Tải bản đầy đủ

Tiet 39 Ech ngoi day gieng


Ng­êi thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Hµ
Ng­êi thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Hµ
Tr­êng THCS Phong Khª
Tr­êng THCS Phong Khª
Phßng GD&§T TP B¾c Ninh
Tr­êng THCS Phong Khª
Bài 9 Tiết 39
Bài 9 Tiết 39
Văn bản:
Văn bản:ếch ngồi đáy giếng.
ếch ngồi đáy giếng.
Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngôn
.
.
I- Đọc - hiểu chú thích:
1- Truyện ngụ ngôn là gì?
Ngụ (kín đáo); Ngôn (lời nói): Lời nói kín đáo để ngư
ời đọc, người nghe tự suy ra mà hiểu.
- Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc
văn vần, mượn chuyện nhỏ về loài vật, đồ vật hoặc
chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con
người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta một bài học
nào đó.
Bài 9 Tiết 39 :
Bài 9 Tiết 39 :
Văn bản:
Văn bản:
ếch ngồi đáy giếng.
ếch ngồi đáy giếng.
Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngôn
.
.
I- Đọc - hiểu chú thích:
1- Truyện ngụ ngôn là gì?
2- Giải thích từ khó.
II-Đọc - hiểu nội dung văn bản:
1- Đọc:
-
Đọc chậm rãi, giọng kể.

Bài 9 Tiết 39 :
Bài 9 Tiết 39 :
Văn bản:
Văn bản:
ếch ngồi đáy giếng.
ếch ngồi đáy giếng.
Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngôn
.
.
I- Đọc - hiểu chú thích:
1- Truyện ngụ ngôn là gì?
2- Giải thích từ khó.
II-Đọc - hiểu nội dung văn bản:
1- Đọc:
2- Bố cục:
? Văn bản này được chia làm mấy phần? Mối quan hệ giữa các phần?
? Văn bản này được chia làm mấy phần? Mối quan hệ giữa các phần?
Văn bản chia thành hai phần:
Văn bản chia thành hai phần:
+ Phần một:
+ Phần một:


ế
ế
ch kiêu ngạo, ngộ nhận mình là chúa tể vì tầm nhìn hạn
ch kiêu ngạo, ngộ nhận mình là chúa tể vì tầm nhìn hạn
hẹp, quen sống trong môi trường nhỏ bé.
hẹp, quen sống trong môi trường nhỏ bé.
+ Phần hai:
+ Phần hai:


ế
ế
ch bị giẫm bẹp vì kiêu ngạo.
ch bị giẫm bẹp vì kiêu ngạo.
Phần một nói về nguyên nhân, phần hai nói về kết quả.
Phần một nói về nguyên nhân, phần hai nói về kết quả.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×