Tải bản đầy đủ

Quy trình vận hành TU CVE145

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145

Biên soạn:

Phan Thành Trung
Hoàng Đức Nhân

Phòng KT:
Giám đốc:

Lê Trọng Thái

Đô lương, tháng 03/2019
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI1

Phó giám đốc phụ trách trạm

1

2

Trưởng phòng KHKT

1

3

Phó phòng KHKT phụ trách trạm

1

4

Trạm biến áp 220kV Đô Lương

2

Họ và tên
Chữ ký

Người biên soạn

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Phan Thành Trung

Phan Văn Lượng

Hồ Ngọc Toản


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

1

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 1/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 2/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

MỤC LỤC
Chương I

: LỜI GIỚI THIỆU

Chương II : CẤU TẠO.
I. Bộ chia điện áp bằng tụ:
II. Sứ cách điện :
III. Khối điện từ :
Chương III : THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
Chương IV : LẮP ĐẶT.
ChươngV : KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG
I. Trong qua trình vận hành ta kiểm tra bằng mắt như sau :
II. Thử bằng điện.
III.Đo điện dung và hệ số tổn hao.
Chương VI : CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN
HÀNH
Chương VII : KIỂM TRA BẢO DƯỠNG TRONG VẬN HÀNH.
Chương VIII : QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ

2


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 3/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG I : LỜI GIỚI THIỆU.
Hãng CVE- INDIA sản xuất trên một dây chuyền khép kín các máy biến
điện áp kiểu tụ (CVT's) và các tụ ghép(CC's). Tất cả các khối điện từ đều làm
việc dựa trên những nguyên lý thiết kế và kỹ thuật sản xuất chung, nội dung
được trình bày trong tài liệu này nhìn chung là thích hợp, ngoại trừ các lưu ý.
Các sơ đồ mạch, bản vẽ và các dữ liệu khác trong tài liệu này có thể thay
đổi một số chi tiết phụ so với thiết bị được cấp. Trong tất cả các trường hợp
những mà sơ đồ được cung cấp bởi nhà máy và sơ đồ đi cùng với thiết bị sẽ luôn
đúng trong tất cả các bộ phận của thiết bị.
Nội dung trong tài liệu này là thiết kế tổng quát cho đa số các loại TU
hiện nay có trong thực tế. Nếu có yêu cầu cần giúp đỡ hay bổ sung, xin liên hệ
trực tiếp với hãng CVE INDIA.

3


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

Mã số:

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 4/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG II : CẤU TẠO.
Trong hình 1, 2 và 3 cho ta thấy tổng quan chi tiết các bộ phận trong 1/4
mặt cắt của một máy biến điện áp kiểu tụ điển hình. Tất cả các máy biến áp đo
lường có đựng dầu của CVE không có loại nào có ít hơn 2PPM PCB.
Hình 1: Hình vẽ TU 145kV loại phân áp bằng tụ .
Đầu cao áp

Dao tiếp đất bảo vệ
quá áp TU trung gian
Dao tiếp đất tụ C2

Tai nâng

Lổ luồn dây

4


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 5/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

Hình 2: Hình vẽ mặt cắt bộ phận tụ phân áp điển hình của TU.

1. Sứ cách điện.
2. Buồng dãn nỡ dầu.
3. Tổ hợp tụ.

5


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 6/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

Hình 3 : Bản vẽ mặt cắt khối điện từ.

1. Máy biến điện áp trung gian.
2. Cuộn kháng mắc nối tiếp.
3. Bộ ổn định công suất.
4. Hộp đấu nối nhị thư.
5. Chỉ thi mức dầu.
6. Đầu nối đất.
Máy biến điện áp kiểu tụ loại CVE 145 cho phép đấu nối với tải ba dùng
cho rơ le bảo vệ hoặc cho thiết bị đo lường. Chúng bao gồm tổ hợp của một
hoặc nhiều khoang tụ được đặt trên một hộp làm bằng nhôm trong đó có một

6


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

PTC1

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 7/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

máy biến điện áp trung gian, điện kháng mắc nối tiếp, các bộ phân phụ và đựng
đầy dầu.
Một hộp đấu nối nhị thứ để đưa điện áp thứ cấp ra ngoài và một số thiết bị
phụ đi kèm.
I. Bộ chia điện áp bằng tụ:
Bộ chia điện áp bằng tụ là loại TEC cho phép đấu nối với đường dây có
tải ba. chúng gồm một hoặc nhiều khoang sứ và được lắp đặt phía trên hộp
nhôm chứa máy biến điện áp trung gian. Mỗi khoang có nhiều phần tử tụ mắc
nối tiếp với nhau, các tụ này được ngâm tẩm trong sứ chứa đầy dầu.
Tụ C2 có điện dung lớn hơn nhiều so với tụ C1, nên phần lớn điện áp
được giáng lên tu C1, vì vậy chúng tai xem tụ C1 là tụ cao áp và tụ C2 là tụ
trung áp. Thông thường tụ C2 được chế tạo ở mức điện áp từ 18 / 3  24 / 3 .
II. Sứ cách điện :
Được chế tạo với khoảng cách điện bề mặt lớn. Có thể chịu đựng tốt với
môi trường ô nhiểm nặng. Phía trên sứ là mặt bích bằng nhôm có khẳ năng chịu
ăn mòn. Ở mỗi khoang đều có buồng dãn nở ở trên đỉnh.
III. Khối điện từ :
Chứa đầy dầu.
- Cuộn dây sơ cấp gồm cuộn dây chính và cuộn dây điều chỉnh nhỏ lắp ở phía
đầu trung tính. Khối điện từ được thiết kế ở mức điện áp trung áp tương đương
với mức điện áp của tụ C2.
- Cuộn dây thứ cấp với điện áp : cuộn 1a-1n là 110 / 3 V cấp chính xác là 0,2.
cuộn 2a-2n là 110 / 3 V cấp chính xác là 3P.

7


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

Mã số:

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 8/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG III : THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
I. Thông số máy biến điện áp 220kV.
Bảng 1: Thông số chính.
THÔNG SỐ

ĐẠI LƯỢNG
CVE 145
INDIA
INDIA
IEC 60044-5 (2004)
123
145
1050
50
PXE
110/0,11/0,11
7600
PETRO CHINA KI45GX
50
100
-25/+45
2010

Kiểu máy
Nhà sản xuất
Nước
Tiêu chuẩn
Điện áp định mức
Điện áp max
Điện áp xung
Tần số định mức
Loại tụ
Tỷ số biến
Tổng điện dung
Khối điện từ ngâm dầu loại
Công suất ra max
Nhiệt độ môi trường
Năm sản xuất

ĐƠN VỊ

kV
kV
kV
Hz
pF
VA
0
C

Bảng 2 : Thông số cuộn nhị thứ.
Cuộn
1a-1n
2a-2n

Điện áp định mức
110/ 3
110/ 3

8

Công suất
100
50

Cấp chính xác
0,2
3P


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

PTC1

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang: 9/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG IV : LẮP ĐẶT.
- TU được ghép bởi các khối tụ tạo ra bằng sự lắp ghép từ rất nhiều tụ đơn
lẻ lại với nhau tạo thành các tổ hợp tụ. Các tổ hợp tụ này được đặt trong các trụ
sứ. Các khối tụ này được lắp đặt cố định, vì vậy không cần thay đổi vị trí giữ
chúng.
- Có thể tháo các tổ hợp tụ ra bằng một trục nâng. Sử dụng dây thừng
quấn quanh mặt bích kim loai theo kiểu thắt cổ để nâng tổ hợp tụ lên.
- Nâng khối điện từ và các tổ hợp tụ lên trụ đỡ TU theo những hướng dẫn
sau.
- Lắp đặt hệ thống tụ.
Dùng bulông nối đầu đỉnh của tổ hợp tụ phía dưới với đầu dưới của tổ
hợp tụ phía trên, tạo thành mạch dẫn giữa tụ dưới và tụ trên. Phải vặn chặt các
bulông và đai ốc liên kết giữa các tổ hợp tụ với lực 30Nm. Cách đấu nối được
mô tả như hình 4.
Ở nhưng nơi có địa chấn mạnh ta có thể lắp đặt thêm các vòng đệm giảm chấn
theo các bản vẽ lắp đặt của thiết bị.
Lưu ý : Số serial ghi trên biển tên của tụ phải đúng với số serial thực tế
của tụ lắp đặt trong TU.
Cấp chính xác có thể bị thay đổi khi thay đổi vị trí của các tụ trong TU.

9


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
10/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

Hình 4 : Đấu nối tụ.

Tấm
bịt
Bulông cố
định tấm bịt
Dây đấu
nối
Bulông cố
Bulông
cố bịt
định tấm
định tấm bịt
Tấm
bịt

Ống thổi
Bulông cố
Bulông
định tấm bịt
M6*12
Bulông cố
định tấm bịt

10


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
11/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG V : KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG
I. Trong qua trình vận hành ta kiểm tra bằng mắt như sau :
- Bề mặt sứ cách điện có bị sứt mẻ hay rạn nứt.
- Bề mặt sứ bị bụi bẩn.
- Bị rỉ dầu.
- Kiểm tra mức dầu.
Đó là sự kiểm tra thường xuyên trong quá trình vận hành. Tuổi thọ của
TU phụ thuộc vào tần số và thời gian đóng cắt của hệ thống. Trừ khi có quy định
khác trong sơ đồ đấu nối TU, thiết bị bảo vệ giữa P1 và P2 là một mỏ phóng
chứa đầy ga của hãng Siemen loại A83-A350X với điện áp phóng hiệu dụng là
250 ± 50V. Nếu điện áp phóng nằm ngoài giá trị trên thì phải thay thế trước khi
đưa khe hở phóng vào vận hành.
Một chương trình bảo dưỡng gọi là thử điện thường xuyên, những thủ tục
sau đây có thể xem như hướng dẫn cho những sự thử trên cơ sở là một quy trình
kỹ thuật. Nếu xem nó như một quy trình kỹ thuật thì sẽ giúp bạn các bước thực
hiện trong quá trình kiểm tra, đây cũng là quy trình cho thời gian vận hành sau
này.
Nếu TU được nối với tải ba (PLC) thì ta phải để dao tiếp đất ở vị trí mở.
II. Thử bằng điện.
Cần đảm bảo an toàn trong thời gian thử điện áp.
Đo điện dung và hệ số tổn hao của mổi tổ hợp tụ.
Điều quan trọng là sử dụng thiết bị đo với sai số không quá 0,5% để kiểm
tra tụ. Để thực hiện được điều này ta có thể sử dụng cầu đo điện dung hà áp. Tất
cả các phép đo đều phải được quy chuẩn về 20 0C bằng cách sử dụng hình 5:
Đo tỷ số biến của khối điện từ bằng cách sử dụng thiết cấp điện áp vào
cuộn cao áp và đo điện áp đầu thứ cấp.
11


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
12/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

Thử bằng cầu đo điện dung.
Dùng bulông và đai ốc để đâu nối cầu đo với tụ cần đo
Cần đặc biệt chú ý đến điểm nối với máy biến điện áp trung gian. Tham
khảo ở sơ đồ đấu nối ở hộp đấu nhị thứ. Các bước chi tiết được hướng dẫn theo
trình tự sau :

Hình 5 : Quy đổi giá trị điện dung và hệ số tổn hao theo
nhiệt độ của loại tụ PXE.

- Đóng S2 (hình 6), tiến hành đo C1(đầu HV tới khối điện từ đều được nối
đất). So sánh kết quả đo được với giá trị ghi trên tụ hoặc với các gia trị đã đo
được ở những lần đo trước.
- Vẫn giữ nguyên tiếp đất, đo C2. Tháo tiếp đất ở đầu CAR, tiến hành đo
giữa nó với khối điện từ. So sánh kết quả đo được của tụ C2 với thông số ghi
trên tụ hoặc với gia trị đo được ở làn đo trước.
12


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

PTC1

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
13/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

- Tiến hành đo tổng điện dung C giữa đầu cao áp tới đầu nối CAR khi dao
tiếp đất đã đặt ở vị trí mở và tháo tiếp đất của P2 và CAR. Tuỳ thuộc vào loại
cầu được sử dụng, mà có thể gặp những khó khăn trong việc điều chỉnh cân bằng
cho sự tổn hao do dòng điện rò chạy qua cách điện của cuộn dây máy biến điện
áp gây ra.
III.Đo điện dung và hệ số tổn hao.
Các bước dưới đây là hướng dẫn nguyên lý làm việc và cách sử dụng thiết
bị Doble M4000
Lấy hệ số công suất từ phép đo điện dung và hệ số tổn hao so với giá trị ghi
trên tụ. Hệ số tổn hao phụ thuộc vào sự tiếp xúc của các đầu nối cho quá trình đo
vì vậy cần phải lưu ý đến điều này. Giá trị điện dung thực tế có thể khác với giá
trị ghi trên tụ vì vậy gia trị điện dung đo được tại thời điểm này có thể dùng làm
cơ sở để so sánh với các giá trị đo được ở các lần đo sau. Một phần tử tụ bị hư
hỏng sẽ làm cho tổng điện dung tăng lên so với giá trị ban đầu của nó nhưng nó
vẫn đủ điều kiện vận hành. Nói chung khi điện dung tăng lên 1% so với giá trị
ban đầu sẽ là quan trọng. Điện dung của mỗi tổ hợp tụ cần phải đo được giá trị
tốt nhất của nó để so sánh với gia trị ban đầu nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc
đưa vào vận hành
Kết quả kiểm tra điện dung và hệ số tổn hao cần phải được đánh giá dựa
trên các tiêu chuẩn của hãng CVE INDIA đề ra cho TU.
Đầu nối HV của các máy biến điện áp kiểu tụ được cô lập với lưới để
phép đo được chính xác hơn.
Nếu đầu của TU được đấu với dây dẫn bằng bulông thì ta có thể cô lập
chúng bằng dao cách ly.
Tập hợp các phương pháp kiểm, cho tất cả các tổ hợp tụ được trình bày như
trong hình 6.

13


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

PTC1

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
14/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

- Mở dao tiếp đất S1 trong suốt thời gian tiến hành đo điện dung và hệ số
tổn hao.
- Tiếp đất chắc chắn cho hộp điện từ với máy đo.
- Đóng dao tiếp đất S2 lên.
- Đóng ngay dao tiếp đất S1 lên sau khi đã kiểm tra xong trước khi tiến
hành tháo ra.
Chú ý : TU tốt nếu hệ số tổn hao đo được ở điện áp 10kV nhỏ hơn giá trị
đưa ra của nhà sản xuất. Nếu hệ số tổn hao vượt quá 0,35 thì phải liên hệ ngay
với hãng Trech China.
Các lưu ý trong qua trình kiểm tra
Khi tiến hành kiểm tra trên các máy biến điện áp hoàn chỉnh cần phải lưu
ý đến các nội dung sau:
- Không được bơm điện áp vào đầu cao áp lớn hơn gia trị điện áp định
mức pha- đất của khối.
- Đầu P2 và P1 phải được đấu với đầu nối giữa C1 và C2 qua một mạch
trung gian, và điện áp sẽ xuất hiện tại điểm nối khi ta tháo điểm nối đất ở P2 trừ
khi cần chuyển mạch nối đất được đóng lại (hình 6).
- Điện áp làm việc bình thường ở điểm nối của C1 và C2 xấp xỉ 11kV. Vì
thế điện áp đưa vào ở đó không được vượt quá giá trị cho phép để điện áp giữa
đầu P1 và P2 sẽ cân bằng hơn.
- Đầu nối CAR của tụ C2 cần phải được nối chắc chắn và cách xa đầu P1
và P2, bởi vì ở đó sẽ có điện áp cao xuất hiện ở đó.
- Chỉ những người đã được huấn luyện và cấp chứng chỉ mới được phép
kiểm tra.
- Điện áp cực đại để kiểm tra đầu P1, P2 và CAR không được qua 2kV.

14


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
15/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

5
6

3

8
7
2
1

4

Hình 6 : Sơ đồ đấu nối TU
9

15


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

1.Cuộn kháng.
2. Máy biến điện áp trung gian.
3. Mạch lọc sóng hài.
4. Khe hở phóng.
5. Tủ đấu đầu ra mạch nhị thứ .
6. Mạch từ.
7. Dao nối đất.
8. Cuộn điều chỉnh và khe hở phóng.
9. Cuộn bảo vệ, khe hở phóng và dao tiếp đất.

16

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
16/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
17/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG VI:
CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH
6.1. Kiểm tra đấu nối sơ cấp TU không được để ngắn mạch.
6.2. Kiểm tra các đầu nối đất làm việc và nối đất an toàn.
6.3. Kiểm tra dao tiếp đất (6) hình 6 ở vị trí đóng
6.4. Vệ sinh và đánh sạch các đầu nối, bôi dầu nhờn PENETROX trên
các bề mặt nối.
6.5. Kiểm tra bề ngoài TU các bộ phận có bất thường gì không.
6.6. Kiểm tra mức dầu phải chỉ thị ở vị trí theo quy định..
6.7. Thí nghiệm phải tuân theo quy định của nhà chế tạo.
Chú ý : TU tốt nếu hệ số tổn hao đo được ở điện áp 10kV nhỏ hơn giá trị
đưa ra của nhà sản xuất. Nếu hệ số tổn hao vượt quá 0,35 thì phải liên hệ ngay
với hãng Trech China.

17


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

PTC1

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
18/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG VII : KIỂM TRA BẢO DƯỠNG TRONG VẬN HÀNH.

7.1. Theo nhà chế tạo TU CVE là loại kín nên không cần bảo dưỡng. Khi
bẩn chỉ cần được vệ sinh.
7.2. Trong quá trình vận hành phải theo dõi mức dầu của TU. Mưc dầu
phải nằm ở giữa các vạch chỉ thị dầu. Nếu mức dầu tụt thấp xuống dưới cần phsỉ
báo ngay cho người có trách nhiệm.
Trong trường hợp không nhìn thấy dầu thì phải xin ý kiến tách TU ra khỏi
vận hành.
7.3. Phải kiểm tra tình trạng tiếp xúc của các đầu cốt có phát nhiệt hay
phóng điện không? Nếu có cần báo ngay cho ngưòi cho trách nhiêm để cố biện
pháp khắc phục.
7.4. Kiểm tra tình trang bề mặt sứ cách điên không bị rạn nứt hay chảy dầu.
7.5. Kiểm tra hộp đấu nhị thứ có hiện tượng rò dầu hay không.
7.6. Ba tháng kiểm tra điện áp nhị thứ một lần

18


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
19/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG VIII : THÍ NGHIỆM TU
8.1. Các thí nghiệm xuất xưởng:
- Thí nghiệm cao áp bằng điện áp xoay chiều tần số 50Hz:
+ Giữa cuộn sơ cấp với đất: 460 kV.
+ Giữa cuộn thứ cấp với đất: 3kV.
+ Giữa đầu dưới của khối tụ với đất: 10 kV.
- Đo điện dung và trị số tg của các tụ điện ở điện áp 10kV.
- Đo tỉ số của bộ chia điện áp bằng tụ.
- Đo tỉ số của TU.
- Đo sai số góc của TU.
- Đo điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ.
8.2. Thí nghiệm trước khi đưa vào vận hành và thí nghiệm định kỳ:
- Đo điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ.
- Đo điện trở cách điện các cuộn dây thứ cấp với nhau và với vỏ.
- Đo điện dung và trị số tg của các khối tụ điện.
- Đo tỉ số biến áp của TU.
- Kiểm tra sự đúng đắn của mạch TU theo sơ đồ.
- Không cần lấy mẫu dầu.

19


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
20/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH XỬ LÝ SỰ CỐ
9.1. Xử lý quá tải thiết bị điện nhất thứ khác
1. Mức quá tải và thời gian cho phép quá tải của thiết bị nhất thứ khác (máy
cắt, dao cách ly, máy biến dòng điện, tụ bù dọc và các thiết bị khác liên quan)
phải căn cứ theo quy định của nhà chế tạo.
2. Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều
khiển phải báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển mức quá tải và
thời gian cho phép quá tải của thiết bị.
3. Điều độ viên xử lý quá tải thiết bị điện nhất thứ thuộc quyền điều khiển
ở các chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp theo quy định tại các điều 49,
51 và 53 Thông tư này.
9.2. Xử lý quá áp thiết bị điện nhất thứ khác
1. Điện áp lớn nhất cho phép thiết bị nhất thứ khác vận hành lâu dài phải
căn cứ theo quy định của nhà chế tạo.
2. Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều
khiển phải báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển nếu điện áp trên
thiết bị điện cao quá mức cho phép.
3. Điều độ viên điều khiển điện áp theo Quy định quy trình điều độ hệ
thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành để thiết bị điện thuộc quyền
điều khiển không bị quá điện áp cho phép.
9.3. Xử lý sự cố máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp
1. Đối với Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm
điều khiển:
a) Xử lý sự cố theo quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị quản lý
vận hành ban hành;
b) Báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển về sự cố, tình trạng
vận hành của đường dây hoặc thiết bị điện khác tại nhà máy điện, trạm điện;
c) Xử lý sự cố theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển;
d) Hoàn thành Báo cáo nhanh sự cố theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều
10 Thông tư này.

20


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
21/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

9.4. Hướng dẫn xử lý sự cố máy biến điện áp ngoài trời
- Phần xử lý sự cố riêng với phần tử là thiết bị, ứng trường hợp tình huống
phức tạp nhất là hư hỏng tới mức phải thay thế thiết bị, yêu cầu thực hiện cụ thể
theo trình tự các công việc chính như sau:

Stt

Các hạng mục công việc chính

I

Công tác tháo dỡ, giải phóng hiện trường

1

Tháo tách lèo nhất thứ

2

Kiểm tra đánh giá tình trạng biến điện áp

3

Thí nghiệm đánh giá tình trạng máy biến điện áp

4

Tháo hệ thống nối đất thiết bị

5

Tháo cô lập hệ thống cáp nhị thứ, cáp cấp nguồn sấy

6

Tháo hạ biến điện áp di chuyên ra vị trí tạm

7

Tháo hạ trụ đỡ biến điện áp (nếu có yêu cầu)

8

Thực hiện các biện pháp bảo quản vật tư thiết bị thu hồi (tạm)

10

Vệ sinh công nghiệp, thu dọn hiện trường

II

Công tác lắp đặt lại

1

Kiểm tra chuẩn bị móng, cải tạo trụ đỡ biến điện áp nếu không phù
hợp

2

Lắp đặt trụ đỡ nếu thay mới

3

Lắp đặt máy biến điện áp mới

4

Đấu nối mạch nhị thứ cho máy biến điện áp

5

Đấu nối hệ thống tiếp đất cho thiết bị

6

Đấu nối lèo nhất thứ cho máy biến điện áp

7

Thí nghiệm máy biến điện áp sau lắp đặt (tạm tách lèo)

8

Nghiệm thu máy biến điện áp

9

Bàn giao cho đơn vị QLVH trực tiếp khôi phục lại vận hành

21


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
22/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

9.5. Hướng dẫn xử lý phát nhiệt đầu cốt nhất thứ biến điện áp

Stt
Các hạng mục công việc chính
1 Chuẩn bị dụng cụ, Phương tiện, vật tư:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ: đầu cốt phù hợp đấu nối cho biến điện áp, thiết
bị đo điện trở tiếp xúc, Cờ lê, tuốcnơvít
Thực hiện các thủ tục bàn giao, phiếu công tác, phương án thi công và
biện pháp an toàn
2 Trình tự :
Đo điện trở tiếp xúc đầu cốt biến điện áp phát nhiệt để biết được tình
trạng trước khi sửa chữa
+ Chuẩn bị sơ đồ đấu dây cho thiết bị đo điện trở tiếp xúc đúng kỹ thuật
và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
+ Kỹ năng thao tác vận hành máy đo điện trở tiếp xúc đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật
+ Đọc và phân tích kết quả đo
Dùng cờ lê đúng kích cỡ tháo điểm đấu nối
Kiểm tra bằng mắt tình trạng đầu cốt (nếu cháy hỏng thì dùng đầu cốt mới
cùng chủng loại thay thế).
Xử lý bề mặt tiếp xúc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (dùng giấy ráp mịn làm
sạch các bề mặt tiếp xúc)
Dùng vải sạch lau chùi các vị trí tiếp xúc.
Vệ sinh làm sạch vị trí tiếp xúc.
Lắp lại đầu cốt bằng cờ lê theo đúng lực quy định
Kiểm tra, đánh giá kết quả sau xử lý
+ Dùng máy đo điện trở đo lại điện trở tiếp xúc.
+ So sánh kết quả đo trước và sau khi xử lý.
+ Đánh giá, kết quả thực hiện (giá trị điện trở tiếp xúc R ≤ 50μΩ)
Kết thúc công tác và bàn giao thiết bị vận hành.
Ghi chép vào sổ theo dõi
9.5. Hướng dẫn xử lý hư hỏng mạch áp đo lường trong vận hành (nhảy
áp to mát TU cuộn cấp cho đo lường - không có mạch đo đếm)
STT

Nội dung

22


CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NGHỆ AN
TRẠM BIẾN ÁP 220KV ĐÔ LƯƠNG
PTC1

1

2

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
BIẾN ĐIỆN ÁP CVE 145KV

Mã số:

/TL-TTĐ1

Mục ISO:

Ngày sửa đổi :

Trang:
23/24

Ngày hiệu lực :
01/03/2019

Chuẩn bị dụng cụ, Phương tiện, vật tư:
Hồ sơ hoàn công nhị thứ, sơ đồ đấu nối và dụng cụ thi công gồm: đồng hồ vạn
năng, khóa, tuốt vít, kìm...
Làm các thủ tục phiếu công tác
Trình tự :
Kiểm tra sơ bộ, quan sát bằng mắt trên đồng hồ, áp tô mát nhảy, sơ đồ đấu nối
mạch áp… nhằm phát hiện tình trạng bất thường trên thiết bị, hàng kẹp hoặc trên
mạch áp đưa ra dự đoán khả năng hư hỏng.
+ Các Đồng hồ đo điện áp, hợp bộ đo lường
+ Các áp tô mát liên quan
+ Các chi tiết khác trên sơ đồ đấu nối mạch áp liên quan
Sử dụng dụng cụ, đồng đo để xác định thiết bị, điểm hư hỏng: nêu cụ thể sử
dụng dụng cụ, phương pháp đo, kết quả đo
+ Chọn dụng cụ phù hợp để thực hiện
+ Chọn thiết bị đo phù hợp trong công tác tìm kiếm phát hiện hư hỏng
+ Kỹ năng, phương pháp đo tìm kiếm hư hỏng
Lập bảng giá trị kết quả đo các giá trị đo
Đánh giá và nhận xét kết quả đo được.
Phân tích xác định vị trí hư hỏng (thiết bị, mạch...)
Đề xuất phương án và thực hiện xử lý hư hỏng
+ Phương án khả thi và hiệu quả
+ Đảm bảo yêu cầu vận hành cung cấp điện liên tục trong thời gian xử lý
+ Giải pháp xử lý phù hợp với thực trạng hiện có tại trạm
+ Kỹ năng thực hiện xử lý
Kiểm tra hệ thống mạch áp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi đóng áp tô mát
đo lường trở lại vận hành
Báo cáo kết quả cho lãnh đạo đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý (nếu có)
Ghi chép vào sổ theo dõi

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×