Tải bản đầy đủ

Scaling up ẩn số và sự lựa chọn Thuong mai Dien tu Hoang Phi

Scaling up - ẩn số và
sự lựa chọn
TRƯƠNG LÝ HOÀNG PHITop 10
Công ty sáng tạo nhất thế giới
1. Meituan Dianping
2. Grab
3. NBA
4. Walt Disney Company
5. Stitch Fix

6. Sweetgreen
7. Apeel Sciences

8. Square
9. Oatly
10. Twitch
Nguồn: Tạp chí Fast CompanyVERNE HARNISHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×