Tải bản đầy đủ

Quan niệm về hạnh phúc


Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn một
Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn một
khi chúng ta lập gia đình, sinh con v.v…
khi chúng ta lập gia đình, sinh con v.v…
Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn
Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn
quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn
quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn
một khi chúng lớn kh
một khi chúng lớn kh
ô
ô
n.
n.
Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình
Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình
đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm
đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm
sóc và lo lắng cho chúng. Ch
sóc và lo lắng cho chúng. Chc ch
c ch


n ch
n ch
ú
ú
ng ta
ng ta
s
s


h
h


nh ph
nh ph
ú
ú
c h
c h
ơ
ơ
n khi c
n khi c
á
á
c con tr
c con tr
ưở
ưở
ng th
ng th
à
à
nh.
nh.
Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn một khi gia đình
Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn một khi gia đình
được ổn định, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta
được ổn định, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta
đi nghỉ hè thoải mái, và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu.
đi nghỉ hè thoải mái, và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu.
Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện
Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện
tại cả.
tại cả.
Nếu không đúng, vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc nhất?
Nếu không đúng, vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc nhất?
Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và
Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và
yêu cầu. Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh
yêu cầu. Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh
phúc nhất của mình mặc dù cuộc sống đầy rẩy khó khăn và muộn phiền.
phúc nhất của mình mặc dù cuộc sống đầy rẩy khó khăn và muộn phiền.

Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt
Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt
đầu. Một cuộc đời, cuộc sống thật sự.
đầu. Một cuộc đời, cuộc sống thật sự.
Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải
Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải
vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải
vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải
phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó, thì cuộc
phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó, thì cuộc
sống của ta sẽ bắt đầu..
sống của ta sẽ bắt đầu..
Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng, chính những sự việc này là
Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng, chính những sự việc này là
một phần của đời sống chúng ta..
một phần của đời sống chúng ta..
Từ cái nhìn này tôi thấy được rằng không có con
Từ cái nhìn này tôi thấy được rằng không có con
đường nào đi đến hạnh phúc cả.
đường nào đi đến hạnh phúc cả.
Hạnh phúc chính LÀ con đường chúng ta đang đi..
Hạnh phúc chính LÀ con đường chúng ta đang đi..
Do đó hãy trân quý và hưởng mọi phút giây.
Do đó hãy trân quý và hưởng mọi phút giây.
Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi ngày trở lại
Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi ngày trở lại
trường, chờ đợi xuống thêm vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi việc làm mới,
trường, chờ đợi xuống thêm vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi việc làm mới,
chờ đợi ngày kết hôn, mong đợi đến tối thứ sáu, sáng chủ nhật, một chiếc
chờ đợi ngày kết hôn, mong đợi đến tối thứ sáu, sáng chủ nhật, một chiếc
xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ xuân đến, hạ về, đợi đến đầu tháng,
xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ xuân đến, hạ về, đợi đến đầu tháng,
cuối tháng, đợi nghe bản nhạc hay trong radio, chờ ngày từ giả cỏi đời,
cuối tháng, đợi nghe bản nhạc hay trong radio, chờ ngày từ giả cỏi đời,
ngày tái sinh …… tr
ngày tái sinh …… tr
ước khi quyết định sống thật hạnh phúc.
ước khi quyết định sống thật hạnh phúc.

Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là
Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là
điểm đến.
điểm đến.
Không có một giờ phút nào quý cho bằng…
Không có một giờ phút nào quý cho bằng…
HIỆN TẠI!
HIỆN TẠI!
Hãy sống và hưởng từng giây phút.
Hãy sống và hưởng từng giây phút.
Ch
Ch
ú
ú
ng ta h
ng ta h
ã
ã
y suy ngh
y suy ngh


v
v
à
à
c
c


g
g


ng tr
ng tr


l
l


i c
i c
á
á
c c
c c
â
â
u h
u h


i sau
i sau
đâ
đâ
y:
y:
1 –
1 –
B
B


n h
n h
ã
ã
y n
y n
ê
ê
u ra t
u ra t
ê
ê
n c
n c


a 5 ng
a 5 ng
ườ
ườ
i gi
i gi
à
à
u nh
u nh


t th
t th
ế
ế
gi
gi


i
i
.
.
2 –
2 –
T
T
ê
ê
n c
n c


a 5 Hoa H
a 5 Hoa H


u th
u th
ế
ế
gi
gi


i
i
.
.
3 –
3 –
T
T
ê
ê
n c
n c


a 10 ng
a 10 ng
ườ
ườ
i l
i l
ã
ã
nh gi
nh gi


i Nobel g
i Nobel g


n
n
đâ
đâ
y nh
y nh


t.
t.
.
.
4 –
4 –
T
T
ên của 10 người lãnh giải Oscar gần đây nhất.
ên của 10 người lãnh giải Oscar gần đây nhất.
.
.

B
B
ạn không trả lời được?
ạn không trả lời được?


thật sự khó không?
thật sự khó không?
Kh
Kh
ông sao cả, không ai có thể nhớ những điều này.
ông sao cả, không ai có thể nhớ những điều này.
C
C
ác tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt
ác tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt
!
!
C
C
ác giải thưởng cũng sẽ đóng bụi
ác giải thưởng cũng sẽ đóng bụi
!
!
C
C
ác quán quân hoặc kẻ thắng cuộc rồi cũng sẽ bị quên lãng
ác quán quân hoặc kẻ thắng cuộc rồi cũng sẽ bị quên lãng
.
.
Ch
Ch
úng ta lại thử trả lời các câu sau đây
úng ta lại thử trả lời các câu sau đây
:
:
1 –
1 –
B
B


n h
n h
ã
ã
y n
y n
ê
ê
u t
u t
ê
ê
n 3 th
n 3 th


y, c
y, c
ô
ô
trong cu
trong cu


c
c
đờ
đờ
i b
i b


n.
n.
2 –
2 –
T
T
ên 3 người bạn đã từng giúp bạn trong những giây phút khó khăn nhất.
ên 3 người bạn đã từng giúp bạn trong những giây phút khó khăn nhất.
3 –
3 –
H
H
ã
ã
y ngh
y ngh
đế
đế
n v
n v
à
à
i ng
i ng
ườ
ườ
i
i
đã
đã
t
t


ng cho b
ng cho b


n nh
n nh


ng c
ng c


m gi
m gi
á
á
c
c
đặ
đặ
c bi
c bi


t.
t.
4 –
4 –
V
V
à
à
5 ng
5 ng
ườ
ườ
i m
i m
à
à
B
B


n l
n l
ú
ú
c n
c n
à
à
o c
o c
ũ
ũ
ng mu
ng mu


n g
n g


n g
n g


i.
i.
C
C
ác câu này có vẻ dễ trả lời hơn, phải không bạn?
ác câu này có vẻ dễ trả lời hơn, phải không bạn?
Nh
Nh
ững người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của
ững người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của
bạn, không phải là những người “giỏi nhất”,
bạn, không phải là những người “giỏi nhất”,
h
h
ọ cũng
ọ cũng
không là người giàu nhất, va cũng không đoạt được một
không là người giàu nhất, va cũng không đoạt được một
giải thưởng nào cả…
giải thưởng nào cả…
H
H
ọ là những người nghỉ đến bạn, lo lắng cho bạn và luôn
ọ là những người nghỉ đến bạn, lo lắng cho bạn và luôn
ở bên cạnh bạn khi bạn cần đến
ở bên cạnh bạn khi bạn cần đến
.
.
H
H
ãy suy nghỉ về điểm này.
ãy suy nghỉ về điểm này.
.
.
Cu
Cu
ộc sống rất là ngắn ngủi
ộc sống rất là ngắn ngủi
!
!
V
V
à bạn được đứng trong danh sách nào của tôi
à bạn được đứng trong danh sách nào của tôi
? B
? B
ạn có biết không
ạn có biết không
?
?

H
H
ãy cho tôi nắm lấy tay bạn.
ãy cho tôi nắm lấy tay bạn.
B
B
ạn là một trong những người “nổi tiếng” nhất trong danh
ạn là một trong những người “nổi tiếng” nhất trong danh
sách của tôi, mà tôi đã không quên để gửi đến bạn
sách của tôi, mà tôi đã không quên để gửi đến bạn
th
th
ô
ô
ng
ng
đ
đ
i
i


p n
p n
à
à
y…
y…
C
C
ách đây rất lâu, ở một cuộc thi Thế Vận Hội tại Seattle, có 9
ách đây rất lâu, ở một cuộc thi Thế Vận Hội tại Seattle, có 9
nh
nh
à điền kinh khoẻ mạnh và cường tráng tham gia
à điền kinh khoẻ mạnh và cường tráng tham gia
, h
, h
ọ chuẩn bị
ọ chuẩn bị
bắt đầu cuộc thi chạy bộ 100 m.
bắt đầu cuộc thi chạy bộ 100 m.
Ti
Ti
ếng súng nổ báo hiệu cuốc thi bắt đầu
ếng súng nổ báo hiệu cuốc thi bắt đầu
. Kh
. Kh
ô
ô
ng ph
ng ph


i t
i t


t c
t c


m
m


i
i
ng
ng
ườ
ườ
i
i
đề
đề
u ch
u ch


y, nh
y, nh
ư
ư
ng t
ng t


t c
t c


m
m


i ng
i ng
ườ
ườ
i
i
đề
đề
u mu
u mu


n tham gia v
n tham gia v
à
à


mu
mu


n th
n th


ng cu
ng cu


c
c
đ
đ
ua.
ua.
T
T
ất cả mọi người bắt đầu chạy nhưng có một thanh niên
ất cả mọi người bắt đầu chạy nhưng có một thanh niên
trợt chân và ngã quỵ xuống
trợt chân và ngã quỵ xuống
, v
, v
à cậu ta bắt đầu khóc.
à cậu ta bắt đầu khóc.
T
T
ám người kia nghe tiếng khóc
ám người kia nghe tiếng khóc
.
.
H
H
ọ chạy chậm lại, quay đầu lại nhìn
ọ chạy chậm lại, quay đầu lại nhìn
.
.
Cu
Cu
ối cùng họ ngưng chạy và quay trở lại… Tất cả 8 người…
ối cùng họ ngưng chạy và quay trở lại… Tất cả 8 người…
M
M
ột c
ột c
ô
ô
g
g
á
á
i ng
i ng


i xuo
i xuo
ô
ô
ng v
ng v
à
à
h
h


i ch
i ch
à
à
ng thanh ni
ng thanh ni
ê
ê
n b
n b


tr
tr


t t
t t
é
é
, „
, „
Đã
Đã
th
th


y
y
đỡ
đỡ
ch
ch
ư
ư
a?“
a?“
.
.
Sau
Sau
đó
đó
, t
, t


t c
t c


9 ng
9 ng
ườ
ườ
i vai s
i vai s
á
á
nh vai c
nh vai c
ù
ù
ng nhau b
ng nhau b
ướ
ướ
c
c
đế
đế
n l
n l


n m
n m


c
c
th
th


ng
ng
T
T
ất cả khán giả đều đứng lên và đồng loạt vỗ tay. Và tràng vỗ
ất cả khán giả đều đứng lên và đồng loạt vỗ tay. Và tràng vỗ
tay đã kéo dài rất lâu
tay đã kéo dài rất lâu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×