Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về từ và cấu tạo từ
I. Mục đích yêu cầu:
-Củng cố kiến thức về cấu tạo từ (từ đôn, từ phức, các kiểu từ phức; từ đồng nghĩa,
từ nhiều nghĩa, từ đồng âm).
-Nhạn biết, tìm các từ đó. Bước đầu biết giải thích lí do lựa chọn từ trong văn bản.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ BT3,4
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS làm lại BT1,3
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích, y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1

Lớp đọc thầm theo

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác

định yêu cầu của bài 1 ?

Cả lớp đọc thầm lần 2

HS làm việc cá nhân

+từ đơn: hai, bước, đi, trên, cát…..

Gọi HS trình bày

+từ ghép: cha con, mặt trời,chắc nịch.

Gọi lần lượt HS tìm thêm từ

+từ láy: rực rỡ, lênh khênh.

Bài 2
- Tổ chức hoạt động nhóm

a)..từ nhiều nghĩa

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

b)…từ đồng nghĩa
c)…từ đồng âm
Nhóm khác bổ sung
Nhiều HS nhắc lại

TaiLieu.VN

Page 1


Bài 3:
Thảo luận nhóm

-tinh ranh:tinh khôn, ranh ma, khôn lỏi

Đại diện nhóm nêu kết quả

-dâng :tặng, hiến, nộp,…

ý 1?

-êm đềm: êm ả, êm ái, êm ấm..

ý 2?
Bài 4:

..vì không thể hiện đúng ý, nghĩa mà t/g
muốn nói

Làm miệng

VD:……

Gọi HS ttrình bày

+a) ..mới..cũ.

HĐ4 :củng cố ,dặn dò

b) xấu..tốt…

-NX tiết học

c) mạnh ….yếu..

-Ôn lại kiến thức về câu.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×