Tải bản đầy đủ

giao an am nhac 6 tiet 17

T uần : 17 Tiết : 17 Ngày soạn : Ngày dạy :
Tiết 17
Ôn tập
I . Mục tiêu :
- Ôn tập củng cố cách thể hiện bốn bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên
đường xa, Hành khúc tới trường , Đi cấy .
- HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện đúng tính chất 4 bài hát nói trên
- Đọc đúng độ cao và trường độ TĐN đã học TĐN số 1, số 2, số3, số 4, số 5. Hát thuộc
lời ca, áp dụng cách đánh nhòp
2
4
vào bài.
- Ôn lại đôi nét về nhạc só Văn Cao, nhạc só Lưu Hữu Phước .
- Phổ biến cách thức kiểm tra để HS có sự chuẩn bò .
II. Chuẩn bò :
1. Chuẩn bò của GV :
- Nhac cụ, máy nghe, băng nhạc bốn bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước
trên đường xa, Hành khúc tới trường , Đi cấy .
- Băng nhạc bài hát Làng tôi, Lên đàng, Chim bay ( dân ca Trung Bộ )
- Đàn thu 4 bài hát nói trên vào bộ nhớ đàn phím điện tử.
- Chỉ huy đánh nhòp thuần thục các bài TĐN số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.

2. Chuẩn bò của HS :
SGK 6, vở ghi chép, ôn bài thật tốt ở nhà.
III. Tiến trình dạy học :
HĐ của GV NỘI DUNG HĐ của HS
Ổn đònh lớp
GV ghi bảng
GV đàn
GV điều khiển
GV nhận xét
1. Ổn đònh tổ chức : ( 1’)
- Chào hỏi kiểm tra só số .
- Nhắc nhở HS nghiêm túc học tập .
2. Kiểm tra bài cũ : xen trong quả trình ôn tập .
3. Ôn tập :
1.Ôn tập 4 bài hát : ( 15’ )
- Tiếng chuông và ngọn cờ - Phạm Tuyên
- Vui bước trên đường xa - Theo điệu lí con sáo...
- Hành khúc tới trường - nhạc Pháp ....
- Đi cấy - Dân ca Thanh Hoá .
* Luyện thanh : ( khởi động )
Mì i í i mà a á a à .
• Ôn tập :
+ HS hát lại bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ :
- GV nghe và phát hiện chổ sai, GV hát mẫu và sửa
LT báo cáo
HS ghi bài
HS luyện thanh
HS thực hiện
HS tiếp thu
GV hướng dẫn
GV góp ý
GV điều khiển
GV nhận xét
GV điều khiển
GV nhắc nhở
GV yêu cầu
GV nhận xét
GV chỉ đònh
GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn ôn
tập
GV chỉ huy
GV nhận xét
GV chỉ đònh
GV nhận xét, sửa
sai
sai cho học sinh .
+ Hát lại bài Vui bước trên đường xa :
Tập thể hát 2 lần vận động nhẹ nhàng ...
--.>nhận xét, góp ý sửa lại chỗ sai cho HS.
+ HS trình bày bài hát :Hành khúc tới trường.
- HS trình bày bài hát, vận động nhòp nhàng thể hiện
vài động tác minh hoạ.
--> GV nhận xét góp ý, sửa những chỗ HS hát có sai
bằng cách GV hát mẫu để HS nghe và hát lại.
+ Cho HS nghe lại bài hát Đi cấy.
- Hát tốt những chỗ luyến : luyến 2 nốt, luyến 3 nốt ;
nốt hoa mỹ luyến nhẹ ...
- Tập thể hát lại bài hát ( 2lần )
--> GV nhận xét, góp ý sửa những chỗ HS còn sai.
- Chỉ đònh cá nhân trình bày .
-->có nhận xét, tuyên dương hoặc góp ý, đồng thời
dặn dò các em về nhà luyện tập thêm .
2. Ôn Tập đọc nhạc: ( 15 ’ )
TĐN : số 1 , số 2 , số 3 , số 4, số 5 .
- Đọc gam Đô trưởng và các âm trụ.

Yêu cầu các em trình bày lại bài TĐNù : đọc nhạc, gõ
phách, hát lời ca .
+ Ôn TĐN số 1 : ĐÔ, RÊ, MI, PHA, SON, LA
--> Với bài TĐN này GV chỉ cho các em đọc nhạc và
vỗ tay theo phách .
- Tiến hành lần lượt ôn các bài TĐN sau :
+ Ôn TĐN số 2 : Mùa xuân trong rừng
+ Ôn TĐN số 3 : Thật là hay
+ Ôn: TĐN số 4 - Nhạc Mô-Da
+ Ôn bài TĐN số 5 : Vào rừng hoa .
- Cho HS ôn lại: đọc nhạc, hát lời ca kết hợp đánh
nhòp
2
4
--> GV nhận xét góp ý cho HS .
- Chỉ đònh nhóm thực hiện : đọc nhạc kết hợp đánh
nhòp
2

4
.
--> GV nghe phát hiện chỗ nào chưa tốt, đàn hướng
dẫn HS đọc lại. ( hoặc sửa động tác đánh nhòp chưa
tốt ). Đồng thời dặn dò các em thường xuyên luyện
tập.
3 Âm nhạc thường thức : ( 10’ )
HS thực hiện
HS tiếp thu
HS thực hiện
HS tíếp thu
HS nghe
HS tiếp thu

HS thực hiện
HS tiếp thu
HS thực hiện
HS ghi bài
HS nghe đọc
HS thực hiện
HS thực hiện
HS tiếp thu
HS thực hiện
HS tiếp thu

GV chỉ đònh
GV điều khiển
GV hỏi
GV điều khiển
GV nhắc nhở
GV dặn dò
GV nhận xét
Nhạc só Văn Cao, nhạc só Lưu Hữu Phước .
Sơ lược về dân ca Việt Nam .
- HS lần lượt giới thiệu về 2 nhạc só đã được học
- Cho HS nghe lại các bài hát : Làng tôi, Lên đàng .
- Thế nào là dân ca ? Kể tên một số bài dân ca mà
em biết ? ...
- Cho HS nghe bài hát Chim bay - Dân ca Trung Bộ.
--> Thường xuyên ôn lại phần âm nhạc thường thức
để tích luỹ được nhiều kiến thức bổ ích .
4. Củng cố, dặn dò:
- Củng cố : từng phần .
- Dặn dò : tiết 18 : Thi học kì ( 3’ )
* Phổ biến cách thức kiểm tra : ( để HS có sự chuẩn
bò ) Thi thực hành :
+ HS bốc thăm :

+ HS nộp vở : kiểm tra bài ghi--> GV đánh giá mức
độ chăm chỉ, thái độ học tập ...
5. Nhận xét cuối tiết : ( 1’ )
- Chuẩn bò bài ôn tập, thái dộ học tập .
- Nhận xét so sánh giữa các nhóm hoạt động, cá
nhân cần cố gắng.
HS giới thiệu
HS nghe
HS trả lời
HS nghe
HS tiếp thu
HS chú ý ghi
nhớ để thực
hiêïn
HS tiếp thu
* Rút kinh nghiệm :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×