Tải bản đầy đủ

Quy trình công tác tuyển dụng tại cong ty dầu khí

QUY TRINH CONG TAC TUYỂN DỤNG TẠI CONG TY DẦU KHI

Theo yêu cầu đầu bài, tôi chọn quy trình tác nghiệp trong tuyển chọn
nhân sự thuộc phòng Tổ chức Nhân sự nơi tôi công tác nhằm bổ sung nguồn lực
cho công ty chúng tôi.
Là một công ty Dầu khí với chức năng là Tìm kiếm Thăm dò và Khai
thác Dầu khí ở Nước ngoài bởi vậy trụ sở của công ty chúng tôi có mặt trên
khắp các Châu lục nhằm tìm kiếm được những cơ hội tốt để đầu tư vào các Dự
án tiềm năng dầu khí mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để có thể làm việc được với
các đối tác là những công ty có tầm cỡ quốc tế đòi hỏi những nhân sự phải giỏi
về chuyên môn và thông thạo về ngoại ngữ - là ngôn ngữ nơi chúng tôi làm các
Dự án, chính vì vậy việc tuyển chọn nhân sự trong Công ty chúng tôi phải tuân
thủ theo những nguyên tắc nhất định và cần có sự tác nghiệp của rất nhiều bộ
phận từ các Phòng/Ban cũng như Lãnh đạo của Công ty.
Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty chúng tôi được xây dựng căn
cứ vào chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và
sự tìm kiếm thăm dò đầu tư/ mua mới được nhiều hay ít các Dự án. Việc tuyển
chọn nhân sự được tổ chức theo từng đợt tập trung đối với nhiều ngành nghề
hoặc tuyển dụng đột xuất đối với những chuyên ngành đặc biệt hoặc yêu cầu đặc
biệt về trình độ, kinh nghiệm hoặc là những chuyên gia giỏi.
Cơ cấu ngành nghề trong Công ty có thể được chia thành các nhóm chính

như sau:
-

Địa Chất – Địa Vật lý

-

Khoan – Khai thác - Thiết bị dầu khí

-

Kinh tế - Kế hoạch

-

Đầu tư – Phát triển dự án

-

Luật – Thương mại – Hợp đống

-

Tổ chức - Nhân sự - Hành chính – Công nghệ thông tin.

Để thống nhất quản lý công tác tuyển dụng, Công ty chúng tôi đã ban
hành Quy chế tuyển dụng, theo đó Hội đồng thi tuyển sẽ được thành lập để tổ


chức và điều hành việc thi tuyển và Hội đồng tuyển dụng sẽ được thành lập để
xem xét, quyết định tuyển dụng căn cứ vào kết quả thi tuyển.
Quy trình chung về tuyển dụng bao gồm:
-

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Công việc này dựa trên cơ sở nhu
cầu nhân sự của các phòng trong Công ty sau khi được Ban lãnh
đạo thông qua và phòng Tổ chức – Nhân sự là người thực hiện;

-


Thông báo, quảng cáo: Sau khi đã có kế hoạch tuyển dụng Phòng
Tổ chức – Nhân sự sẽ giao cho bộ phận Văn thư/ Công nghệ
Thông tin thông báo, quảng cáo. Có thể thông báo nội bộ Công ty,
trang web, quảng cáo trên báo/ đài nội dung yêu cầu của đợt tuyển
dụng. Ứng viên có thể là người Việt Nam hoặc kỹ sư, chuyên gia
người Nước Ngoài.

-

Tiếp nhận hồ sơ: Sau khi thông báo tuyển dụng được gửi đi,
phòng Tổ chức - Nhân sự sẽ chuẩn bị và nhận hồ sơ của các ứng
viên gửi đến;

-

Sơ tuyển: Khi hồ sơ gửi đến ( thường là có thời hạn cho việc nhận
hồ sơ) phòng Tổ chức – Nhân sự sẽ sàng lọc để loại những hồ sơ
không đạt theo như yêu cầu thông báo tuyển dụng.

-

Thi tuyển: Công tác thi tuyển có thể được phỏng vấn trực tiếp hoặc
theo hình thức thi viết và thường có 2 phần là phần thi ngoại ngữ
và Chuyên môn.
 Nếu là phỏng vấn trực tiếp, người phụ trách phần phỏng vấn
thường là những cán bộ giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ và
là những người được Lãnh đạo tin tưởng hoặc là Lãnh đạo
Công ty trực tiếp phỏng vấn ứng viên.
 Nếu là thi viết thì phần thi Ngoại ngữ ( phần thi này công ty
chúng tôi thường phải hợp tác với một trung tâm ngoại ngữ
có uy tín) và thường được thi trước và ứng viên phải vượt
qua được phần thi này hoặc ứng viên nào có chứng chỉ, bằng


cấp ngoại ngữ đạt theo tiêu chuẩn Công ty đề ra thì mới được
thi tiếp phần thi chuyên môn. Phần thi chuyên môn, các ứng
viên được thi theo các lĩnh vực chuyên môn riêng và đề
thường được những người đứng đầu các phòng biên soạn.
-

Đánh giá kết quả: Kết quả đạt được sau phần phỏng vấn trực tiếp
hoặc thi viết sẽ được hội đồng thi tuyển chuyển choc ho hội đồng
xét tuyển xem xét và quyết định ứng viên đáp ứng đủ điều kiện hay
không.

- Quyết định tuyển chọn: Hội đồng xét tuyên căn cứ trên kết quả đạt
được, các ứng viên tham gia tuyển dụng có thể được tuyển dụng và
ký hợp đồng lao động thời hạn 1 dến 3 năm hoặc dài hạn tùy theo
trình độ đạt được, hoặc được tài trợ tham gia chương trình trợ giúp
đào tạo do Công ty tổ chức để được trang bị các kiến thức tổng
quan về ngành dầu khí, về công việc. Thời gian trợ giúp đào tạo
thông thường là ba tháng; sau đó tùy theo năng lực ứng viên nào đạt
được sẽ được tuyển dụng.
Phần ký hợp đồng thường có form mẫu đã được phòng Tổ chức –
Nhân sự chuẩn bị và người lao động ký trực tiếp với người sử dụng
lao động.
Nhược điểm quy trình tác nghiệp tuyển chọn nhân sự của công ty chúng tôi:
Quy trình mới chỉ phù hợp với các đối tượng tuyển dụng là kỹ sư,
cử nhân mới ra trường hoặc ở cấp độ thấp. Khi cần tuyển chuyên
gia giỏi thường chưa đạt được như mong muốn vì đội ngũ chuyên
gia giỏi trong nước và nước ngoài cần phải có người/nhóm người
trực tiếp săn đón họ và hơn hết cần phải đưa những chế độ ưu đãi
đặc biệt vào quy trình tuyển chọn đối với những chức danh cần thu
hút.
Hướng khắc phục: Để hoàn thiện các nhược điểm của quy trình thì cần thiết
phải cập nhật và bổ sung nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác tuyển chọn và tuyển dụng nhân sự của Công ty.


Câu 2: Theo anh/chị những nội dung nào trong môn học Quản trị Tác
nghiệp này là có thể áp dụng vào công việc của anh/chị hoặc của doanh nghiệp
anh/chị hiện nay? Anh/chị dự định sẽ áp dụng những kiến thức đó vào những
hoạt động gì và sẽ áp dụng như thế nào?
Bài làm:
Người ta thường nhấn mạnh rằng một phương pháp tiếp cận hiệu quả đối
với dự báo là phần quan trọng trong hoạch định. Khi các nhà quản trị lên kế
hoạch, trong hiện tại họ xác định hướng tương lai cho các hoạt động mà họ sẽ
thực hiện. Bước đầu tiên trong hoạch định là dự báo hay là ước lượng nhu cầu
tương lai cho sản phẩm hoặc dịch vụ và các nguồn lực cần thiết để sản xuất sản
phẩm hoặc dịch vụ đó.
Như vậy, dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc
sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu
thập được. Khi tiến hành dự báo ta căn cứ vào việc thu thập xử lý số liệu trong
quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong
tương lai nhờ vào một số mô hình toán học. Dự báo có thể là một dự đoán chủ
quan hoặc trực giác về tương lai. Nhưng để cho dự báo được chính xác hơn,
người ta cố loại trừ những tính chủ quan của người dự báo.
Đối với lĩnh vực Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí là một ngành
mũi nhọn đóng góp rất lớn cho nền kinh tế nước nhà nhưng cũng là lĩnh vực đầu
tư mang tính rủi ro cao. Ngoài sự rủi ro về những mỏ/giếng không có tiềm năng,
về khả năng cạn kiệt dần của nguồn khoáng sản này, vào công tác dự báo tình
hình kinh tế trong nước và thế giới. Chính vì vậy để có thể thúc đẩy phát triển
ngành dầu khí phát triển và là những đối tác đối trọng với các công ty dầu quốc
tế đòi hỏi công ty Dầu chũng tôi phải có đội ngũ Cán bộ và Chuyên gia giỏi
trong lĩnh vực này. Cho nên, Quy trình tác nghiệp trong tuyển chọn và thu hút
nhân sự chúng tôi đặc biệt đề cao để không bị các công các công ty đối tác thu
hút hết nhân tài, nguồn lực trong nước cũng như Nước ngoài để từ đó phát triển
được đội ngũ những người có chuyên môn giỏi phù hợp về từng giai đoạn phát


triển của Dự án. Lý thuyết về dự báo của quản trị tác nghiệp và sản xuất mang
lại cho chúng tôi những dự báo tốt sẽ giúp nhà quản trị quyết định săn tìm, thu
hút, đào tạo đội ngũ Chuyên gia, kỹ sư giỏi, đưa công ty chúng tôi từng bước
phát triển hơn nữa.
Công tác dự báo là một bước quan trọng của quá trình quản trị tác nghiệp,
công tác dự báo cũng là yếu tố ảnh hưởng chính đến quá trình ra quyết định của
nhà quản trị Dầu khí. Chính bởi vậy nâng cao tính chính xác của dự báo là một
nhu cầu cấp thiết đối với các nhà quản trị nói chung và nhà quản trị dầu khí nói
riêng nhằm tầm của công ty dầu trong nước ngang tầm với các công ty dầu trên
thế giói tạo thuận trong việc hợp tác làm ăn với các đối tác đem lại lợi ích kinh
tế cao cho nước nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×