Tải bản đầy đủ

Quy trình tư vấn kiến trúc tại văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng đại học kiến trúc hà nội

QUY TRÌNH TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Đại học Kiến trúc Hà
Nội là một bộ phận trực thuộc Đại học Kiến trúc Hà Nội, với chức năng
nhiệm vụ được giao như:
- Thực hiện các chức năng tư vấn xây dựng khoa học của Nhà trường.
- Thông qua hoạt động tư vấn kết hợp công tác giảng dạy và thực tế để
nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên , phục vụ tốt công
tác đào tạo.
- Thông qua hoạt động tư vấn là nơi thực tập nghề nghiệp cho sinh viên.
Làm tốt chủ trương học tập lý thuyết kết hợp thực hành.
Sau đây, tôi xin đưa ra một quy trình thông thường nhất đối với dịch vụ tư
vấn thiết kế mà Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Đại
học Kiến trúc đang thực hiện:
Quy trình dịch vụ Tư vấn Thiết kế


Quy trình tư vấn tại Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng
Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Các bước tư vấn bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin
- Quý khách đến Tư vấn thiết kế tại Văn phòng tư vấn và chuyển giao công
nghệ xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội xin vui lòng gặp nhân viên tiếp
tân để ghi nhận thông tin cơ bản và hướng dẫn cho Quý khách lựa chọn
Kiến trúc sư .

Bước 2: Tiếp xúc Kiến trúc sư quản lý tư vấn
- Nhân viên tiếp tân sẽ giới thiệu Kiến trúc sư quản lý tư vấn gặp gỡ Quý
khách. Kiến trúc sư quản lý tư vấn sẽ là người đại diện chính thức thay
mặt Văn phòng giải quyết công việc với Quý khách trong suốt quá trình
giao dịch.
- Khi gặp Kiến trúc sư quản lý tư vấn, Quý khách có thể yêu cầu được xem
qua các mẫu hiện có tại Trung tâm thông qua các tài liệu về kiến trúc, các
công trình đã thực hiện, các mô hình mẫu… Kiến trúc sư quản lý tư vấn
có trách nhiệm giới thiệu đến Quý khách về các dịch vụ, khả năng thực
hiện và chi phí theo nội dung mà Quý khách yêu cầu.


Bước 3: Ký hợp đồng
- Sau khi tìm hiểu năng lực và chấp nhận biểu giá cùng với các quy trình
của Trung tâm. Quý khách sẽ ký hợp đồng thiết kế để tiến tới các giai
đoạn: thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật .

Bước 4: Thực hiện công tác tư vấn thiết kế cùng với Kiến trúc sư chủ trì
(thiết kế chính)
- Sau khi ký hợp đồng thiết kế, Trung tâm sẽ điều phối một Kiến trúc sư
chủ trì để thực hiện các công việc chuyên môn với Quý khách và theo
suốt giai đoạn xây dựng của công trình.
- Các vấn đề thắc mắc về chuyên môn Quý khách có thể hỏi trực tiếp Kiến
trúc sư chủ trì để được tư vấn thỏa đáng.
- Việc thực hiện xin phép xây dựng sẽ được Kiến trúc sư chủ trì hướng dẫn
và cung cấp bản vẽ xin phép cho Quý khách.
(Trong quá trình tiếp xúc ban đầu hoặc trong quá trình tư vấn thiết kế các
giai đoạn sau, nếu Quý khách muốn thay đổi Kiến trúc sư chủ trì thì có
thể thông báo với nhân viên Phòng Dịch vụ Khách hàng, Kiến trúc sư
quản lý tư vấn hoặc trực tiếp với Giám đốc Trung tâm).


Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ thiết kế và công tác chuẩn bị thi công
- Sau khi hoàn tất giai đoạn thiết kế kỹ thuật, Quý khách thực hiện thủ tục
bàn giao hồ sơ, đồng thời tiếp xúc với bộ phận tư vấn thi công để nhận
được các thông tin chuẩn bị cho việc thi công.
(Quý khách cũng có thể yêu cầu gặp bộ phận tư vấn thi công ngay khi ký
hợp đồng thiết kế, giúp Quý khách dễ dàng cân đối ngân sách trong việc
thi công, xây dựng)

Bước 6: Giai đoạn thẩm định năng lực và ký kết hợp đồng thi công
Bước 7: Giám sát công trình Trong suốt quá trình xây dựng công trình
- Trung tâm sẽ cung cấp một tổ giám sát quyền tác giả phục vụ công trình
của Quý khách với thành phần như sau: Kiến trúc sư quản lý tư vấn, Kiến
trúc sư chủ trì, Kiến trúc sư triển khai, Kỹ sư kết cấu, Kỹ sư điện nước và
các bộ phận hỗ trợ khác.

Bước 8: Hoàn công và thanh lý hợp đồng thiết kế


- Sau khi công trình được xây dựng xong, Quý khách vui lòng liên hệ với
Kiến trúc sư quản lý tư vấn để Trung tâm thực hiện trách nhiệm hoàn tất
hồ sơ hoàn công và tiến hành thanh lý hợp đồng thiết kế.

Theo quy trình tư vấn hiện tại của Trung tâm thì có một số vấn đề bất cập và
nhược điểm sau cần thay đổi để có thể phục vụ Quý khách hàng tốt hơn đó
là:
1.

Thứ nhất: Tiếp nhận thông tin, việc lễ tân là người đại diện cho văn
phòng, là người đầu tiên tiếp xúc và để lại hình ảnh của văn phòng với
khách hàng. Nhưng ở đây lễ tân lại là người không am hiểu về tư vấn,
kiến trúc, thiết kế.
o

Thay vì khách hàng đến gặp lễ tân chỉ là để chỉ dẫn, thì Văn phòng
cần có các bộ phận tư vấn chuyên biệt, được phân công rõ ràng
ngồi theo ô quây để khách hàng có thể nhận biết và được tư vấn
ngay tư đầu, được khơi lên những thắc mắc và giải đáp thắc mắc
đó từ những con người, những kiến trúc sư, kỹ sư am hiểu về thiết
kế.


2.

Thứ hai, giai đoạn thẩm định năng lực và ký kết hợp đồng thi công
không có thang đo cụ thể ở mức nào thì được gọi là có năng lực và
mức nào thì có thể chấp nhận ký kết hợp đồng thi công.
o

Dẫn đến cần có thang đo hoặc quy định rõ ràng để người thi công,
khách hàng và chủ đầu tư biết được rằng, hiện tại đã đáp ứng được
gì và chưa đáp ứng được gì? Để có thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu thi
công công trình hay không?

3.

Thứ ba, bộ phận giám sát thi công cần có hợp đồng ký kết 03 bên Văn
phòng tư vấn, Khách hàng, chủ đầu tư. Để quy định rõ ràng, ràng
buộc trách nhiệm thuộc về bên nào trong quá trình thi công. Để công
trình đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế thi công đã được khách
hàng chấp thuận.

Trên đây là quy trình gồm 8 bước thực hiện của Trung tâm và một số điểm
cần thay đổi để hoàn thiện hơn nữa và phục vụ khách hàng tốt nhất có thể.

Câu 2.
Theo chương trình học môn Quản trị Họa động, với công việc thi công, thiết
kế và tư vấn kiến trúc thì việc tiên quyết của công việc này là đảm bảo sao


cho công trình có một cái nhìn bao quát và chi tiết đẹp, thuận theo phong
thủy và thuần phong mỹ tục của con người Á đông.
Vì vậy nội dung môn học theo tôi là có ích cho công việc hiện tại của mình
đó là phần “quản trị chất lượng”. Tại sao thế? Quản trị chất lượng là thành
phần không thể thiếu của bất cứ một công trình kiến trúc nào. Vì chất lượng
là ưu tiền hàng đầu đem lại hình ảnh cho một đơn vị tư vấn thiết kế. Cho biết
đơn vị đó làm việc và những con người ở đó có đủ năng lực và kiến thức để
thực hiện những dự án của khách hàng không?
Theo đó, quản lý chất lượng mang lại sự khác biệt hóa, giảm chi phí và các
chiến lược đáp ứng thị trường. Với Trung tâm thì việc luôn tạo ra sự khác
biệt và những công trình tư vấn thiết kế đem lại sự hài lòng cho Khách hàng
là tiêu chí hàng đầu làm nên một công trình của Trung tâm. Điều khác biệt ở
chỗ, trung tâm luôn tìm kiếm và sáng tạo ra những mô hình mới khai thác từ
ý tưởng của khách hàng kết hợ với những kiến thức của đội ngũ kiến truc sư
đam mê và nhiệt huyết tạo nên giá trị công trình. Ngoài việc làm hài lòng
khách hàng, thực hiện ý tưởng của khách hàng và tư vấn khách hàng trong
những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau để có thể thực hiện công trình
trong điều kiện tốt nhất và cắt giảm chi phí tối đa nhưng vẫn mang lại chất
lượng theo đúng thiết kế ban đầu. Các công trình phải luôn song hành cùng


thời đại và mỗi công trình phải là điểm nhấn riêng tạo nên phong cách của
Trung tâm.
Chất lượng giúp Trung tâm tăng doanh số và giảm chi phí, điều đó có thể
được hiểu như việc thực hiện các công trình tư vấn thiết kế tạo được niềm
tin của khách hàng và gây được ảnh hưởng dẫn đến được khách hàng tin
dùng và quay lại hoặc tăng lượng khách hàng mới. Việc thực hiện cùng lúc
nhiều dự án tao cho việc giảm chi phí về con người, và các chi phí liên quan
trong khi đó doanh số trung tâm vẫn tăng lên.
Để thực hiện được những điều đó không hề đơn giản, trung tâm cần cấp thiết
xây dựng bộ phận quản trị chất lượng đem lại sự yên tâm cho khách hàng
tọa niềm tin vĩnh cửu của khách hàng về chất lượng công trình mà trung tâm
tạo ra, từng khâu từng bước và từng quá trình đều được giám sát chặt chẽ,
tránh trường hợp đáng tiếc làm hỏng chất lượng một chi tiết ảnh hưởng đến
toàn bộ công trình, khi việc thực hiện tại một khâu nào đó sai lệch và không
đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như mô hình thiết kế ban đầu.
Mô hình xương cá: biểu đồ nguyên nhân – kết quả là côn cụ xác định các
yếu tố tròn quy trình nguyên nhân có ảnh hưởng tới kết quả đầu ra.
Nguyên nhân:


-

Nguyên liệu: ý tưởng thiết kế, sơ đồ thiết kế, nguyên vật liệu sử dụng
để thực hiện công trình.

- Phương thức: cách thức thực hiện, quy trình tuần tự và các bước
- Con người: người thi công kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân
- Máy móc thiết bị: phục vụ cho quá trình thi công phải được đảm bảo
theo đúng tiêu chuẩn.
Hậu quả: kết hợp các dữ liệu trên với đầu vào tốt thì việc cho ra một sản
phẩm thiết kế hoàn hảo.(nhà, công trình, văn phòng….)


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình quản trị hoạt động, Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh Quốc tế, 2011.
2. Quản trị Sản xuất & Dịch vụ , Nhà xuất bản LĐ – XH, GS.TS Đồng Thị
Thanh Phương, 2010


3. Hết



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×