Tải bản đầy đủ

Ma trận đề thi THPTQG năm 2019

Ma trận đề thi THPTQG năm 2019 - môn Toán
Với đề thi toán năm nay vẫn có kiến thức 3 năm. Kiến thức 10 - 11 khá cơ bản và lồng
ghép công thức, lý thuyết.
Đặc biệt là giải quyết triệt để vấn đề giải toán bằng cách bấm casio, nghĩa là không còn
chuyện bấm Casio là ra ngay nữa.
Nhìn vào đề minh họa toán, dễ thấy đề thi dễ thở hơn. Tuy nhiên theo kinh nghiệm
của cunghocvui.com đề thi thật luôn khó hơn đề minh họa nên các em không nên chủ
quan!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×