Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ:
Nghe- viết: VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
I. Mục tiêu:
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức 2 khổ thơ đầu bài “Về ngôi nhà
đang xây”
- Làm đúng BT chính tả 2 a/b; tìm được từ thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện
(bt3)
II. Đồ dùng dạy học:
GV : Vở BTTV5, bút dạ, bảng nhóm

HS : SGK, bảng con

III. Các hoạt động dạy hoc:

Hoạt động của GV
A . Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động của HS
HS viết các từ ngữ ở BT 2b tiết trước


B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết
- GV đọc mẫu

- HS đọc 2 khổ thơ cuối
- 2 HS đọc nối tiếp 2 khổ thơ cuối

- GV lưu ý HS những từ dễ viết sai :
huơ huơ, nồng hăng …

- HS đọc thầm lại bài chính tả để ghi
nhớ
- Xem lại cách trình bày và các chữ dễ
viết sai

- GV đọc lại cho HS dò bài.

- HS gấp SGK và viết bài

- Hướng dẫn chấm chữa

- HS tự dò bài

- Chấm bài : 5-7 em nhận xét

- Từng cặp HS đổi vở sửa lỗi

Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả
Bài 2b: Lựa chọn

TaiLieu.VN

Page 1


Nhắc h/s cách làm bài

2b) Vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng…

Bài 3: Lưu ý HS:
Ô số 1: Chứa tiếng bắt đầu r hay gi

3) Nêu y/c bài tập

Ô số 2: Chứa tiếng bắt đầu v hay d

HS hoàn thành bài tập

+ Câu chuyện gây cười chi tiết nào?
3. Củng cố dặn dò
Nhận xét tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×