Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ

Giáo án Tiếng việt 5
Luyện từ và câu
ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ
I.- Mục tiêu:
1) Ôn những kiến thức về từ và cấu tạo từ, nghĩa của từ qua những bài tập cụ thể.
2) Biết sử dụng những kiến thức đã có về từ đồng nghĩa, trái nghĩa để làm bài tập
về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.
3)Giáo dục HS tính cẩn thận,thích học văn
II.- Đồ dùng dạy học:
-GV : SGK. Bảng phụ
- HS : SGK, vở bài tập.
III.- Các hoạt động dạy – học:

T/g

Hoạt động của giáo viên

1’

I – Ổn định lớp : KT đồ dùng HS


4’

II) Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra 2 HS

Hoạt động của học sinh

- Xếp các tiếng đỏ, trắng, xanh, điều, bạch, biếc, -Theo dõi bạn nêu ,cả lớp nhận
đào, lục, son thành những nhóm đồng nghĩa?
xét
- Đặt câu trong đó có sử dụng biện pháp so sánh
hoặc nhân hoá.
- GV nhận xét,ghi điểm
32’

III) Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài: Trong tiết LTVC hôm nay, các
1’ em sẽ được ôn tập về từ và cấu tạo từ. Từ những
kiến thức đã có, các em làm một số bài tập về cấu - HS lắng nghe.
tạo từ, về từ đồng nghĩa, trái nghĩa.
b) Luyện tập:
Bài tập1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập.

TaiLieu.VN

Page 1


9’

- GV giao việc: + Đọc lại khổ thơ

-1HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

+ Xếp các từ trong khổ thơ vào bảng phân loại.
+ Tìm thêm ví dụ minh hoạ cho các kiểu cấu tạo
từ trong bảng phân loại.
- Cho HS làm bài ( GV phát phiếu cho các nhóm)
-Các nhóm trao đổi, ghi vào
bảng phân loại

- Cho HS trình bày kết quả
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng :

-Đại diện các nhóm lên trình
bày

a/ Lập bảng phân loại:
Từ đơn

Từ phức
Từ ghép

hai, bước, đi, trên, cát, cha con,
ánh, biển, xanh, cha, mặt trời
dài, con, tròn, bóng.
chắc nịch

-Lớp nhận xét.

Từ láy
Rực rỡ
Lênh
khênh

b/ Tìm thêm ví dụ
7’

9’

Bài tập2 : - Cho HS đọc BT2

-1HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- Cho HS làm bài (GV đưa bảng phụ đã kẽ sẵn
-1 HS lên bảng làm vào bảng
bảng tổng kết)
phụ, HS còn lại làm vào phiếu
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng
hoặc giấy nháp.
Bài tập 3: - Cho HS đọc BT3 + đọc bài văn
-1HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
-GV giao việc: +Tìm các chữ in đậm trong bài.
+Tìm những từ đồng nghĩa với các từ in đậm vừa
tìm
+Nói rõ vì sao tác giả chọn từ in đậm mà không
chọn những từ đồng nghĩa với nó.
- Cho HS làm việc + trình bày kết quả.

-HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét , chốt lại kết quả đúng:
+Từ đồng nghĩa với từ tinh ranh : tinh khôn, tinh
TaiLieu.VN

Page 2


nhanh, tinh nghịch
dâng : hiến, tặng
êm đềm : êm ả, êm lặng
6’

Bài tập4: Cho HS đọc yêu cầu BT4

-1HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

-Cho HS làm bài

-1 HS lên bảng, cả lớp làm trên
giấy nháp.

-GV chốt kết quả đúng: a/ Có mới nới cũ …
3’

IV)) Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.

-HS lắng nghe

-Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở BT1 và BT2
- Chuẩn bị bài sau : ôn tập về câu
Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×