Tải bản đầy đủ

bài thuyết trình sản phẩm dịch vụ cá nhân vietcombank

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA
• SẢN PHẨMNGÂN
HÀNG VIETCOMBANK


NỘI DUNG


NHÓM SẢN PHẨM TIỀN GỬI

1

2

TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

3

4

5


6

7

8


NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY

CHO VAY XÂY, SỬA NHÀ

NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC

GIA ĐÌNH THỊNH VƯỢNG

CHO VAY MUA Ô TÔ

CHO VAY CÁ NHÂN

CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN

CHO VAY MUA NHÀ Ở XÃ HỘI/ DỰ ÁN

CHO VAY CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN


NHÓM SẢN PHẨM CHO VAY

CHO VAY CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

CHO VAY CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

THẤU CHI TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

CHO VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CÁC LOẠI

KINH DOANH TÀI LỘC

THẤU CHI CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ


NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ

CHUYỂN VÀ NHẬN TIỀN

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ


NHÓM SẢN PHẨM THẺ


NHÓM SẢN PHẨM THẺ


2

1

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×