Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN FORMAT KHÓA LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

HƯỚNG DẪN FORMAT KHÓA LUẬN
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2019


i
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
1. FORMAT TỔNG QUAN ............................................................................................. 2
1.1. Thứ tự các phần khóa luận ..................................................................................... 2
1.2. Các định dạng trước khi bắt đầu viết ..................................................................... 2
1.2.1. Khổ giấy .......................................................................................................... 2
1.2.2. Căn lề............................................................................................................... 3
1.2.3. Chỉnh cỡ, font chữ ........................................................................................... 4
2.


Format chi tiết các phần .............................................................................................. 5
2.1. Heading (tên các chương, mục) và mục lục........................................................... 5
2.2. Page number ........................................................................................................... 5
2.3. Tên bảng, hình vẽ và danh mục bảng biểu hình vẽ................................................ 6
2.4. Tài liệu tham khảo.................................................................................................. 7


1
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397

LỜI MỞ ĐẦU
Chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Nguyên, sinh viên lớp Anh 6 – Khối 2 –
QTKD K54, vừa thực hiện xong khóa luận tốt nghiệp. Trong quá trình học tại FTU cũng
như làm khóa luận, mình nhận được không ít câu hỏi, thắc mắc trong việc format tiểu luận
cũng như khóa luận, cho thấy một số bạn sinh viên vẫn chưa nắm vững được cách format
khóa luận. Trong khi đó, hình thức bài tiểu luận/ khóa luận là điều đầu tiên mà thầy cô sẽ
đánh giá khi nhìn vào bài tiểu luận/ khóa luận của bạn. Một bài tiểu luận cẩu thả chắc chắn
sẽ không lấy được cảm tình từ người chấm. Trong khi đó, với khóa luận thì hình thức trình
bày đóng vai trò quan trọng hơn nữa khi chiếm 1 điểm và đa số các thầy cô đều yêu cầu
khóa luận cần được trình bày chuẩn.
Do vậy, mình muốn viết tài liệu này nhằm hướng dẫn các bạn cách format khóa
luận một cách chuẩn chỉnh. Cách format trong tài liệu này tuân theo quy định format của
trường Đại học Ngoại thương và Cẩm nang hướng dẫn của khoa Quản trị kinh doanh.
Một số khoa có thể có những thay đổi, khác biệt nhỏ. Format tiểu luận cũng sẽ tương tự.
Là phiên bản đầu nên chắc sẽ có sai sót, mọi đóng góp xin liên hệ Nguyễn Ngọc
Nguyên, email: ngocnguyen6397@gmail.com. Tác giả xin trân trọng cảm ơn!


2
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397

1. FORMAT TỔNG QUAN
1.1. Thứ tự các phần khóa luận
Khóa luận thường được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Trang bìa chính (bìa cứng hoặc bìa màu tùy quyển)
2. Trang bìa phụ


3. Mục lục
4. Danh mục các từ viết tắt
5. Danh mục bảng biểu
6. Danh mục hình vẽ, sơ đồ (có thể gộp chung trang với danh mục bảng biểu nếu ít)
7. Nội dung khóa luận (gồm lời mở đầu, các chương và kết luận)
8. Danh mục tài liệu tham khảo
9. Phụ lục (nếu có)
1.2. Các định dạng trước khi bắt đầu viết
Trước khi bắt tay vào viết khóa luận, mình recommend các bạn thực hiện các định
dạng sau để áp dụng cho toàn bài
1.2.1. Khổ giấy
Khổ giấy áp dụng cho khóa luận là khổ A4 (lưu ý một số máy sẽ có mặc định khổ
giấy là letter, khi đi in sẽ bị lỗi)
Chỉnh khổ giấy như sau:


3
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397

1.2.2. Căn lề

Chọn Custom Margin rồi căn lề như sau:


4
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397
 Lề trên (Top) : 2,5 cm
 Lề dưới (Bottom) : 2,5 cm
 Lề trái (Left) : 3,5 cm
 Lề phải (Right) : 2 cm
Một số máy sẽ đang ở đơn vị tính là inch, các bạn đổi lại bằng cách: Dùng tổ hợp
phím Alt -> F -> T (bấm lần lượt, không ấn giữ đồng thời), chọn thẻ Advanced, kéo xuống
mục Display và chọn Centimetters ở mục Show measurements in units of:
1.2.3. Chỉnh cỡ, font chữ
Font Time new roman, cỡ 13 (chỉnh cái này chắc ai cũng biết chỉnh rồi nhỉ  ), chi
tiết về cỡ cho Heading mình sẽ nói ở sau
Giãn dòng (Paragraph):
Cách dòng (line spacing): 1.5 lines
Cách đoạn (spacing): Before 6 pt; After 6 pt
Vào thẻ paragraph chỉnh, nếu ai không biết thì lần lượt ấn các phím Alt -> H -> PG,
chỉnh ở mục Spacing.


5
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397

2. Format chi tiết các phần
2.1. Heading (tên các chương, mục) và mục lục
Format heading chuẩn là rất quan trọng, vì nó liên quan đến làm mục lục và đánh số
tên bảng biểu, hình vẽ để làm danh mục bảng biểu, hình vẽ.
Với mình thì mình bắt đầu làm heading từ danh mục viết tắt. Vì thế, mình recommend
các bạn cứ làm từng trang cho các phần như đã hướng dẫn ở trên rồi sang trang (sau khi
làm xong khóa luận sẽ fill in sau, để ngắt trang thì Ctrl + Enter nhé). Cách làm heading các
bạn xem trong video sau: https://youtu.be/bX5Y8XwYHGM
Chi tiết về format từng heading:
 Tiêu đề cấp 1 (heading 1): viết hoa, cỡ chữ 16, in đậm, căn giữa.
 Tiêu đề cấp 2 (heading 2): viết thường, cỡ 13, in đậm, bắt đầu bằng số thứ tự
của chương, căn trái. (trong video mình nhầm thành 14, sorry :P )
 Tiêu đề cấp 3 (heading 3): viết thường, in đậm, nghiêng, cỡ chữ 13, căn trái
 Tiêu đề cấp 4 (heading 4): viết thường, cỡ 13, nghiêng, căn trái.
Cách tạo mục lục như video sau: https://youtu.be/F9o6wbViiv8
Note: Khi cần update mục lục (do thay đổi tên chương, thay đổi số trang của heading)
thì bạn click phải vào mục lục, chọn update field  update chỉ số trang hoặc cả mục lục
2.2. Page number
Page number sẽ được đánh cho 2 phần:
-

Đánh page number các phần mục lục, danh mục bảng biểu hình vẽ, từ viết tắt:
đánh theo số La Mã viết thường: i, ii, iii,…

-

Đánh page number từ lời mở đầu đến hết tài liệu tham khảo: theo số thứ tự 1, 2, 3
bình thường

-

Đánh page number ở giữa, bên trên


6
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397
Do không đánh page number cho trang bìa chính, trang bìa phụ và kiểu page number
ở 2 phần là khác nhau nên các bạn cần thực hiện như nhau:
-

Chèn 1 section break giữa các mục không đánh page number và đánh page
number, hoặc giữa 2 phần đánh page number khác nhau. Cách làm như sau: ở cuối
trang kết thúc mục đánh page number theo i, ii,.. vào tab Layout, phần Page setup,
chọn Break  Section breaks - Next Page.

-

Chèn page number: Click vào top của page để ra mục Header and Footer  Page
Number  format page number, chọn kiểu đánh phù hợp  tick vào Start at 
Ok (à nhớ bỏ chọn Link to Previous nữa, để khi các bạn xóa page number ở trang
bìa chính thì page number ở các trang sau không bị mất – trong video t quên mất
làm cái này).

Ví dụ minh họa: https://youtu.be/bvhFiQfAjy8
2.3. Tên bảng, hình vẽ và danh mục bảng biểu hình vẽ
Để có thể tạo được danh mục bảng biểu, hình vẽ đẹp và auto như làm mục lục, khi
làm tên bảng biểu, hình vẽ cần làm như sau:
-

Click vào bảng biểu, hình vẽ, chọn tab References,  Insert Caption  New label
(tạo Bảng, Hình)  Numbering, chọn Include chapter number. Rồi gõ tên bảng
biểu, hình vẽ là được  Ok.
Lưu ý là bảng biểu hình vẽ cần được đánh thứ tự theo form Số thứ tự chương +
Số thứ tự của bảng biểu hình vẽ trong chương đó. Làm theo cách trên sẽ auto như
thế nhưng chỉ khi các bạn đã làm heading theo hương dẫn ở phần 2.1

-

Lưu ý: Để tên bảng biểu hình vẽ ở trên bảng biểu, hình vẽ đó, in đậm và căn giữa.
Ngoài ra, ở dưới mỗi bảng biểu hình vẽ cần ghi nguồn theo form: (Nguồn: ABCXYZ
/ Tác giả tự tổng hợp) để in nghiêng, cỡ 13, căn phải.

-

Để tạo danh mục bảng biểu, hình vẽ, các bạn chọn tab References  Insert Tables
of Figures  Lần lượt chọn caption label là hình và bảng là xong.


7
Nguyễn Ngọc Nguyên
K54 Quản trị kinh doanh – FTU
https://www.facebook.com/ngocnguyen6397
2.4. Tài liệu tham khảo
Format đúng phần tài liệu là rất rất quan trọng, vì đa số các thầy cô đều quan tâm tài
liệu tham khảo bạn sử dụng đã được trích đúng chưa.
Nguyên tắc khi trích dẫn một nghiên cứu nào đó trong bài, mình sẽ dẫn theo kiểu,
Theo (nghiên cứu của) ABC – tên tác giả (năm xuất bản); hoặc ….. (ABC, năm xuất
bản). Nếu copy từ các trang báo, website thì sau mỗi đoạn trích cần chèn footnote là link
của trang báo, website đó (vào tab References  Insert Footnote)
Mình recommend các bạn trong lúc làm có những tài liệu tham khảo gì thì copye
cho vào 1 file excel để sau này làm danh mục tài liệu tham khảo cho nhanh.
Về danh mục tài liệu tham khảo, khoa mình yêu cầu trích theo chuẩn Harvard. Chi
tiết các bạn xem ở đây vì các nguồn tham khảo là rất đa dạng và mỗi nguồn lại yêu cầu
cách trích khác nhau: http://bit.ly/harvard_referencing
Mình cũng gửi luôn các bạn Cẩm nang hướng dẫn khóa luận của khoa Quản trị kinh
doanh để mọi người tham khảo: http://bit.ly/2TUaMNg

Trên đây cũng là toàn bộ hướng dẫn của mình (những phần mình có thể nghĩ ra) cho
việc format khóa luận. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp nha!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×