Tải bản đầy đủ

Tuyển dụng nhân sự tại UBND phường

TUYỂN DỤNG NHAN SỰ TẠI UBND PHƯỜNG
Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ngày nay, nguồn nhân lực
đã thực sự trở thành thứ tài sản vô cùng quý giá. Đó là chiếc chìa khoá dẫn
đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Do đó mà việc có được
nguồn nhân lực hợp lý trong tổ chức của mình thì các nhà quản lý phải giải
quyết tốt các vấn để đặt ra trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. Vì vậy,
công tác tuyển dụng nguồn nhân lực thực sự mang yếu tố quyết định đến sự
thành công của mỗi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Người ta thường nói
“Cán bộ nào thì phong trào đó” là hoàn toàn chính xác.
Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cấp đến vấn đề Tuyển dụng nguồn
nhân lực trong tổ chức cơ quan hành chính sự nghiệp mà cụ thể là UBND
phường Bắc Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình.
Tuyển dụng: Là quy trình lựa chọn từ một nhóm ứng viên để chọn ra một cá
nhân phù hợp nhất cho một vị trí nhất định và cho cả tổ chức.
Mục tiêu của quá trình lựa chọn là để tìm ra những người phù hợp cho
công việc và cho tổ chức. Nếu lựa chọn không phù hợp thì đồng nghĩa với
việc người đó làm việc không hiệu quả.
I. Giới thiệu chung về phường Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình
1. Đặc điểm tình hình chung của phường Bắc Lý:
Phường Bắc Lý nằm ở phía Tây Bắc thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng
Bình, Diện tích tự nhiên 1.019 ha, dân số khoảng trên 15.000 nhân khẩu,phường được chia 15 tiểu khu. Phường Bắc Lý được chia tách từ xã Lý Ninh
đến ngày 09 /11/ 2011 là tròn 20 năm, là một xã có lịch sử phát triển khá lâu
đời, lịch sử phát triển của Bắc Lý gắn liền với sự phát triển của thành phố
Đồng Hới - Quảng Bình. Sau khi được chia tách từ tỉnh Bình Trị Thiên. Cho
đến nay Bắc Lý đã phát triển không ngừng, đặc biệt trong những năm gần
đây khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới được hình thành phía tây của
phường, đã phần nào giúp cho bộ mặt của phường ngày càng phát triển.
Nhiều nhà máy Xí nghiệp, và nhiều dự án đang được triển khai xây dựng.
Nhờ đó mà tốc độ đô thị hóa của phường ngày càng nhanh đời sống vật chất
và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là lượng khách
đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, du lịch biển
Nhật Lệ, khu nghỉ dưỡng SUNSPA RESORT là yếu tố tác động mạnh mẻ làm
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp –
Nông Lâm nghiệp.
2. Chức năng, nhiệm vụ của UBND phường Bắc Lý:
Là một cơ quan hành chính nằm trong hệ thống các cơ quan hành chính
nhà nước Việt Nam, UBND phường Bắc Lý có chức năng nhiệm vụ được quy
định trong Luật tổ chức HĐND và UBND với những lĩnh vực như sau:
- Quản lý kinh tế.
- Quản lý nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp.
- Quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông đô thị.


- Quản lý lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao.
- Quản lý lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành
pháp luật ở địa phương.
II. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành các hoạt động tại UBND
phường Bắc Lý – TP Đồng Hới – Quảng Bình.
Để điều hành các hoạt động ở địa phương thì bộ máy tại cơ quan
phường có hai bộ phận đó là bộ phận Đảng –Đoàn thể và bộ phận chính
quyền.
Bộ phận Đảng –Đoàn thể bao gồm Tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn
thể chính trị xã hội được biên chế 7 chức danh là công chức được hưởng
lương và các phụ cấp theo Nghị định 92 của Chính phủ. Ngoài ra còn có 2
chức danh bán chuyên trách được hợp đồng làm việc tại văn phòng Đảng ủy.
Bộ phận chính quyền gồm có 14 công chức được biên chế hưởng lương
theo quy định của nhà nước bao gồm các chức danh Chủ tịch và hai Phó Chủ
tịch ủy ban, Kế toán ngân sách, Địa chính, Tư pháp, Văn hóa xã hội, Văn
phòng, phường đội, có thêm 3 suất hợp đồng để phục vụ cho việc giao dịch tại
Văn phòng một cửa.
III. Thực trạng công tác tuyển dụng tại cơ quan.
Thực trạng của công tác tuyển dụng cán bộ công chức tại UBND các xã
phường nói chung và phường Bắc Lý nói riêng đang là một bất cập lớn.
Tại UBND các xã phường, thị trấn thì có 2 dạng tuyển dụng công chức:


Một là công chức lãnh đạo ( còn gọi là công chức bầu cử) đó là các
chức danh trưởng các đoàn thể chính trị xã hội như là Mặt trận, Hội Cựu
chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Bí thư, phó bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các phó Chủ
tịch UBND. Đây là các chức danh trước đây hưởng lương theo bầu cử với
nhiệm 5 năm bầu lại một lần. Nhưng từ tháng 1/2010 đã được Chính phủ phê
duyệt Nghị định 92 được hưởng lương theo bằng cấp( đối với những người có
bằng cấp) còn nếu không cáo bằng cấp thì vẫn hưởng lương theo chức danh
bầu cử. Việc bầu bán theo đúng quy trình để tuyển chọn được các chức danh
này vào đúng vị trí cần tuyển dụng quả là một quá trình đầy vất vả. Tuy nhiên
các chức danh như Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thì chỉ được làm 2 nhiệm
kỳ, sau đó lại phải làm công tác luân chuyển cán bộ.
Hai là công chức chuyên môn đó là các chức danh Kế toán ngân sách,
địa chính, Tư pháp, văn phòng, văn hóa xã hội, phường đội, các chức danh
này đều phải trãi qua kỳ thi tuyển công chức cũng đang là vấn đề gặp nhiều
bất cập. Bởi việc tuyển chọn cán bộ công chức cho xã phường là do UBND
huyện, thành phố xây dựng đề án tuyển chọn nhân sự. Hiện tại mỗi chức danh
chỉ có 1-2 công chức đảm nhận. mà khối lượng công việc cần phải giải quyết
hàng ngày tại các ủy ban nhân dân xã phường là quá lớn. Từ những kiến thức
được học ở sách vở, ở nhà trường để áp dụng vào thực tế công việc hàng ngày
giải quyết cho dân là hoàn toàn rất khó. Công việc chuyên môn không đơn
thuần như các doanh nghiệp. Mà xã phường, khu dân cư là nơi thực thi toàn


bộ những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong khi
đó đối tượng để thực thi công việc là người dân thì trình độ văn hóa, nhận
thức xã hội và ý thức trách nhiệm hoàn toàn khác nhau và có sự chênh lệch rất
lớn. Cho nên những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thi đỗ công chức vào
làm việc các xã phường không phải là người của địa phương, là một điều rất
khó khăn do thiếu kiến thức thực tiển, chưa quen địa bàn dân cư, thiếu kỷ
năng giao tiếp và xử lý tình huống khi giải quyết công việc với dân dẫn đến
nhiều khi gây bức xúc cho dân Từ lý thuyết, đến thực tiển là cả một vấn đề
mà đòi hỏi bản thân của mỗi một công chức phải tự mình đào tạo, rèn luyện
và phát triển để đáp ứng được nhu cầu giải quyết công việc.
IV- Những hạn chế và một số kiến nghị.
Đối chiếu với thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của UBND
phường Bắc Lý hiện nay thì công tác tuyển dụng cần quan tâm đó là:. Số
lượng cán bộ công chức quy định cho cấp xã phường, thị trấn tối đa không
quá 25 người. Nhưng hiện tại thành phố mới cho Bắc Lý 21 chỉ tiêu . Tuy
nhiên để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phường đã phải ký hợp đồng lao
động thêm trên một số lĩnh vực như quản lý địa chính, đô thị, chính sách. Tuy
vậy, một số bộ phận hiệu quả hoạt động còn chưa cao, có cán bộ thời gian làm
việc không được sử dụng hết còn nhiều gây lãng phí sức lao động, nếu xét
trên khía cạnh khoa học thì việc tăng đầu vào lao động đến mức tối ưu thì lợi
ích cận biên của lao động tăng thêm sẽ giảm dần. Vậy nên một cơ cấu lao


động hợp lý và có chất lượng sẽ tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng sản
phẩm dịch vụ tốt.
Thực trạng của số cán bộ công chức bầu cử hay còn gọi là công chức lãnh
đạo, thì được tuyển chọn từ cơ sở qua quá trình hoạt động từ tổ dân phố, đến
các chi hội, phải hội tụ đầy đủ các yếu tố như phẩm chất đạo đức, năng lực
công tác, kỷ năng vận động tập hợp quần chúng được bầu bán trúng vào Đảng
ủy viên, Hội đồng nhân dân, rồi thông qua kỳ đại hội mới được được bổ
nhiệm vào các chức danh đó. Thực sự họ làm việc rất hiệu quả, rất tâm huyết
nhưng nhiều người không đủ năm công tác để được hưởng chế độ hưu trí, lại
là một thiệt thòi và một vấn lớn đối với chính sách cán bộ. Hơn nữa với chính
sách bầu bán khi hết nhiệm kỳ cũng gây ra áp lực cho cán bộ. Với chức danh
chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy chỉ được làm 2 nhiệm kỳ cũng phần nào
gây cho họ tâm trạng bất an khi phải thuyên chuyển công tác nếu như chưa đủ
tuổi nghỉ hưu.
Một trong những chức năng quan trọng của chính quyền địa phương là
giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc
của nhân dân… Hiện nay dư luận nhân dân nói chung còn chưa thực sự hài
lòng về phong cách, thái độ, chất lượng phục vụ của các cơ quan công quyền
khi thực hiện những yêu cầu của nhân dân mà một trong những nguyên nhân
đó là do công tác tuyển dụng của nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu
công việc. Đối với vấn đề này UBND phường xem đây là một vần đề quan


trọng cần cải thiện để qua đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của
chính quyền.
- Đối với các chức danh như cán bộ địa chính, cán bộ chính sách nên có
sự ưu tiên người địa phương để thuận lợi trong việc điều hành quản lý công
việc.
- Tăng cường đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định của
nhà nước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với mỗi chức danh.
- Việc tuyển dụng lao động mới xây dựng tiêu chí tuyển dụng, quy trình
tuyển dụng đảm bảo khách quan, đúng người, đúng việc.
- Làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ để nguồn cán bộ luôn đáp
ứng tốt nhất nhu cầu của công việc, Đặc biệt là cán bộ chủ chốt không để
công việc bị gián đoạn làm giảm tiến độ, chất lượng hoạt động của cả hệ
thống.
- Ngoài việc đào tạo kiến thức văn hóa, xã hội, nghiệp vụ chuyên môn,
thì việc nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ là điều rất quan trọng. Để làm
tốt việc này cần có sự động viên khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của cán
bộ chủ chốt các ngành ban để mỗi bộ phận nhân viên có thể thực hiện nhiệm
vụ một cách thuần thục, hiệu quả cao.
Kết luận
Trong tổ chức vấn đề cốt lõi nhất là hiệu quả hoạt động, vấn đề này có
được xuất phát từ rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố rất quan trọng đó chính là
chất lượng nguồn nhân lực mà công tác tuyển dụng nguồn nhân lực có một vị


trí hết sức quan trọng. Môn học Quản trị nguồn nhân trong hệ thống chương
trình cao học quản trị kinh doanh đã cung cấp cho các học viên những kiến
thức rất cơ bản về quản lý nguồn nhân lực đó là yếu tố quyết định sự thành
công của mỗi tổ chức doanh nghiệp. Môn học này đã giúp cho học viên có thể
nghiên cứu và vận dụng các vấn đề từ lý thuyết để đối chiếu với thực tế công
việc đang đảm nhiệm trên cơ sở đó tìm ra những ưu, nhược điểm cần điều
chỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan. Ngoài những vấn đề mà
cá nhân học viên đã nghiên cứu và đưa ra như trên, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu
sâu và những vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực
để có những nhận định đúng đắn, tham mưu giúp Đảng ủy, Chính quyền địa
phương có thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" Đại học Griggs Hoa Kỳ.
2. Nguyễn Hữu Thân, 2008, Quản trị nhân sự, Tái bản lần 9, NXB Lao động Xã hội, TPHCM
3.Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" PGS. TS Vũ Hoàng Ngân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×