Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
( Tả ngoại hình )
I / Mục tiêu
1/ HS nêu được những chi tiết miêu tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn, đoạn
văn mẫu. Biết tìm ra mối quan hệ giữa các chi tiết miêu tả đặc điểm ngoại hình của
nhân vật , giữa các chi tiết miêu tả ngoại hình với việc thể hiệntính cách nhân vật .
2/Biết lập dàn ý cho bài văn tả người thường gặp .
3/Giáo dục HS tính sáng tạo trong làm văn.
II / Chuẩn bị :
GV: SGK.Bảng phụ ghi dàn ý khái quát của 1 bài văn tả người . 02 tờ giấy khổ to .
HS: SGK,vở nháp., vở tập làm văn
III/Các hoạt động dạy học:

T/g

Hoạt động của GV

1’


I / Ổn định KT dụng cụ HS

2’

II)Kiểm tra bài cũ :

Hoạt động của HS
-HS để vở ra đầu bàn .

-Nêu tác dụng của việc quan sát và HS trả lời
chọn lọc chi tiết miêu tả ?(KG)
-GV nhận xét
35’ III / Bài mới :
1’ 1 / Giới thiệu bài :Trong tiết TLV -HS lắng nghe.
tuần trước , các em hiểu thế nào là
quan sát và chọn lọc chi tiết trong
bài văn tả người ( tả ngoại hình hoạt
động ).Tiết học hôm nay , sẽ giúp
các em hiểu sâu hơn .Các chi tiết
miêu tả ngoại hình có quan hệ với
nhau như thế nào ?
2 / Hướng dẫn HS luyện tập:
TaiLieu.VN

Page 1


* Bài tập 1 :
17’ -GV cho HS đọc bài tập 1.
-GV cho nửa lớp làm bài tập 1a, nửa -1 HS đọc , cả lớp đọc thầm .
còn lại làm bài 1b.
-Nhận việc .
-Cho HS trao đổi nhóm đôi .
-GV cho HS trình bày kết quả .

-Trao đổi , thảo luận nhóm đôi .

-GV nhận xét và chốt lại kết quả -HS trình bày kết quả .
đúng đã ghi trên bảng phụ ( GV treo
-Lớp nhận xét .
bảng phụ )
-GV kết luận : Những điều cần thiết -HS quan sát bảng tóm tắt .
khi tả ngoại hình nhân vật …
-HS lắng nghe.
* Bài tập 2 :
17’ -GV nêu yêu cầu bài tập 2.
-GV nhắc : Dựa vào kết quả quan -HS lắng nghe.
sát các em đã làm , em lập dàn ý tả
ngoại hình của 1 người mà em
thường gặp .
-GV mời 1 HS giỏi đọc ghi chép và
GV nhận xét .
-1HS đọc .
-GV mở bảng phụ ghi dàn ý khái Lớp theo dõi trên bảng phụ .
quát của 1bài văn tả người .
-GV cho HS lập dàn ý .
-GV phát giấy cho 2 HS .

-Làm việc cá nhân .
-Cho HS trình bày kết quả và GV
-2 HS làm bài trên giấy .
nhận xét .
-Lớp nhận xét .
IV/ Củng cố dặn dò :
2’

-Nhận xét tiết học .
-Những HS làn bài chưa đạt  về -HS lắng nghe.
nhà làm hoàn chỉnh dàn ý . Chuẩn bị
chi tiết TLV viết 1đoạn văn tả ngoại
hình dựa theo dàn ý đã lập

Rút kinh nghiệm:
TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×