Tải bản đầy đủ

Logo bài tập ứng dụng

Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Bài 1 :ỨNG DỤNG CỦA LOGO
TRONG
ĐIỀU
KHIỂN
ĐỘNG CƠ

I/ Đại cương
Trong lónh vực trang bò điện cho các máy công
nghiệp hay các máy công cụ hoặc phụ trợ cho sản
xuất , các nguyên tắc tự động điều khiển thường
gặp như :
Điều khiển nhiều động cơ chạy tuần tự hay
dừng tuần tự .
Động cơ khởi động kiểu sao- tam giác để giới
hạn dòng .
Động cơ đấu kiểu tam giác – sao kép để đổi

tốc độ .
Điều khiển tự động máy nén khí.
Điều khiển tự động hệ thống lạnh công
nghiệp …
Với bộ PLC Logo , việc thực hiện các nguyên
tắc tự động điều khiển trên sẽ trở nên rất đơn
giản .
Trong chương này sẽ giới thiệu các mạch điều
khiển động cơ chạy tuần tự và dừng tuần tự theo
nhiều kiểu khác nhau .
II/ Mạch khởi động trực tiếp.
Nguyên lý làm việc:
Khởi động:
Nhấn S2 ,cuộn dâyK có điện sẽ đóng các
tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch động lực 
động cơ hoạt động.
Dừng máy :
Nhấn S1 , cuộn dây K mất điện động cơ
dừng.
Bảo vệ :
Khi sự cố quá tải rơle nhiệt tác động
ngắt tiếp điểm RN1 cắt mạch bảo vệ.

- 25 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

Sơ đồ mạch động lực.

Sơ đồ mạch dùng tiếp điểm.

- 26 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RCPLC

Sơ đồ mạch dùng LOGO

hoặc

III/ Mạch đảo chiều dùng nút nhấn đơn.
Nguyên lý làm việc:
Khởi động:
Quay thuận: Nhấn S2 ,cuộn dây K1 có điện sẽ
đóng các tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch
động lực  động cơ quay thuận .
Quay nghòch : Nhấn S3 ,cuộn dây K2 có điện
sẽ đóng các tiếp điểm bên mạch điều khiển và
mạch động lực  động cơ quay nghòch .
Dừng máy :
Nhấn S1 , cuộn dây K1 , K2 mất điện cả 2
động cơ dừng.
Bảo vệ :
Khi sự cố quá tải rơle nhiệt tác động
ngắt tiếp điểm RN1 cắt mạch bảo vệ.

- 27 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

Sơ đồ mạch động lực.

Sơ đồ mạch dùng tiếp điểm.

- 28 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Sơ đồ mạch dùng LOGO

IV/ Mạch đảo chiều dùng nút nhấn kép.
Nguyên lý làm việc:
Khởi động:
Quay thuận: Nhấn S3 ,cuộn dây K1 có điện sẽ
đóng các tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch
động lực động cơ quay thuận .
Quay nghòch : Nhấn S2 ,cuộn dây K2 có điện
sẽ đóng các tiếp điểm bên mạch điều khiển và
mạch động lực  động cơ quay nghòch .
Dừng máy :
Nhấn S1 ,cuộn dây K1 , K2 mất điện cả 2
động cơ dừng.
Bảo vệ :
Khi sự cố quá tải rơle nhiệt tác động
ngắt tiếp điểm RN1 cắt mạch bảo vệ.

- 29 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

Sơ đồ mạch động lực.

Sơ đồ mạch dùng tiếp điểm.

- 30 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Sơ đồ mạch dùng LOGO

V/ Mạch khởi động liên động hai động cơ.
Nguyên lý làm việc:
Khởi động:
Nhấn S2 ,cuộn dây K1 có điện sẽ
các tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch
lực  động cơ thứ nhất làm việc
Nhấn S3 ,cuộn dây K2 có điện sẽ
các tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch
lực  động cơ thứ hai làm việc
Bảo vệ :
Khi sự cố quá tải rơle nhiệt tác
ngắt tiếp điểm RN1 cắt mạch bảo vệ.

- 31 -

đóng
động
đóng
động
động


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

Sơ đồ mạch động lực.

Sơ đồ mạch dùng tiếp điểm.

- 32 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Sơ đồ mạch dùng LOGO

VI/ Mạch khởi động động cơ đổi nối Y / 
Khởi động:
Nhấn I2 ,cuộn dây K1 có điện , đồng thời
timer T có điện làm cho tiếp điểm thường đóng mở
chậm có điện cấp cho K2  động cơ khởi động Y.
Sau thời gian đặt trước thì tiếp điểm thường
đóng mở chậm mở ra và tiếp điểm thường mở
đóng chậm đóng lại cấp điện cho K 3  động cơ khởi
động .
Dừng động cơ : ta nhấn I 1 làm cho cuộn dây K1
mất điện  động cơ dừng.
Sơ đồ mạch động lực.

- 33 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

Sơ đồ có tiếp điểm

- 34 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

Sơ đồ điều khiển dùng Logo

- 35 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

VII/ Điều khiển động cơ chạy tuần tự
Sơ đồ có tiếp điểm

Sơ đồ điều khiển dùng Logo
I1 = nút OFF nhưng bình thường hở
I2 = nút ON
I3 = RTh1 nhưng bình thường hở
I4 = RTh2 nhưng bình thường hở
Q1 , Q2 = K1 , K2

- 36 -

PLC


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Sơ đồ dùng rơ-le chốt

Với PLC Logo người ta còn có thể dùng chức
năng rơ-le chốt thì mạch điều khiển sẽ đơn giản hơn .

- 37 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Khi I2 = ‘1’ thì rơ-le chốt RS (B01) ra = ‘1’ điều
khiển Q1 chạy . Sau thời gian trễ 5 giây của B04 thì rơ-le
chốt (B03) được điều khiển ra = ‘1’ và Q 2 chạy .
Khi I1 hay I3 lên ‘1’ thì sẽ Reset cã hai khối B01 ,
B03 làm Q1, Q2 ngừng .
Khi I4 lên ‘1’ thì chỉ có B03 bò Reset và chỉ có
Q2 ngừng .
VIII/ Mạch có đèn báo trước 1 thời gian sau
động cơ mới hoạt động
Nguyên lý làm việc:
Nhấn S2 , cuộn dây K1 có điện  đèn sẽ sáng
. Timer có điện sau thời đặt trước thì tiếp điểm tiếp
điểm thường mở đóng chậm đóng lại cấp điện cho
K2 cuộn dây K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm bên
mạch điều khiển và mạch động lực  động cơ một
hoạt động.
Dừng động cơ : Ta nhấn S1 làm cho cuộn dây K1
,K2, K3 mất điện  cả ba động cơ dừng.
Sơ đồ mạch động lực

- 38 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Sơ đồ có tiếp điểm

Sơ đồ điều khiển dùng Logo

IX/ Mạch khởi động theo tuần tự 3 động cơ
Nguyên lý làm việc:
Khởi động: Đây là mạch điều khiển ba động
cơ hoạt động tuần tự M1 , M2 , M3 .
Nhấn S2 , cuộn dây K1 có điện sẽ đóng các
tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch động lực 
động cơ một hoạt động.
Nhấn S3 , cuộn dây K2 có điện sẽ đóng các
tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch động lực 
động cơ hai hoạt động.
Nhấn S4 , cuộn dây K3 có điện sẽ đóng các
tiếp điểm bên mạch điều khiển và mạch động lực 
động cơ ba hoạt động.
- 39 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Dừng động cơ : Ta nhấn S1 làm cho cuộn dây K1
,K2, K3 mất điện  cả ba động cơ dừng.
Sơ đồ mạch động lực
Sơ đồ có tiếp điểm

- 40 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Sơ đồ điều khiển dùng Logo

X/ Điều khiển động cơ ngừng tuần tự.
Sơ đồ có tiếp điểm

Sơ đồ điều khiển dùng Logo
Giống như sơ đồ trên , chỉ thay khối ON-Delay
B04 bằng khối Off-Delay .
Sơ đồ dùng rơ-le chốt
Khi Q1 chạy sẽ điều khiển Q2 chạy ngay . Khi Q1
ngừng thì sau thời gian trễ của rơ-le ON-Delay thì Q 2
ngừng . Như vậy , trong sơ đồ dùng ro-le chốt khối OffDelay đã được thay bằng khối On-Delay (B05) .
- 41 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

XI/ Điều khiển động cơ chạy và ngừng tuần tự
Động cơ M1 chạy trước và ngừng trước M2
I1 : nút OFF (thường hở)
I2 : nút ON (thường hở )
I3 : rơ-le nhiệt RTh1 (thường hở)
I4 : rơ-le nhiệt RTh2(thường hở)
B06 : rơ-le thời gian Off-Delay
B07 : rơ-le thời gian ON-Delay

- 42 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Động cơ M1 chạy trước và ngừng sau M2

- 43 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

B01 : rơ-le thời gian Off-Delay
B09 : rơ-le thời gian On-Delay

Bài 2: ỨNG DỤNG CỦA LOGOTRONG
- 44 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

CHIẾU SÁNG
I/ Chiếu sáng hành lang cầu thang lối đi
Hệ thống chiếu sáng này có thể bất sáng
khi có người và bật tắt khi không có người để tiết
kiệm năng lượng .
Những giải pháp trước đây cho hệ thống này
là :
- Công tắc ba chấu
- Rơle xung để có thể dùng nút ấn tắt
mở được ở nhiều nơi
- Thiết bò chiếu sáng tự động tắt mở
được ở nhiều nơi
Các giải pháp trên đều có những nhược
điểm của nó
Với PLC Logo người ta có thể thay the árơle xung
hay thiết bò chiếu sáng tự động tắt sau thời gian trễ .
Logo cũng có thể kết hợp hai chức năng trên trong
cùng một thiết bò.
Trong chương trình này giới thiệu sơ đồ chiếu
sáng cầu thang ,hành lang lối đi theo nguyên lí sau :
n nút lần 1: đèn sáng và tự động tắt sau
thời gian chỉnh đònh trước .
n nút lần 2 : đèn sáng thường trực .
n nút trong 2 giây : đèn tắt .

1/ Sơ đồ theo kí hiệu của Logo
 B01 : cổng OR
- 45 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC
B02
B03
B04
B05
B06
B07

:
:
:
:
:
:

PLC

Off _ delay
On – delay
rơ le chốt
rơ le xung
cổng NOT
đèn chiếu sáng

2/ Nguyên lý
Khi ấn nút I1 thì khối B02 (Off-Delay) có ngõ ra
=’1’ sẽ điều khiển khối B01 (OR)có ngõ ra=’1’ làm
đèn Q1 sáng.
Sau thời gian trễ 60s của Off-Delay đèn sẽ tắt.
Do nút được ấn trong thời gian ngắn nên lúc
đó khối B03 (On-Delay) không hoạt động ,đồng thời
khối B05 (rơ-le xung) đang có ngõ Reset là Q 1 =’1’ nên
rơ-le xung cũng không cho ra mức ‘1’ để điều khiển rơle chốt B04.
Khi ấn nút I1 hai lần thì lần đầu giống như
nguyên lý trên, làm Q1 được sáng , lúc đó B05 (rơ-le
xung ) có ngõ Reset là Q 1 = ‘0’ nên không còn tác
dụng Reset . Nhờ đó , lần ấn I1 thứ hai thì khối B05 có
ngõ ra lên mức ‘1’ để điều khiển Set cho khối B04 (rơle chốt RS). Rơ-le chốt sẽ điều khiển khối B01 ra mức
‘1’ làm Q1 sáng thường trực.
Khi ấn I1 trong 2 giây thì khối B03 (On-Delay) tác động
sẽ có ngõ ra mức ‘1’ điều khiển Reset đồng thời cả
hai khối B02 (Off-Delay) và B04 (rơ-le chốt) làm cho khối
B01 (cổng OR) có ngõ ra mức ‘0’ đèn Q1 tắc .
II/ Chiếu sáng , siêu thò , nhà hàng , khách sạn.
- 46 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Hệ thống chiếu sáng này có thể chia làm 4
nhóm như sau:
 Nhomù 1: Chiếu sáng thường trực trong
suốt thời gian làm việc trong ngày , tuỳ theo
ngày trong tuần.
 Nhóm 2: Chiếu sáng tăng cường
thêm vào buổi tối . Khi không làm việc nhóm 2
vẫn sáng (thí dụ : các đèn chiếu sáng bên
ngoài , chiếu sáng bảo vệ …)
 Nhóm 3: Chiếu sáng các lối đi chính
vào ban đêm khi hết giờ làm việc .
 Nhóm 4: Đèn chiếu sáng các bảng
chào , khẩu hiệu khi có khách ra vào ( thí dụ: “
Kính Chào Qúy Khách”- “ Hẹn Gặp Lại “-“ Thượng
Lộ Bình An”…)
1/ Sơ đồ.
I1 : bộ cảm biến quang điện , trời sáng I 1=’0’ ,
trời tối I1=’1’.
I2 : nút ấn On .
I3 : nút ấn thử đèn (Test).
I4 : bộ cảm biến quang đặt ở lối vào ra , khi
có người đi ngang qua thì I4=’1’.
B03 : đồng hồ thời gian thực có 3 chương trình
gồm:
N01 : điều kiển mở Q1 từ 7 giờ đến 22 giờ
trong các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
N02 : điều khiển mở Q1 từ 8 giờ đến 00 giờ
ngày thứ 7 .
N03 : điều khiển mở Q1 từ 8 giờ đến 12 giờ
ngày chủ nhật .
B04 : khối thời gian Off-Delay dùng cho nút ấn
thử I3 .

- 47 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

2/ Nguyên lý:
Những khoảng thời gian trùng với thời gian
cài đặt trong 3 chương trình N01, N02 vàN03 của đồng
hồ thời gian thực thì ngõ ra của khối B03 có mức ‘1’,
qua khối B02 cổng OR cũng có mức ‘1’. Nếu bật nút
On I2 thì khối B01 có ngõ ra mức ‘1’ và nhóm đèn Q 1
sáng trong suốt thời gian làm việc .
Trong thời gian làm việc trên , khi trời tối thì
bộ cảm biến quang điện I 1 có mức ‘1’ nên khối B07
cổng AND có cổng ra mức ‘1’ , qua khối B06 cổng OR
và khối B05 cổng AND cũng có ngõ ra mức ‘1’, nhóm
đèn Q2 sáng tăng cường vào buổi tối.

- 48 -


Hệ Thống Các Bài Tập ng Dụng Của
LOGO!230RC

PLC

Vào các khoảng thời gian không làm việc và
khi trời tối nhóm Q1 không sáng nên ngõ ra khố B11
cổng NOT có mức ‘1’ , qua khối B10 cổng AND , khối
B09 cổng OR , khối B08 cổng AND có mức ‘1’ nhomù
đèn Q3 sáng trên các lối đi chính để phục vụ công
tác tuần tra , bảo vệ .
Khi có người ra vào cổng thì bộ cảm biến
quang điện I4 có mức ‘1’ nên qua khối B14 Off-Delay ,
khối B13 cổng OR và khối B12 cổng AND có ngõ ra
mức ‘1’ làm nhóm đèn Q4 sáng các khẩu hiệu chào
mừng . Sau thời gian trể 30s thì nhóm đèn Q4 tự tắt .
Để kiểm tra các hệ thống chiếu sáng có
làm việc tốt không , có thể nút ấn thử (Test) I 3 . Khi
ấn I3 thì khối B04 có ngõ ra mức ‘1’ để điều khiển
cả 4 nhóm đèn điều sáng . Sau thời gian trể 30s của
Off-Delay của B04 thì cả 4 nhóm đèn điều tắt .

- 49 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×