B. FSH
C. Ơstrogen
D . Progestêron


Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 2: Hoocmon kích thích nang trứng
chín và rụng, duy trì thể vàng là:
A. Ơstrogen
B. FSH
C. Testosteron.
D. LH.


Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 3: Quá trình sinh tinh và sinh trứng

chịu ảnh hưởng của yếu tố nào?
A. Căng thẳng thần kinh,lo âu sợ hãi kéo dài.
B. Thay đổi nhiệt độ, ánh sáng, chế độ dinh
dưỡng.
C. Các chất kích thích: rượu, bia, ma
tuý..v.v...
D. Cả A, B, C.


Bài 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN
1. Điều khiển số con
2. Điều khiển giới tính
II. SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
1. Sinh đẻ có kế hoạch là gì?
2. Các biện pháp tránh thai


Bài 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN
Em
Tiêm
Cóhiểu
mấycụm
biệntừ
Trongdịch
chăntinh
nuôi
“thụ
nhân
tạo”
1 .Thay đổi số lượng con
Có những
biện
pháp
pháp
thụ
tinh
Trứng chín
thường có những

gì?
a.Sử dụng hoocmôn hoặc chất
nào đểnhân
tăng tạo?
nhanh số
hướng-điều
khiển
sinhcơ thể
Thụ tinh
ngoài
kích thích tổng hợp
con?
Nặnlượng
-sản
Thụ
tinh
trong
cơ thể cái
nào?
trứng

b.Thay đổi các yếu tố môi trường
c. Nuôi cấy phôi.
d. Thụ tinh nhân tạo

Thụ tinh ngoài

Chiếu sáng liên tục đối với gà
TăngMục
cá thểđích
con của
sinh các
ra trong
một
thời
điểm
biệncùng
pháp
này

gì?
Nở

conngày
có thể đẻ 2 trứng/

Điều khiển giới tính

Điều khiển số lượng con


VD: Nuôi cấy phôi ở bò
1. Chọn bò cho phôi

2. Chọn bò nhận phôi

3. Gây động dục đồng loạt


4. Gây rụng trứng nhiều
ở bò cho phôi
6. Phối giống bò cho phôi
với đực giống tốt
7. Thu hoạch phôi

5. Bò nhận phôi động dục
8. Cấy phôi cho bò nhận

10. Bò nhận phôi có chữa
9. Bò cho phôi trở lại bình thường
chờ chu kì sinh sản tiếp theo

Quy trình gây đa thai nhân tạo ở bò
11. Đàn con mang tiềm năng di
truyền tốt của bò cho phôi


Một số thành tựu
Nuôi cấy phôi đối với gia súc và động vật quý hiếm

Tê giác 1 sừng

Gấu trúc

Hổ trắng

Hươu sao


d. Thụ tinh nhân tạo
- Thụ tinh ngoài cơ thể
VD: Thụ tinh nhân tạo ở cá tra

Em hãy cho một số ví dụ
Cá bố mẹ
hoocmon vào cá
về thụ tinh ngoài củaTiêm
động
vật trong tự nhiên?

Thụ tinh khô

Nặn trứng và tinh dịch


d. Thụ tinh nhân tạo
- Thụ tinh trong cơ thể cái

Bình đựng nitơ lỏng
bảo quản tinh trùng

“Ngân hàng gen”
cất giữ tinh trùng ở Mĩ


VD: Thành tựu đạt được thụ tinh nhân tạo ở một số động vật
quý hiếm

Voi

Koala

Tê giác

Hổ trắng


Bài 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
Điều khiển sinh sản ở động vật
1 .Thay đổi số lượng con
2. Một số biện pháp điều khiển giới tính
Trong
chăn
nuôiX,
hiện
nay có
hướng
- Tách
tinh
trùng
Y sau
đónhững
thụ tinh
nhânnào
tạođể điều khiển
giới tính của đàn con?
I.

Nêu những biện pháp
điều khiển giới tính?

Lọc

Li tâm

- Sử dụng
Nuôi hoocmon
gà lấy trứng giới tính:

Điện di
Gà lấy thịt

+ Sử dụng 17-mêtyltestostêrôn kèm theo VTM C => 90% cá rô phi đực


Minh họa: Điều khiển giới tính ở đàn con
Nuôi tằm đực lấy tơ


Minh họa: Điều khiển giới tính ở đàn con
XY

XX

Sinh con theo ý muốn bằng cách tách tinh trùng.
Tại sao cấm xác định
giới tính sớm ở thai nhi?


Hãy quan sát, mô tả
hình vẽ và cho biết
đây là hiện tượng gì?


Hậu quả của việc tăng dân số


Bài 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I.
Điều khiển sinh sản ở động vật
II. Sinh đẻ có kế hoạch ở người
1. Khái niệm

Gái 1 con trông mòn con mắt
Gái 2 con con mắt liếc ngang
Gái 3 con tóc rối tổ cu
Gái 4 con yếm trụt, váy dù vặn ngang
Số con

Sinh đẻ
có kế
hoạch

Em hiểu sinh đẻ có kế
hoạch là gì?
Nâng cao chất

Thời điểm sinh

Khoảng cách sinh con

?

lượng cuộc sống


Nạo hút thai có được coi
là biện pháp sinh đẻ có kế
hoạch không? Vì sao?Hình ảnh nạo phá thai

Phá thai giúp phụ nữ tránh sinh con ngoài ý muốn nhưng
không được coi là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch


Tuổi vị thành niên mang thai ngoài ý muốn
Nguyên nhân do đâu ??

Hoàn cảnh gia đình.
Sự thiếu hiểu biết.

Sự thiếu giáo dục về giới tính


Tuổi vị thành niên cần hiểu biết sức khỏe
sinh sản tránh rơi vào trạng thái …


Bài 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I.
II.
1.
2.

Điều khiển sinh sản ở động vật
Sinh đẻ có kế hoạch ở người
Khái niệm
Các biện pháp tránh thai

Hãy kể tên những
biện pháp tránh thai
mà em biết?


Tên biện pháp

Cơ chế tác dụng

- Tránh trứng gặp được tinh trùng.

- Ngăn không cho trứng gặp tinh trùng.
- Làm trứng không chín và rụng; đồng thời
làm cho chất nhầy ở cổ tử cung đặc lại,
ngăn không cho tinh trùng vào tử cung và
ống dẫn trứng để gặp trứng.


Tên biện pháp

Dụng cụ tử cung

Cơ chế tác dụng

Kích thích lên niêm mạc tử cung gây
phản ứng chống lại sự làm tổ của tử
cung. Hợp tử không làm tổ được sẽ
rơi ra ngoài cơ thể.
Cắt và thắt hai đầu ống dẫn trứng
không cho trứng gặp tinh trùng trong
ống dẫn trứng.
Cắt và thắt hai đầu ống dẫn tinh ngăn
không cho tinh trùng đi ra để gặp
trứng.


Tên biện pháp

Tiêm thuốc tránh thai

Cơ chế tác dụng

Tiêm thuốc một lần có thể tránh thai 3
tháng
Thuốc có tác dụng tránh thai rất cao

Miếng dán tránh thai

Ức chế sự rụng trứng, từ đó đạt được
hiệu quả tránh thai.
Xuất tinh
ngoài âm đạo
Thuốc diệt
tinh trùng

Không cho tinh trùng gặp trứng
Không cho tinh trùng gặp trứng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×