Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1

Đề thi học sinh giỏi
Môn Toán -Lớp 1
(Thời gian 60 phút)
Bài 1-(2điểm) Điền dấu( +,- )vào ô trống
9 1 = 10 0 7 3 < 4 2
6 2 > 9 2 5 2 = 8 1
Bài 2-(2điểm) Nối ô trống với các số thích hợp
2 + < 7 + 2 > 5
Bài 1-(1điểm)
Tìm một số biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bài 1-(2điểm)
Bạn An nói với bạn Bình: “ Ba năm nữa thì tuổi của mình bàng số lớn nhất có một chữ
số” . Em hãy cho biết bạn An bao nhiêu tuổi?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bài 1-(2điểm)
Một xe ô tô chở 9 người. Đến bến xe có 4 người xuống và 5 người lên xe. Hỏi trên xe ô
tô bây giờ có bao nhiêu người?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bài 1-(1điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
...................................
...................................
...................................
1 3 4 5 6 7 80 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×