Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về từ loại
I. Mục đích yêu cầu:
-Hệ thống hoá kiến thức đã học về các từ loại danh từ, đại từ ; qui tắc viết hoa danh
từ riêng.
-Nâng cao một bước kĩ năng sử dụng danh từ, đại từ.
II .Đồ dùng học tập:
VBTTV
Bảng phụ BT 1
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đặt câu hỏi một trong các cặp quan hệ từ đã học.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích, y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1

Lớp đọc thầm theo


- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 1 ,xác định + tìm DT riêng, 3 DTchung
yêu cầu của bài ?
GV:DT chung là tên của 1 loại sự vật .
DT riêng là tên riêng của 1 sự
vật .DT riêng luôn được viết hoa.
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

+DT riêng :Nguyên
+DTchung:giọng, chị gái, hàng, nước
mắt, vệt, má, chị , tay, má, mặt ,phía,
ánh đèn, màu, tiếng, đàn, tiếng, hát,
mùa xuân, năm.
Nhóm khác bổ sung

Bài 2:

TaiLieu.VN

Nhiều HS nhắc lại

Page 1


Làm miệng
Gọi HS trình bày
Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 3, xác định +..tìm đại từ xưng hô..
yêu cầu của bài ?
-Thế nào là đại từ xưng hô ?
HS làm việc cá nhân

+chị, em, tôi, chúng tôi.

Gọi HS trình bày

Lớp NX,bổ sung

Bài 4
*Lưu ý:
+Đọc từng câu trong đoạn văn , XĐ câu
đó thuộc kiểu câu nào
+Tìm xem chủ ngữ là DT hay đại từ

đáp án SGV tr273

+Mỗi kiểu câu nêu 1 VD
HS làm việc cá nhân
Gọi HS trình bày
HĐ4 : củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại kiến thức về động từ, tính từ
đã học .Chuẩn bị tiết sau Ôn tập về từ
loại .
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×