Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(Tả hoạt động)
I. Mục đích yêu cầu:
-Biết lập dàn ý chi tiế cho bài văn tả hoạt đọng của 1 bạn nhỏ hoạc của 1 em bé ở
tuổi tập đI, tập nói
-biết chuyển 1 phần của dàn ýdã lập thành 1 đoạn văn mưu tả hoạt động của em bé.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ ghi dàn ý
Tranh ảnh sưu tầm về bạn , em bé,..
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Chấm 1 số bài văn tiết trước.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác
định yêu cầu của bài 1 ?


Lớp đọc thầm theo

Gọi HS đọc gợi ý SGK

+Lập dàn ý ..tả hoạt động của 1 bạn nhỏ
hoặc 1 em bẻ ở tuổi tập nói, tập đi

- Tổ chức hoạt động nhóm

Lớp đọc thầm theo

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
(GV treo bảng phụ dàn ý đã hoàn thành)

Nhóm khác bổ sung
Gọi HS đọc lại dàn ý

Bài 2:

SGV tr 302

- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 1 ,xác định

+..viết đoạn văn mưu tả hoạt động của

TaiLieu.VN

Page 1


yêu cầu của bài ?

bạn nhỏ hoặc em bé.

HS làm việc cá nhân
Gọi HS đọc bài

Lớp NX,bổ sung
+nội dung
+từ ngữ dùng để mưu tả

HĐ4 :củng cố ,dặn dò

+cách sắp xếp ý.

-NX tiết học

….

-Chuẩn bị tiết sau KT viết (tả người).

Bình bài hay nhất

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×