Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG
Theo Trường giang –
Ngọc Minh
I.- Mục tiêu:
1) Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.
- Đọc đúng các từ ngữ, câu đoạn khó. Biết ngắt, nghỉ đúng chỗ.
2) Hiểu nội dung bài văn: Ca ngợi cuộc sống, ca ngợi những con người chịu
thương chịu khó, hăng say, sáng tạo trong lao động để làm giàu cho gia đình, làm
đẹp cho quê hương.
3) GDHS biết yêu quê hương và yêu con người lao động.
II.- Đồ dùng dạy học:
-GV:Tranh minh hoạ trong SGK. Bảng phụ viết đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm
-HS : SGK
III.- Các hoạt động dạy – học:

T/g

Hoạt động của giáo viên


Hoạt động của học sinh

1’

I – Ổn định lớp : KT đồ dùng HS

4’

II)Kiểm tra bài cũ :Gọi 2HS đọc và trả lời 2 HS đọc và trả lời ,cả lớp nhận xét
câu hỏi bài Thầy cúng đi bệnh viện
- Cụ Un làm làm nghề gì?
- Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách
nào? Kết quả ra sao?
-GV nhận xét, ghi điểm

32’

III) Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ đến
1’ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để gặp ông Lìn,
một người đã bằng sức lao động , bằng sự
sáng tạo đưa nước về xã, góp phần làm thay
HS lắng nghe.
đổi bộ mặt của quê hương qua bài tập đọc

TaiLIeu.VN

Page 1


Ngu Công xã Trịnh Tường
b) Luyện đọc:
- Cho 1HS khá (giỏi) đọc cả bài
11’ - Cho 4 HS đọc nối tiếp. Luyện đọc từ ngữ
khó: Bát Xát, ngỡ ngàng, ngoằn ngoèo, Phìn
Ngan.

1HS đọc, lớp đọc thầm

-4 HS đọc đoạn nối tiếp.
- Cho 4 HS đọc nối tiếp và đọc chú giải, giải
- HS đọc từ ngữ khó đọc
nghĩa từ.
-4 HS đọc đoạn nối tiếp.
- GV đọc diễn cảm toàn bài một lần.
c) Tìm hiểu bài
Đoạn1: Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi -Theo dõi

10’

-Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước
về thôn?(HSTB)
- Cho HS đọc thầm và trả lời câu
hỏi
-Ông đã lần mò cả tháng trong rừng
tìm nguồn nước.Ông cùng vợ con
đào suốt một năm trời được gần 4
Đoạn2: Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi cây số mương xuyên đồi, dẫn nước
- Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và từ rừng già về thôn.
cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã đổi thay như - Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
thế nào?(HSY-TB)
-Về tập quán canh tác, đồng bào
không làm nương nữa mà trồng lúa
nước, không làm nương nên không
còn nạn phá rừng . Về đời sống , nhờ
Đoạn3: Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi trồng lúa lai cao sản, cả thôn không
- Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo còn hộ đói
vệ dòng nước?
- Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
(HSK)
-Ông nghĩ là phải trồng cây.Ông lặn
lội đến các xã bạn học cách trồng cây
thảo quả và hướng dẫn cho bà con
Đoạn4: Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
cùng làm.
- Câu chuyện giúp em hiểu gì?(H SK-G)
- Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
d) Đọc diễn cảm:
-Ông Lìn là người lao đông cần cù,
GV đưa bảng phụ đã chép đoạn văn 1 lên

TaiLIeu.VN

Page 2


hướng dẫn HS đọc.

thông minh, sáng tạo.

10’ -Đọc mẫu đoạn 1
-Cho HS luyện đọc đoạn 1
Cho HS đọc đoạn 1 theo nhóm
Cho HS thi đua đọc trước lớp
HS thi đọc diễn cảm bài văn
GV nhận xét , khen những HS đọc hay.
IV) Củng cố ,dặn dò:

- Nhiều HS luyện đọc đoạn
HS đọc đoạn 1 theo nhóm
HS thi đua đọc trước lớp

- Qua bài văn tác giả ca ngợi điều gì?( HSK- - 2 HS thi đọc diễn cảm .
G)
- Lớp nhận xét .
3’
-Ca ngợi cuộc sống, ca ngợi những
-GV nhận xét tiết học,liên hệ giáo dục qua con người chịu thương chịu khó,
các buổi lao động
hăng say, sáng tạo trong lao động để
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc diễn làm giàu cho gia đình, làm đẹp cho
quê hương .
cảm bài văn
-Đọc trứoc bài Ca dao về lao động sản
xuất
Rút kinh nghiệm:

TaiLIeu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×