Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án TS 10 môn văn NH 2009-2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
QUẢNG NAM Năm học 2009 – 2010
Môn NGỮ VĂN
Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy kể tên các thành phần biệt lập.
Câu 2 (2,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu của đề:
Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng,
con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa khom người
đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng.
Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động...
(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
a. Chỉ ra câu văn có chứa thành phần khởi ngữ.
b. Xác định những từ láy được dùng trong đoạn trích.
c. Hãy cho biết câu thứ nhất và câu thứ hai của đoạn trích được liên kết với nhau
bằng phép liên kết nào?
d. Từ “tròn” trong câu “Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn.” đã được dùng
như từ thuộc từ loại nào?
Câu 3 (2,0 điểm)

Nêu những điểm chung đã giúp những cô gái thanh niên xung phong (trong truyện
“Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê) gắn bó làm nên một khối thống nhất.
Câu 4 (4,0 điểm)
Em hãy phân tích vẻ đẹp của người lính lái xe trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe
không kính” của Phạm Tiến Duật.
---------- HẾT ---------
Họ và tên thí sinh:.................................................... Số báo danh:........................
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
QUẢNG NAM Năm học 2009 – 2010
Môn NGỮ VĂN
HƯỚNG DẪN CHẤM THI
I. Hướng dẫn chung
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm
của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc
vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Giám khảo cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa. Cần
quan niệm rằng một bài đạt điểm tối đa vẫn là một bài làm có thể còn những sơ suất nhỏ.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm
của mỗi ý và được thống nhất trong hội đồng chấm thi.
- Điểm lẻ của câu 1, 2, 3 được tính đến 0,25 điểm; riêng câu 4 (phần làm văn) tính đến
0,5 điểm. Sau khi chấm, không làm tròn điểm toàn bài.
II. Đáp án và thang điểm

ĐÁP ÁN ĐIỂM
Câu 1 Hãy kể tên các thành phần biệt lập.
2,00
- Các thành phần biệt lập: thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành
phần gọi - đáp, thành phần phụ chú (đúng mỗi thành phần được 0,5 điểm).
Câu 2 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu của đề: 2,00
a. Câu có chứa thành phần khởi ngữ: “Còn anh, anh không ghìm nổi xúc
động.”
0,50
b. Từ láy trong đoạn trích: ngơ ngác, lạ lùng. 0,50
c. Câu thứ nhất và câu thứ hai của đoạn trích được liên kết với nhau bằng
phép liên kết: phép lặp từ ngữ.
0,50
d. Từ “tròn” trong câu “Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn.” được
dùng như động từ.
0,50
Lưu ý:
Đối với câu a: Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau miễn sao
đáp ứng được yêu cầu của đề.
Câu 3 Nêu những điểm chung đã giúp những cô gái thanh niên xung phong
(trong truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê) gắn bó làm
nên một khối thống nhất.
2,00
- Cùng chung hoàn cảnh sống và chiến đấu:
+ Cùng chung hoàn cảnh sống: Họ ở trên một cao điểm, giữa một vùng
trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, là nơi tập trung nhất bom đạn và
sự nguy hiểm, ác liệt...
0,50
+ Cùng chung nhiệm vụ chiến đấu: Công việc của họ là tính khối lượng
đất đá bị bom đào xới, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom.
Đó là công việc hết sức nguy hiểm vì phải đối mặt với cái chết, luôn căng
thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh...
0.50
2
ĐỀ CHÍNH THỨC
- Có chung phẩm chất cao đẹp: Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm
vụ, có lòng dũng cảm, không ngại hi sinh, có tình đồng đội gắn bó...
0,50
- Có những nét chung về tâm hồn của những cô gái trẻ: Dễ xúc cảm, nhiều
mơ ước, hay mơ mộng, dễ vui mà cũng dễ trầm tư, thích làm đẹp cho cuộc
sống của mình dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt...
0,50
Lưu ý:
Trong từng điểm chung, bài làm không nhất thiết phải nêu trọn vẹn các ý
nhỏ cụ thể.
Câu 4 Em hãy phân tích vẻ đẹp của người lính lái xe trong bài thơ “Bài thơ
về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. 4,00
a. Yêu cầu về kĩ năng:
- Bài làm phải được tổ chức thành bài làm văn hoàn chỉnh.
- Biết vận dụng kĩ năng nghị luận về một bài thơ.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ
pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức:
Trên cơ sở những hiểu biết về nhà thơ Phạm Tiến Duật và hình ảnh người
lính lái xe trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, học sinh có
thể diễn đạt và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ các ý
cơ bản sau:
- Vẻ đẹp của người lính lái xe nổi lên trên hiện thực những chiếc xe không
kính:
+ Tư thế ung dung, hiên ngang. 1,00
+ Tinh thần dũng cảm bất chấp khó khăn gian khổ, hiểm nguy. 0,50
+ Niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội. 0,50
+ Ý chí chiến đấu vì mục đích giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 1,00
- Vẻ đẹp của người lính lái xe trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không
kính” được tác giả khắc họa thành công, góp phần làm tăng thêm giá trị
nghệ thuật và tư tưởng của bài thơ; giúp cho thế hệ trẻ của ngày hôm nay
hiểu đầy đủ hơn những phẩm chất đẹp đẽ của người lính thời chống Mĩ.
1,00
* Giám khảo chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả hai yêu cầu
về kĩ năng và kiến thức.
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×