Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng sản phẩm iphone

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN MÁY TÍNH ONLINE

Sinh viên thực hiện: Lê Tự Tân
Lớp: DT15CTT02
Ngành: Công nghệ thông tin
Khóa học: 2015 – 2019
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Minh Châu

Quảng Nam, ngày 20 tháng 2 năm 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
I.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1)

Họ và tên: Lê Tự Tân

2)

Mã số SV: 2115021025

3)

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

4)

Khóa học: 2015-2019

5)

Lớp: DT15CTT02

6)

Địa chỉ liên lạc: Điện Thắng Trung - Điện Bàn - Quảng Nam

7)

Số điện thoại: 0378022771

8)

Email: letutan500@gmail.com

II.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI:

9)

Tên đề tài: Thiết kế Website bán máy tính online

10) Người hướng dẫn: Ths.Nguyễn Thị Minh Châu


III. NỘI DUNG
Phần 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển nhanh
chóng, ứng dụng của nó được áp dụng trong mọi lĩnh vực trên pham vi toàn thế
giới. Công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn
minh của nhân loại, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Ứng dụng của công nghệ thông tin được xem là một trong những
yếu tố mang tính quyết định sự thành bại trong hoạt động của công ty, các tổ
chức, cá nhân,...
Công nghệ thông tin làm thay đổi suy nghĩ, tư duy của mỗi người giúp con
người năng động hơn, kết nối nhanh hơn ở mọi lúc mọi nơi làm tăng hiệu quả,
năng suất công việc. Đặt biệt là trong các hệ thống thương mại điện tử.
Trong thời buổi nền kinh tế thị trường phát triển, sản phẩm của nhà sản xuất
phải cạnh tranh mãnh liệt để được càng nhiều khách hàng biết đến và được bán
với doanh thu cao nhất càng tốt. Cùng với sự thay đổi trong phương thức giao
tiếp, cũng như nhu cầu gia tăng của số lượng người dùng sử dụng Internet. Đây
có thể xem là một thách thức nhưng cũng là một cơ hội của doanh nghiệp bằng
cách áp dụng công nghệ, phương thức quảng cáo mới nhằm phổ biến rộng rãi
sản phẩm của doanh nghiệp mình.
Trước đây để có thể mua các sản phẩm máy tính phải ra tận cửa hàng mới
có thể mua được, tốn thời gian. Để phục vụ nhu cầu mua được những sản phẩm
vừa chất lượng vừa đáp ứng được đúng yêu cầu khách hàng. Em đã quyết định
thực hiện đề tài : Xây dựng website thương mại điện tử bán máy tính.
1.2 Tính năng mới của đề tài
Giúp người mua dễ dàng tìm mua các loại máy tính phù hợp với nhu cầu
công việc và túi tiền khách hàng qua đó nâng cao giá trị trang web.
1.3. Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu:
+ Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật, ổn định


+ Tìm hiểu về Java, JSP, Servlet cùng các thư viện hổ trợ thiết kế website
+ Giao diện website: thân thiện với người dùng, đầy đủ một số chức năng
cơ bản của website bán hàng.
+ Đơn giản hóa cách thức mua hàng qua mạng
- Mục đích:
+ Xây dựng website hoàn thiện về mặt nội dung cũng như giao diện, góp
phần nâng cao chất lượng quản cáo, giá trị thương mại các mặt hàng thời trang,
giúp người mua và người bán tìm đến nhau dễ dàng hơn.
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
- Ngôn ngữ: Java, Jsp, Servlet
- Framework : Bootstrap, Jquery
1.5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
+ Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng.
+ Tìm hiểu mô hình của ứng dụng
+ Tham khảo các nguồn tài liệu từ Internet
- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:
+ Đưa ra các yêu cầu quản lý và chức năng cần có, từ đó phân tích và thiết
kế hệ thống theo quy trình nghiệp vụ của một website thương mại điện tử.
+ Xây dựng website hoàn chỉnh.


Phần 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 HTML
HTML (HyperText Markup Language) còn được gọi là ngôn ngữ đánh dấu
siêu văn bản, được tạo ra nhằm cấu trúc lên một trang web với các mẩu thông tin
được trình bày trên World Wide Web.
1.2 CSS (Cascading Style Sheet)
Website được cấu tạo từ các thẻ html nhưng với những thẻ html mới chỉ thể
hiện được bộ khung của website. Để căn chỉnh, trình bày cho đẹp mắt thì ta cần
sử dụng ngôn ngữ CSS.
Có thể chèn CSS vào HTML theo 3 cách:
- Trực tiếp: sử dụng thuộc tính style trong các thẻ HTML
- Nội bộ: sử dụng thẻ