Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH CLB TIN NH 2018 2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SƠN ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN CHÂU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KHCLBTH

An Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức và sinh hoạt Câu lạc bộ “Tin học” Trường Tiểu học An Châu
Năm học 2018 - 2019
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội Nghị CBCNVC và kế hoạch hoạt động của trường
Tiểu học An Châu;
- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của tổ tin học phòng GD&ĐT huyện Sơn Động ;
- Căn cứ vào tình hình thực tế việc dạy và học tin học ở trường,
I. Mục đích và ý nghĩa:
- Là nơi giao lưu học hỏi của các em học sinh về những kiến thức môn tin học
- Phát động phong trào học tập và tìm tòi khám phá về CNTT cho học sinh và là

động lực cho học sinh phấn đấu học hỏi không những trong trường mà có thể tự
học ở nhà, học qua bạn bè, học qua anh chị, học qua mạng…
- Tạo ra sân chơi bổ ích cho các em, giúp các em phát huy tối đa tính sáng tạo cũng
như khả năng học tập Tin học của mình, là nơi giao lưu giữa các lớp và các khối
trong trường.
- Trang bị cho học sinh những hiểu biết cần thiết về CNTT mà có thể trong chương
trình SGK Tin học tiểu học không đề cập tới.
- Giúp các em hiểu về lợi ích của CNTT đối với cuộc sống hiện đại, các em nhận
thấy rằng máy tính không chỉ là một phương tiện giải trí mà còn làm được rất
nhiều việc khác như học tập, lập trình, vẽ tranh,…
- Khi các em hiểu và tham gia tích cực vào các hoạt động của Câu lạc bộ, các em
sẽ tuyên truyền và khuyến khích các bạn khác cùng lớp cùng tham gia đóng góp ý
kiến nhằm phát triển câu lạc bộ.
- Qua đây nhằm phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực về môn học để
làm nòng cốt cho đội tuyển HSG tin học các cấp.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC:
1. Thời gian: 60 Phút;
2. Địa điểm: Sân trường Trường Tiểu học An Châu
3. Đối tượng tham gia Câu lạc bộ
- Thành viên trong câu lạc bộ gồm ……. em (có danh sách kèm theo)
- Khán giả là học sinh Khối 3, 4, 5 và toàn thể giáo viên Khối 3,4,5 Trường Tiểu
học An Châu.

1


- Giáo viên Tin học sẽ tham gia tổ chức các hoạt động của CLB cũng như chịu
trách nhiệm duy trì và phát triền CLB Tin học của trường
4. Hình thức giao lưu Câu Lạc Bộ:
- Thi giao lưu giữa 3 đội chơi, rung chuông vàng, Đường lên đỉnh, hái hoa dân
chủ…
5. Quyền lợi của thành viên trong Câu lạc bộ:
Khi tham gia CLB ngoài nội dung về trao đổi và học hỏi kinh nghiệm học Tin
học các em sẽ được tìm hiểu thêm những nội dung sau:
- Tìm hiểu về máy tính (các kiến thức chung về máy tính, các khái niệm về phần
cứng, phần mềm, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng, các thuật ngữ tin
học…)
- Học và chơi cùng máy tính (Chơi các trò chơi bổ ích)
- Hướng dẫn HS sử dụng các phần mềm học tập hiệu quả.
- Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản Word.
- Sử dụng chương trình trình chiều Powerpoint.
- Học vẽ tranh theo các chủ đề bằng các phần mềm Paint
- Được tìm hiểu thêm về lợi ích và tính năng của mạng Internet.
- Phát triển vốn Anh văn chuyên ngành Tin học.
- Làm quen với Phần mềm Logo
- Các em sẽ được tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển Câu lạc bộ.
III. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Nhiệm vu:
- Tiếp tục duy trì việc dạy học môn Tin học 2tiết/lớp/tuần.
- Vận dụng linh hoạt phương pháp đổi mới vào tổ chức hoạt động dạy và học Tin
học cho học sinh.
- Tích cực khai thác mở rộng phạm vi kiến thức cho học sinh trong các giờ luyện
tập thực hành để học sinh được làm quen với các thao tác sử dụng máy căn bản.
- Tăng cường giờ thực hành cho học sinh, tận dụng thời gian máy để trống.
- Lựa chọn các chủ đề sinh hoạt cho Câu lạc bộ phù hợp với lứa tuổi và khả năng
của các em.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt CLB mỗi học kỳ ít nhất là một lần
2. Biện pháp thực hiện:
- Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm về nội dung, chuẩn bị tài liệu và phiếu trắc
nghiệm cũng như hướng dẫn học sinh tự chuẩn bị tìm hiểu và học tập ở nhà, qua
mạng…
- GV sẽ ra câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức về máy tính phát cho các hội viên
tham khảo và trả lời ở nhà.
- Phát một số mẫu văn bản yêu cầu học sinh về nhà thực hành. Đến buổi sinh hoạt
tập trung sẽ tổ chức thi ai làm nhanh và đẹp.
2


- Với chủ đề vẽ tranh trên máy tính. GV ra các chủ đề yêu cầu các hội viên luyện
vẽ ở nhà hoặc trong các buổi thực hành tin học. GV mỹ thuật sẽ hướng dẫn và
đánh giá bài vẽ của các hội viên.
- Các bài toán Logo. GV ra một số đề hội viên tự luyện ở nhà, giáo viên nâng cao
cho các hội viên trong các buổi học tin học và buổi sinh hoạt CLB.
- Với nội dung học và chơi cùng máy tính - đây là nội dung gây hứng thú và thay
đổi không khí sinh hoạt CLB nên có thể lồng ghép trong các buổi sinh hoạt. Chú ý
không để học sinh sa vào chơi mà chỉ lựa chọn nội dung chơi nhằm rèn luyện tư
duy của học sinh.
- GVCN động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho các em tham gia, hoàn thành
tốt.
- Nhà trường tạo điều kiện về CSVC và có thể có quà động viên cho buổi tổng kết
CLB
- Giáo viên tuyên truyền vận động để có sự đồng hành của Phụ huynh học sinh
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
1. Ban chủ nhiệm:
1. Đ/C Vũ Trọng Hiếu - GV Tin học: Chủ nhiệm CLB
2. Đ/C Nguyễn Hồng Tâm - GV Mỹ thuật: P. Chủ nhiệm CLB
3. Đ/C Lộc Thị Hường - GV TPT Đội - Thành viên
3. Đ/C GVCN các lớp - Thành viên
4. Học sinh các khối lớp 3,4,5 (Có danh sách kèm theo): Hội viên
2. Điều lệ hội viên.
Nhiệm vụ:
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt
- Tích cực trong hoạt động
- Có tinh thần hợp tác tốt, có trách nhiệm với tập thể
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung: Máy tính
- Có tinh thần học hỏi cao
- Giữ gìn vệ sinh lớp học tốt.
Quyền lợi:
Khi tham gia CLB các em sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
- Các em được giao lưu, học tập, trao đổi những kiến thức về môn Tin học.
- Các em được nói lên mong muốn của mình đối với bộ môn Tin học - cũng như
được học hỏi thêm nhiều kiến thức kỹ năng bổ ích.
- Các em được truy cập để tìm tài liệu học tập trên mạng Internet cũng như được
tạo điều kiện học tập trong thư viện của nhà trường.

3


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:
Tháng Nội dung

9/2018

Hình thành CLB và
kiện toàn các thành
viên tham gia

Đối tượng
Học sinh tự
nguyện đăng


- Tổ chức ra mắt CLB
Tin học
- Tổ chức thi tìm hiểu
về máy tính
Học sinh các
10/2018 - Học và chơi cùng
khối 3,4,5
máy tính
- Phát thẻ cho thành
viên Câu lạc bộ

Tổng hợp kiến thức
11/2018
chương trình học kỳ I
Kết hợp với Olympic
các môn học khác
12/2018
cùng với Đội
(Kiến thức tổng hợp)

1/2019

Kết hợp với CLB các
môn học năng khiếu
cùng với Đội chơi
(Kiến thức tổng hợp)

2/2019

3/2019

1.Phần mềm Logo
2.Vẽ trên máy tính
(Phần mềm Paint)

1.Soạn thảo và trình
bày văn bản

Tất cả các
hội viên
CLB
Tất cả học
sinh của
Trường
Tất cả học
sinh của
Trường

HS K3, K4,
K5

HS K3,4,5

4

Hình thức tổ chức, địa
điểm
Giáo viên nêu các tiêu chí
hội viên CLB và hướng dẫn
học sinh đăng kí tham gia
- Phần thi tìm hiểu về máy
tính
- hình thức trắc nghiệm
- Phần thi học và chơi cùng
máy tính thi theo đội chơi
(Chơi trên máy )
GV quan sát và phân thắng
thua giữa các đội chơi
(Tại phòng tin học)
Thi, giao lưu giữa các đội
chơi trong CLB
GV quan sát và phân thắng
thua giữa các đội chơi
(Tại phòng tin học)
Ra câu hỏi trắc nghiệm phát
cho các đội về nhà tham
khảo trước
(Tại sân trường)
Ra câu hỏi trắc nghiệm phát
cho các đội về nhà tham
khảo trước.
(Tại sân trường)
GV hệ thống lại các kiến
lệnh của Logo, cách viết thủ
tục trong Logo
Làm bài trực tiếp trên máy
tính
Học sinh K3 chỉ làm phần
Vẽ paint trên máy tính
(Tại phòng tin học)
- Phần soạn thảo nhận bài về
nhà làm xong nộp qua mail

Ghi
chú


2.Phần mềm Logo

4/2019

5/2019

1.Giải toán với phần
mềm Logo (Hoặc ở
phần mềm scratch)

Tổng kết hoạt động
CLB

Những hội
viên xuất sắc
trong CLB

Tất cả các
hội viên
trong CLB

cho GV
- HS K3,4 soạn thảo văn bản
- HS K5 làm bài tập Logo
(Tại phòng tin học)
GV ra đề bài toán giải được
bằng logo hoặc scratch phát
cho các hội viên trong Câu
lạc bộ về nhà nghiên cứu
trước (có hướng dẫn), sau đó
sẽ tham gia thi làm các dạng
toán tương tự.
(Tại phòng tin học)
Họp mặt các thành viên
CLB. Nhận xét ưu điểm và
hạn chế. Tuyên dương
những thành viên hoạt động
tốt (Trao phần thưởng cho
thành viên xuất sắc trong
CLB (Tại phòng Tin học)

Trên đây là kế hoạch hoạt động CLB Tin học Trường tiểu học An Châu năm
học 2018 - 2019. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của BGH nhà trường và tổ
chuyên môn để kế hoạch hoạt động của CLB Tin học được hoàn thiện hơn.
An Châu, ngày 15 tháng 09 năm 2018
TỔ CHUYÊN MÔN TIN HỌC

Trần Thị Hiền

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Giang

5

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Vũ Trọng HiếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×