Tải bản đầy đủ

Thực trạng về tuyển dụng tại ngân hàng vietinbank bacse giang

THỰC TRẠNG VỀ TUYỂN DỤNG TẠI NHTMCPCT VIỆT NAM - CHI NHÁNH
BẮC GIANG, những hạn chế và biện pháp khắc phục.
Bài làm
NHTMCPCT Việt nam - Chi nhánh Bắc Giang là đơn vị thành viên của
NHTMCPCTViệt Nam, được thành lập ngày 21/02/2006 trên cơ sở sáp nhập 03 phòng
giao dịch là Phòng giao dịch Lạng Giang, Phòng Giao dịch Bắc Giang và phòng giao dịch
thành phố. Đến cuối năm 2009 đã đạt được kết quả rất khả quan: Huy động vốn đạt 1.251
tỷ đồng tăng 18.6% so với cùng kỳ năm trước, dư nợ tín dụng đạt 1.358 tỷ đồng tăng
32.8% so với cùng kỳ ănm trước, thu dịch vụ ròng đạt 6,8 tỷ đồng.
Mô hình các phòng của Chi nhánh:
Phó giám đốc phụ trách
quan hệ khách hàng

Giám đốc

KHDN

QLRR

Phó giám đốc phụ trách tác
nghiệp


Tài chính
Kế toán

Mảng kế hoạch
KHCN

Mảng Tổ chức
Kho quỹ

Các Phòng
GD

Phòng điện
toán

Tổ chức
Hành chính


Sau 5 năm đi vào hoạt động, đến nay Chi nhánh đã có tổng số 102 cán bộ công nhân viên,
được chia thành các phòng ban như mô hình trên với trình độ chuyên môn gồm: 02 Thạc
sĩ, 92 Đại học, trung cấp 02 người, văn thư, bảo vệ 06 người.
Do ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng đòi hỏi cán bộ có trình độ chuyên môn cao và
việc tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu công việc của từng nghiệp vụ có những đặc thù
khác nhau cụ thể :
- Đối với cán bộ các phòng khách hàng: Tuyển Đại học chuyên khoa tín dụng- tài chính
(Đại học KTQD, học viện Ngân hàng, học viện tài chính).
- Đối với nghiệp vụ kế toán: Tuyển Đại học chuyên khoa kế toán (chủ yếu tuyển từ học
viện tài chính).
- Đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế (Phòng XNK): nói, viết thành thạo tiếng anh, am
hiểu nghiệp vụ ngân hàng ( Đại học ngoại thương, Đại học ngoại ngữ…).
v..vv.
Công tác tuyển dụng nhân sự rất quan trọng và luôn luôn phải quan tâm đến vấn đề này.
Việc tuyển dụng là rất khó khăn, tuyển được người có đức, có tài, có sức khỏe đáp ứng
được yêu cầu của công việc đề ra.
Điều rất quan trọng là chúng ta phải biết được mình đang muốn tìm đối tượng nhân viên
như thế nào. Vietinbank Bắc Giang phải thực hiện rất nhiều bước để tìm được một nhân
viên phù hợp với yêu cầu công việc của mình. Hiện nay, quy trình tuyển dụng Vietinbank
Bắc Giang gồm các trường hợp sau:
- Trường hợp tuyển dụng qua thi tuyển : Gồm 12 bước.
- Trường hợp tuyển thẳng
: Gồm 7 bước.
I- Trường hợp tuyển dụng qua thi tuyển
Khi Vietinbank Bắc Giang có nhu cầu về nhân sự thì lãnh đạo chi nhánh lập hồ sơ, danh
sách trình phòng Tổ chức cán bộ của NHTMCPCT Việt Nam. Được sự đồng ý của Phòng
tổ chức cán bộ NHTMCPCT Việt Nam lúc đó Chi nhánh Viẹt tinbank Bắc Giang bắt đầu
làm hồ sơ, thủ tục tuyển dụng tại chi nhánh.
Bước 1- Tổ chức thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.
Tổ chức thông báo: Ít nhất trước 15 ngày tổ chức thi tuyển, Đơn vị tuyển dụng phải
thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo hoặc đài phát thanh hoặc
đài truyền hình) ở địa phương với các nội dung chính; đồng thời thông báo tại trụ sở ở nơi
thuận tiện cho người có nhu cầu được tuyển dụng biết, những thông tin chi tiết về việc tuyển
dụng.
Bước 2- Nhận hồ sơ dự tuyển và xét duyệt hồ sơ:
Phòng tổ chức hàng chính nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định và đối chiếu với yêu cầu
cụ thể của từng vị trí và kiểm tra tính hợp pháp, đúng đắn của hồ sơ, hồ sơ ứng viên bao
gồm: Bản tóm tắt quá trình học tập và công tác của bản thân, lý lịch; bằng cấp, chứng chỉ…
trong hồ sơ. Lựa chọn các hồ sơ đủ tiêu chuẩn, đạt yêu cầu để lập danh sách cho vào vòng
sơ tuyển.
Bước 3- Lập danh sách sơ tuyển:
Sau khi xét duyệt hồ sơ, Phòng tổ chức hành chính lập danh sách các ứng viên đạt yêu
cầu trình lãnh đạo chi nhánh để lên kế hoạch sơ tuyển vòng 1. Sau khi có kết quả sơ tuyển,
Phòng tổ chức hành chính lập danh sách tiến hành theo bước 4.


Bước 4- Thành lập Hội đồng thi: Giám đốc chi nhánh quyết định thành lập Hội đồng thi
theo đề nghị của phòng tổ chức hành chính để thực hiện các công việc trong quá trình tổ
chức thi tuyển. Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển phải phù hợp với các vị trí
tuyển dụng (Bắt buộc phải có cán bộ của Hội sở chính – NHTMCPCT Việt Nam trong hội
đồng thi tuyển).
Bước 5- Thông báo lịch thi:
Phòng tổ chức hành chính căn cứ vào Kế hoạch thi tuyển được duyệt thông báo lịch
thi đến các thí sinh trong danh sách sơ tuyển.
Bước 6- Tổ chức phỏng vấn thi tuyển:
Hội đồng thi tuyển phỏng vấn trực tiếp các ứng viên về các nội dung yêu cầu: kinh
nghiệm làm việc, khả năng bản thân, thích nghi môi trường làm việc, điểm mạnh, điểm yếu
của bản thân, nếu được tuyển dụng vào Vietinbank Bắc Giang Anh (Chị) sẽ mang lại lợi ích
gì cho Vietinbank Bắc Giang…? Sau đó mỗi thành viên trong hội đồng sẽ đánh giá cho
điểm và nhận xét các ứng viên.
Bước 7- Tổng hợp kết quả thi:
Hội đồng thi tuyển gửi kết quả phỏng vấn cho phòng tổ chức hành chính tổng hợp để
báo cáo Giám đốc chi nhánh kết quả thi tuyển.
Bước 8- Công bố kết quả thi tuyển và thông báo tuyển dụng:
- Phòng tổ chức hành chính thông báo kết quả thi tuyển đến từng ứng viên tham dự
phỏng vấn
- Chậm nhất 20 ngày sau khi công bố kết quả thi. Đơn vị tuyển dụng phải ra quyết
định tuyển dụng, xếp lương theo quy định.
Bước 9- Người được tuyển dụng phải đến nhận việc theo đúng thời gian quy định trong
thông báo tuyển dụng. Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người được tuyển
dụng không đến nhận việc mà không được sự đồng ý của Đơn vị tuyển dụng thì việc tuyển
dụng sẽ bị huỷ bỏ kết quả.
Bước 10- Ký hợp đồng lao động thử việc:
Người được tuyển dụng vào làm việc phải qua thời gian thử việc. Thời gian thử việc
tối đa: 90 ngày.
Bước 11- Ký hợp đồng lao động chính thức:
Hết thời hạn thử việc, người lao động phải làm bản tự nhận xét, có ý kiến xác nhận và
đề nghị của Trưởng phòng chuyên môn. Nếu:
- Đạt yêu cầu sẽ được ký Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm một tuỳ theo yêu cầu
nhiệm vụ được giao. Sau đó sẽ xem xét để ký tiếp Hợp đồng lao động không xác định thời
hạn.
- Trường hợp không đạt yêu cầu thì đương nhiên chấm dứt quan hệ lao động giữa đơn
vị tuyển dụng và người thử việc.
Bước 12- Lưu trữ hồ sơ:
Cán bộ sau khi kết thúc thời gian thử việc và ký hợp đồng lao động chính thức Phòng
tổ chức hành chính hoàn thiện hồ sơ cán bộ và lưu giữ theo đùng quy định.
II - Trường hợp tuyển thẳng
Bước 1- Nhận hồ sơ:


Phòng tổ chức hành chính nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra tính hợp pháp, đúng đắn
của hồ sơ: Lý lịch; bằng cấp, chứng chỉ; các yêu cầu khác theo từng lần tuyển dụng cụ thể;
tổ chức khám sức khoẻ.
Bước 2- Phỏng vấn:
Lãnh đạo chi nhánh, Trưởng phòng Phòng tổ chức hành chính, Trưởng phòng nghiệp
vụ của Đơn vị tuyển dụng tiến hành phỏng vấn trực tiếp để lựa chọn.
Bước 3- Duyệt danh sách tuyển dụng:
Giám đốc xem xét kết quả phỏng vấn, nếu duyệt chuyển sang Bước 4, nếu không
duyệt quay lại Bước 2 hoặc chấm dứt.
Bước 4- Thông báo kết quả tuyển dụng:
- Phòng tổ chức hành chính thông báo kết quả tuyển dụng cho các đối tượng dự tuyển.
- Chậm nhất 30 ngày sau khi thông báo kết quả tuyển dụng, Đơn vị tuyển dụng phải ra
quyết định tuyển dụng, xếp lương theo quy định.
- Người được tuyển dụng phải đến nhận việc theo đúng thời gian quy định trong thông
báo tuyển dụng. Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người được tuyển dụng
không đến nhận việc mà không được sự đồng ý của Đơn vị tuyển dụng thì việc tuyển dụng
sẽ bị huỷ bỏ.
Bước 5- Ký hợp đồng lao động thử việc:
Người được tuyển dụng vào làm việc phải qua thời gian thử việc tại Phòng chuyên
môn. Thời gian thử việc tối đa: 90 ngày.
Bước 6- Ký hợp đồng lao động chính thức:
Hết thời hạn thử việc, người lao động phải làm bản tự nhận xét có ý kiến xác nhận và
đề nghị của đơn vị trực tiếp quản lý, nếu:
- Đạt yêu cầu sẽ được ký Hợp đồng lao động: có thời hạn 02 năm, sau đó ký Hợp đồng
lao động không xác định thời hạn.
- Trường hợp không đạt yêu cầu thì đương nhiên chấm dứt quan hệ lao động giữa đơn
vị tuyển dụng và người thử việc.
Bước 7- Lưu trữ hồ sơ:
Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, Phòng tổ chức hành chính hoàn thiện hồ sơ
cán bộ và lưu giữ theo quy định.
* Với quy trình tuyển dụng như các trường hợp trên còn bộc lộ một số hạn chế như sau:
- Việc tuyển thẳng chủ yếu do Hội sở chính NHTMCPCT Việt nam quyết định.
Phỏng vấn tại chi nhánh không mang lại hiệu quả vì vòng này nhiều Chi nhánh chỉ có tính
chất xem ngoại hình, và câu hỏi phỏng vấn không có trọng tâm.
- Đa số các cán bộ mới sau khi được tuyển vào thử việc không biết phải làm gì, chỉ
biết đọc tài liệu, học hỏi các cán bộ cũ làm, không biết bắt đầu từ đâu.
* Giải pháp khắc phục những tồn tại trên :
- NHTMCPCT Việt nam nên để cho chi nhánh tự tuyển thẳng, tự kiểm tra, phỏng vấn,
định hướng công việc cho thí sinh và yêu cầu thí sinh mô tả lại công việc theo trình tự. Mô
tả công việc sẽ giúp thí sinh xác định được công việc mình đang cần làm. Bản mô tả này
giống như một chương trình làm việc cho một nhân viên, nó nêu nhiệm vụ yêu cầu đối với


nhân viên đó và những kỹ năng cần có để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong bản
mô tả công việc, cần các thông tin sau đây:
- Tên công việc…
- Nhân viên này cần báo cáo công việc cho những ai?
- Nhân viên này phụ trách quản lý, làm công việc gì?
- Tóm tắt nhiệm vụ và trách nhiệm công việc;
- Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho công việc.
* Trên đây là những nội dung cơ bản về tuyển dụng của Vietinbank Bắc Giang.
Tài liệu tham khảo:
- Quy trình tuyển dụng của NHTMCPCT Việt Nam.
- Giáo trình quản trị nguồn nhân lực ( Grigg ).
- Tuyendung.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×