Tải bản đầy đủ

Hệ thống băng tải trong nhà máy bia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN


BÀI TẬP LỚN
MÔN: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC
ĐỀ TÀI 8: HỆ THỐNG BĂNG TẢI TRONG NHÀ MÁY BIA
Giáo viên hướng dẫn: VÕ THỊ CẨM THÙY
Lớp: K18 Tự động hóa 2
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Đạt

1831240114

Mai Văn Đức

1831240103

Hoàng Chung Kiên

1831240095


Nguyễn Quốc Quyền

1831240149

Nguyễn Văn Trương

1831240140

Nguyễn Trung Kiên

1831240105

1


Yêu cầu của đề tài
1. Nêu tổng quan về hệ thống băng tải tròng nhà máy bia
2. Nêu yêu cầu công nghệ
3. Lập bảng địa chỉ vào ra
4. Viết lưu đồ thuật toán
5. Vẽ sơ đồ đấu dây
6. Viết chương trình trên PLC S7_200

2


LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, trong công cuộc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp phát
triển, cuộc sống ngày càng hiện đại, yêu cầu ứng dụng tự động hoá ngày càng cao vào đời
sống sinh hoạt, sản xuất. Mặt khác, với phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin,
công nghệ điện tử đã làm xuất hiện một loại thiết bị, thiết bị này đã đáp ứng được yêu cầu
nói trên, đó là thiết bị điều khiển khả trình “ PLC ”.
Ngày nay với sự tự động hóa ngày càng cao, các nhà máy hầu hết đều áp dụng những
tiến bộ khoa học tân tiến nhất để cho ra những sảm phẩm chất lượng cao mà giá thành
phù hợp với người tiêu dùng. Mặt khác, để đảm bảo tính chính xác cao hơn trong sản
xuất các nhà máy sản xuất bắt buộc phải sử dụng đến máy móc thiết bị tự động, mặc dù
có thể chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị là lớn, thậm chí rất lớn nhưng do nhu cầu của
thị trường và tính cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thì việc đưa máy móc thiết bị tự
động vào sản xuất là điều tất yếu của các nhà máy. Thực tế, đã từ lâu và hiện nay cũng
vậy việc sản xuất những sản phẩm được bảo quản trong chai, lọ,lon là rất nhiều, chúng


đóng góp một phần sản phẩm rất lớn cho xã hội .Trong phạm vi đồ án môn học này tôi
dùng thiết bị lập trình PLC để viết chương trình cho hệ thống điều khiển tự động đóng
nắp chai.
Trong thực tế có rất nhiều loại PLC của nhiều hãng sản xuất như : Hãng Siemens Đức, Omron - Nhật, Goldstar - Hàn quốc…trên thị trường Việt Nam. PLC là thiết bị mới
đang được ứng dụng rộng rãi cũng như thế chỗ tất cả thiết bị cũ trong tương lai.
Thiết bị khả trình PLC mà tôi sử dụng để viết chương trình điều khiển đóng nắp chai
trong đồ án này là PLC S7 -200 của hãng Siemens - Đức. Trong quá trình làm đồ án còn
gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự hướng dẫn của cô em đã hoàn thành xong đồ án này.
Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi một số sai sót. Rất mong sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, cũng như các bạn đồng nghiệp để đồ án được hoàn
thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

3


1.

Nêu tổng quan về hệ thống băng tải trong nhà máy bia

A, Hệ thống gồm:
-Hai băng tải:
+băng tải 1: chuyền chai
+băng tải 2: chuyền nắp chai
-có 5 cảm biến tiệm cận là:
+cảm biến siêu âm phát hiện chai bị nứt
+ cảm biến quang phát hiện chai không có nước hoặc chưa đầy
+ cảm biến tiệm cận kiểm tra chai thành phẩm
+cảm biến quang kiểm tra nắp chai hỏng
+ cảm biến quang kiểm tra nắp chai tốt
- Các

cylinder
4


+Cylinder đẩy chai nứt vào ngăn chứa phế phẩm
+Cylinder kẹp chai
+Cylinder đóng nắp chai
+Cylinder tịnh tiến đóng nắp chai
+Cylinder đẩy nắp chai hỏng
-Van nhả nắp xuống cylinder đóng nắp chai

B, Sơ đồ hệ thống:

5


Sơ đồ mô phỏng:

Trong đó:

6


1: cảm biến quang phát hiện chai không có nước hoặc chưa đầy
2: cảm biến siêu âm phát hiện chai bị nứt
3: cảm biến tiệm cận kiểm tra chai thành phẩm
4: cảm biến quang kiểm tra nắp chai hỏng
5: cảm biến quang kiểm tra nắp chai tốt
6: Đèn báo phát hiện chai chưa đầy
7: Đèn báo phát hiện chai nứt
8: Đèn báo phát hiện chai thành phẩm
9: Đèn báo phát hiện nắp nguyên
10: Đèn báo phát hiện nắp hỏng
11: Cơ cấu đẩy thải sản phẩm (cylinder )
12: Cơ cấu đẩy nắp hỏng( cylinder )
13: Cơ cấu kẹp chai (cylinder)
14: Cơ cấu đóng nắp chai ( cylinder)
15: Van nhả nắp xuống Cylinder đóng nắp chai
16: Băng tải chai
17: Băng tải nắp

C, mô tả hệ thống
Sau khi qua khâu chiết rót, chai được băng tải chuyển đến khâu đóng nắp. Như vậy,
bắt đầu qua khâu chiết rót thì khâu tiếp theo sẽ được mô tả như sau :
Chai đi từ khâu chiết rót có thể sẽ có chai bị nứt ( không vỡ, vì muốn chiết rót nước
vào chai thì trước đó khâu chiết rót phải phát hiện chai bị bể, vỡ trước), vì chai nứt thì
vẫn có thể chứa nước nhưng không đẹp về thẩm mỹ nên sẽ không được xuất ra thị
7


trường, vì vậy chai nứt sẽ bị loại ở khâu này(hoặc vẫn có thể sẽ bị loại ở khâu chiết rót).
Vậy, một cảm biến siêu âm sẽ được đặt để phát hiện chai bị nứt . Một cảm biến quang sẽ
được đặt để phát hiện chai không có nước hoặc chưa đầy nước.Chai nứt và chai không có
nước hoặc chưa đầy nước sau khi được cảm biến phát hiện sẽ bị Cylinder đẩy xuống
ngăn chứa phế phẩm.
Các chai đảm bảo chất lượng tiếp tục được băng tải chuyển đi, Khi chai đi đến chỗ
đóng nắp sẽ có một cảm biến tiệm cận phát hiện, và sẽ có một cylinder kẹp chai lại, cùng
lúc đó sẽ có một cylinder tịnh tiến xuống đóng nắp chai. Về nắp chai, khi có tín hiệu của
cảm biến kiểm tra nắp nguyên thì van sẽ nhả nắp xuống Cylinder dập nắp chai.
D,

2, nêu yêu cầu công nghệ:
- Ấn nút START bắt đầu khởi động hệ thống.
- Ấn nút SC để khởi động hệ thống băng chuyền chai
+ Ở băng chuyền chai, sẽ có những chai nứt, chai ch ưa đầy và chai đ ạt yêu
cầu..
Cảm biến S1 sẽ phát hiện chai nứt và cảm biến S2 sẽ phát hiện chai ch ưa
đầy.. khi đã phát hiện chai nứt và chai chưa đầy, cylinder 1 sẽ nh ận tín hi ệu và
đẩy các chai đó vào thùng phế phẩm...còn các chai đạt yêu c ầu sẽ đ ược đ ưa
đến nơi đóng nắp.
- Ấn nút SN để khởi động hệ thống băng chuyền nắp.
+ Ở băng chuyền nắp, sẽ có những nắp lỗi và nắp đạt yêu cầu.. nh ững n ắp lỗi
sẽ được cảm biến S4 phát hiện , cylinder4 nhận được tín hiệu và đ ẩy n ắp
hỏng đến thùng phế phẩm. Các nắp đạt yêu cầu được cảm biến S5 phát hi ện
và nhờ băng chuyền đưa đến vị chí chuẩn bị đóng nắp vào chai.
- Khi chai đến chỗ đóng nắp, cảm biến S3 sẽ kiểm tra lại chai thành
phẩm 1 lần nữa, đồng thời chuyền tín hiệu đi để Cylinder2 kẹp chai

8


lại. Cùng lúc đó thì VAN sẽ nhả nắp thành phẩm ra để n ắp chai gá vào
chai và được Cylinde3 tịnh tiến xuống dập nắp chai
- Hệ thống được làm việc lặp đi lặp lại đến khi đủ số lượng sản phẩm
nhà máy cần sản suất
- Ấn DN để dừng hệ thống băng chuyền nắp
- Ấn DC để dừng hệ thống băng chuyền chai

3. Lập bảng địa chỉ vào, ra:
Bảng quy định ngõ vào

TT
1
2
3
4
5

Name
DC
SC
S1
S2
S3

Adress
I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4

Comment
Dừng hệ thống băng chuyền chai
Mở hệ thống băng chuyền chai chạy
Cảm biến phát hiện chai nứt
Cảm biến phát hiện chai chưa đầy
Cảm biến kiểm tra chai thành phẩm

6
7
8
9

DN
SN
S4
S5

I0.5
I0.6
I0.7
I1.0

Dừng hệ thống băng tải chuyền nắp
Chạy hệ thống băng tải chuyền nắp
Cảm biến phát hiện nắp hỏng
Cảm biến phát hiện nắp nguyên

b, Đầu ra:
Bảng quy định ngõ ra
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Name
BT1
BT2
Cylinder1
Cylinder2
Cylinder3
Cylinder4
Den1
Den2

Adress
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6
Q0.7

9
10
11
12

Den3
Den4
Den5
VAN

Q1.0
Q1.1
Q1.2
Q1.3

Comment
Băng chuyền chai
Băng chuyền nắp chai
Cơ cấu đẩy thải sản phẩm
Cơ cấu kẹp chai
Cơ cấu đóng nắp chai
Cơ cấu đẩy nắp hỏng
Đèn báo phát hiện chai nứt
Đèn báo phát hiện chai chưa đầy
Đèn báo phát hiện chai thành phẩm
Đèn báo phát hiện nắp hỏng
Đèn báo phát hiện nắp nguyên
Van nhả nắp xuống Cylinder đóng nắp chai
9


5. Viêt sơ đồ đấu dây

10


11


6. Viết chương trình trên PLC s7-200:

12


13


14


15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×