Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Luyện tập về từ đồng nghĩa


lại lần lượt là: điên cuồng, tung lên, nhô lên,
sáng rực, gầm vang, lao vút, chọc thủng, hối

-HS tự chữa bài

hả.

C-Củng cố, dặn dò: + Nhận xét tiết học.
Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở BT
*Bài sau: -HS xem trước bài ở tuần 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×