Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm tâm lý học nhận thức có đáp án

Trắc nghiệm
Tâm lý học Nhận thức
Tâm lý học Nhận thức
Cognitive Psychology
Giảng viên: Trần Chí Vĩnh Long


Câu 1
Thuyết nào sau đây dự đoán rằng Lá cờ của Hoa Kỳ có màu xanh lá, đen và vàng ở
dư ảnh?

1.
2.
3.
4.

Trộn màu bù trừ
Quá trình đối lập màu sắc
Trộn màu cộng thêm
Ba màu



Câu 2
Hình thức định hướng đầu tiên của con người trong hiện thực khách quan?

1.
2.
3.
4.

Cảm giác
Tư duy
Tri giác
Tưởng tượng


Câu 3
Nếu một bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở thùy trán, bạn có thể dự đoán
người ấy sẽ bị

1.
2.
3.
4.

Khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề cũng như không có khả năng ức chế các
hành vi xã hội phù hợp
Khó khăn trong việc xác định các hình thức phức tạp trực quan
Khó khăn trong việc xác định đối tượng bằng cách chạm
Khó nghe âm thanh


Câu 4
Sự khác biệt về chất giữa cảm giác ở con người với cảm giác ở động vật là ở chỗ nào?

1.
2.
3.
4.

Cảm giác ở con người phong phú hơn động vật


Cảm giác ở con người chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ
Cảm giác ở con người mang bản chất xã hội-lịch sử
Cảm giác ở con người chịu ảnh hưởng của những hiện tượng tâm lý cao cấp khác


Câu 5
Câu thơ của Nguyễn Du “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là sự thể hiện của:

1.
2.
3.
4.

Tính ổn định của tri giác
Tính ý nghĩa của tri giác
Tính đối tượng của tri giác
Tổng giác


Câu 6
Cách sáng tạo nào dưới đây của tưởng tượng được các họa sỹ sử dụng để vẽ tranh
biếm hoạ?

1.
2.
3.
4.

Nhấn mạnh
Chắp ghép
Liên hợp
Điển hình hoá.


Câu 7
Tế bào thụ cảm thị giác (hình que và hình nón) khớp thần kinh (synapse) ở đâu?

1.
2.
3.
4.

Tế bào hạch
Tế bào dọc
Tế bào lưỡng cực
Tế bào ngang


Câu 8
Nhận thức về cao độ (pitch), âm sắc cao hay thấp, phụ thuộc vào đặc tính nào của
sóng âm?

1.
2.
3.
4.

Âm lượng (volume)
Biên độ (amplitude)
Tần số (frequency)
Âm sắc (timbre)


Câu 9
Quá trình con người đi tìm câu trả lời cho những nan đề mà hiện thực cuộc sống đã
đặt ra mà trước đó con người chưa biết, đó là...

1.
2.
3.
4.

Tưởng tượng
Tri giác
Tư duy
Cảm giác


Câu 10
Ngoài các yếu tố kích thích bên ngoài, tri giác còn bị quy định bởi một loạt các nhân
tố nằm bên trong chủ thể tri giác liên quan đời sống tâm lý, đặc điểm nhân cách của họ.
Đây là nội dung của quy luật:

1.
2.
3.
4.

Tính lựa chọn
Tổng giác
Tính đối tượng
Tính có ý nghĩa


Câu 11
Đang đi ngoài nắng, chúng ta vào trong phòng thấy tối sầm nhưng lát sau thấy sáng
trở lại. Đó là quy luật nào?

1.
2.
3.
4.

Tác động qua lại
Pha trộn
Thích ứng
Tổng giác


Câu 12
Màu xanh với sự khác biệt cường độ. Cường độ tăng hay giảm, màu xanh nhìn càng
sáng hoặc càng tối là nhờ tế bào nào trong võng mạc?

1.
2.
3.
4.

Hình que
Hình nón
Lưỡng cực
Hạch


Câu 13
Vùng chứa các thụ thể cảm giác để xử lý thông tin ánh sáng và truyền nó tới não là
vùng nào?

1.
2.
3.
4.

Giác mạc
Đồng tử
Võng mạc
Thủy tinh thể


Câu 14
Điện thoại thông minh là sản phẩm của cách sáng tạo hình ảnh nào của tưởng tượng?

1.
2.
3.
4.

Chắp ghép
Thay đổi kích thước, số lượng
Liên hợp
Điển hình hóa


Câu 15
Quá trình chủ thể tìm ra một thuộc tính chung cho vô số hiện tượng hay sự vật thể
hiện thao tác nào của tư duy?

1.
2.
3.
4.

Phân tích
Khái quát hóa
Tổng hợp
Trừu tượng hóa


Câu 16
Vùng não …. được kết nối chặt chẽ với các vùng não liên quan đến bộ nhớ (limbic
system). Hãy điền vào dấu ba chấm?

1.
2.
3.
4.

Thị giác
Thính giác
Khứu giác
Xúc giác


Câu 17
Tư duy chỉ nảy sinh khi gặp những hoàn cảnh, những tình huống mà bằng vốn hiểu
biết cũ, bằng phương pháp hành động cũ, con người không thể giải quyết được. Điều này
thể hiện đặc điểm gì của tư duy?

1.
2.
3.
4.

Quá trình tâm lý
Tính gián tiếp
Tính có vấn đề
Tính khái quát


Câu 18
Umami là vị giác thứ 5 thường có trong món ăn nào?

1.
2.
3.
4.

Kẹo cao su
Bún thịt nướng
Vịt quay
Bún bò Huế


Câu 19
Hai kích thích phân biệt nhau bởi tỉ lệ phần trăm tối thiểu không đổi được gọi là?

1.
2.
3.
4.

Ngưỡng tuyệt đối
Ngưỡng sai biệt
Ngưỡng đúng đắn
Ngưỡng tương đối


Câu 20
Đặc điểm nào dưới đây đặc trưng cho mức độ nhận thức cảm tính ?

1.
2.
3.
4.
5.

Phản ánh hiện thực một cách khách quan.
Phản ánh cái đã qua, đã có trong kinh nghiệm của cá nhân.
Phản ánh những thuộc tính bề ngoài, trực tiếp của sự vật, hiện tượng.
Phản ánh khái quát các sự vật hiện tượng cùng loại.
Phản ánh từng sự vật, hiện tượng cụ thể


Câu 21
Các dây thần kinh thị giác kết nối với … ở nằm giữa não và … kết nối với vùng thị
giác trên vỏ não? Hãy điền vào dấu ba chấm.

1.
2.
3.
4.

Não giữa
Thùy chẩm
Đồi thị
Võng mạc


Câu 22
Phần vỏ não (cortex) ở phía sau đầu được gọi là thùy _____.

1.
2.
3.
4.

Trán (Frontal)
Chẩm (Occipital)
Thái dương (Temporal)
Đỉnh (Parietal)


Câu 23
Trong ca dao, tục ngữ Việt Nam có câu “Thương nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau bồ
hòn cũng méo” là sự thể hiện của:

1.
2.
3.
4.

Tính ổn định của tri giác
Tính đối tượng của tri giác
Tổng giác
Tính ý nghĩa của tri giác


Câu 24
Sự kết hợp cụ thể của hoạt động thùy thái dương xảy ra khi chúng ta nhìn vào những
đôi giày, khuôn mặt, cái ghế hay ngôi nhà.

1.
2.
3.
4.

Nhận diện đặc trưng
Xử lý song song
Nhận diện hình dạng
Xử lý thông tin thị giác


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×