Tải bản đầy đủ

Revit HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ Trường trung học cơ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

DTP

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC :

XÂY MỚI 08 PHÒNG HỌC

ĐỊA ĐIỂM :

XÃ QUẢNG TÍN, HUYỆN ĐĂK R'LẤP, TỈNH ĐĂK NÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ :

THÁNG 03/2016


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - XÂY DỰNG HUYỆN ĐĂK R'LẤP


NHOM BV
BÌA
BÌA
CHỐNG SÉT
CHỐNG SÉT
HIỆN TRẠNG
HIỆN TRẠNG
HIỆN TRẠNG
PCCC
PCCC
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
XÂY MỚI
ĐIỆN
ĐIỆN
ĐIỆN
ĐIỆN
ĐIỆN
ĐIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ


DANH MỤC BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ
BÌA
DANH MỤC BẢN VẼ
MẶT BẰNG CHỐNG SÉT
BẢN VẼ CHI TIẾT
TÊN HẠNG MỤC
MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG
MẶT BẰNG CẢI TẠO GIẾNG
MB. PCCC TẦNG 1
MB. PCCC TẦNG 2
MB. TỔNG THỂ XÂY MỚI
TÊN HẠNG MỤC
MẶT ĐỨNG CHÍNH
MẶT ĐỨNG SAU
MẶT ĐỨNG BÊN A-E
MẶT ĐỨNG BÊN E-A
MẶT BẰNG TẦNG 1
MẶT BẰNG TẦNG 2
MẶT BẰNG MÁI
MẶT CẮT 1-1
MẶT CẮT 2-2
BẢN VẼ CHI TIẾT
BẢN VẼ CHI TIẾT
BẢN VẼ CHI TIẾT
BẢN VẼ CHI TIẾT
BẢN VẼ CHI TIẾT
BV CHI TIẾT CỬA
MẶT BẰNG BỐ TRÍ BÀN GHẾ ĐIỂN HÌNH
TÊN HẠNG MỤC
SƠ ĐỒ NGUN LÝ ĐIỆN
MB. ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 1
MB. ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1
MB. ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 2
MB. ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

KÝ HIỆU BV
B-01
B-02
CS-01
CS-02
HT-01
HT-02
HT-03
PCCC-01
PCCC-02
KT-02
KT-01
KT-04
KT-03
KT-05
KT-06
KT-07
KT-08
KT-09
KT-10
KT-11
KT-12
KT-13
KT-14
KT-15
KT-16
KT-17
KT-18
Đ
Đ-01
Đ-02
Đ-03
Đ-04
Đ-05

1

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

CƠNG TRÌNH

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

DANH MỤC BẢN VẼ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

B-02


GHI CHÚ

- ĐIỆN TRỞ XUNG KÍCH BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA Rxk<100 ƠM.
- HÀN NỐI CÁC BỘ PHẬN BẰNG HÀN ĐIỆN, HÀN HAI PHÍA.
- CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN h=6mm. CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN L>=10d,
(KHI HÀN XONG QT BITUM BẢO VỆ MỐI HÀN).

VỊ TRÍ HỐ TIẾP ĐỊA

- KHOẢNG CÁCH CHÂN BẬC ĐỠ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG LÀ 1m.
- CÁC GĨC BẺ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG, DÂY TIẾP ĐỊA >=120 ĐỘ.
- HỘP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẶT TRÊN TƯỜNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m.
- DÂY TIẾP ĐỊA NHƠ KHỎI MẶT ĐẤT 0.7m MỚI NỐI DÂY XUỐNG, ĐOẠN DÂY
XUỐNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m, ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG NHỰA PVC D25.
- THI CƠNG BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA TRƯỚC.
- THI CƠNG KIM THU SÉT, ĐAI THU SÉT SAU.
- HÀNG NĂM TRƯỚC MÙA MƯA BÃO PHẢI KIỂM TRA BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA.

1

2
4200

3
4200

4

5

4200

6

4200

3900

7
4200

8
4200

9
4200

10
4200

900

E

3600

3600

E

900

900

900

KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO R=30m

3600

11100

3600

D

11100

D

C

900

B

900

2100

2100

C

A

B

A

900

4200

4200

4200

4200

1950

1950

4200

4200

4200

4200

900

37500

1

2

3

4

5

1
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

6

7

8

MẶT BẰNG CHỐNG SÉT

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

9

10

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG CHỐNG SÉT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

CS-01


3500

DÂY TIẾP ĐỊA

CỌC TIẾP ĐỊA
L 50x50x5 DÀI 2.5m

1

HAI PHÍA.
NỐI HÀN.

30

KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO BÁN KÍNH BẢO
VỆ R=30m,
CHIỀU CAO KIM THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ SẢN
XUẤT

DÂY DẪN NỐI MẠCH

NỐI HÀN.

1000

1

THÉP L 40x40x4

1000

0

1000

1500

1000

DÂY DẪN NỐI MẠCH
BẰNG ĐỒNG 8mm2

CỌC TIẾP ĐỊA
V50x50x5 L= 2.5m

CHI TIẾT NỐI THÉP

CHÈN VỮA BITUM
ĐINH CHÂN KIM
D14 NEO CỔ

MẶT BẰNG HỐ TIẾP ĐỊA (02CK)

DÂY DẪN NỐI
TỪ MÁI XUỐNG

CHI TIẾT CỌC
DÂY TIẾP ĐỊA

DÂY TIẾP ĐỊA BẰNG ĐỒNG 10mm2
3500

THÉP L50x50x5

BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU THU SÉT

CHI TIẾT Ụ ĐỢ KIM

GHI CHÚ

- ĐIỆN TRỞ XUNG KÍCH BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA Rxk<100 ƠM.
- HÀN NỐI CÁC BỘ PHẬN BẰNG HÀN ĐIỆN, HÀN HAI PHÍA.
- CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN h=6mm. CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN L>=10d,
(KHI HÀN XONG QT BITUM BẢO VỆ MỐI HÀN).

2350

50

100

1200

STT

DÂY DẪN NỐI MẠCH CỌC TIẾP ĐỊA
L 50x50x5
BẰNG ĐỒNG 8mm2

TÊN GỌI - QUY CÁCH

ĐVT

SL

1

KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO (BÁN KÍNH THU R = 30m)

KIM

01

2

DÂY TIẾP ĐỊA BẰNG ĐỒNG TRẦN 10mm2

MÉT

50

3

CỌC TIẾP ĐỊA BẰNG THÉP HÌNH MẠ KẼM L 50x50x5 DÀI 2.5m

CÁI

08

4

ỐNG NHỰA PVC D25

MÉT

26

MẶT CẮT 1-1

- KHOẢNG CÁCH CHÂN BẬC ĐỠ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG LÀ 1m.
- CÁC GĨC BẺ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG, DÂY TIẾP ĐỊA >=120 ĐỘ.
- HỘP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẶT TRÊN TƯỜNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m.
- DÂY TIẾP ĐỊA NHƠ KHỎI MẶT ĐẤT 0.7m MỚI NỐI DÂY XUỐNG, ĐOẠN DÂY
XUỐNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m, ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG NHỰA PVC D25.
- THI CƠNG BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA TRƯỚC.
- THI CƠNG KIM THU SÉT, ĐAI THU SÉT SAU.
- HÀNG NĂM TRƯỚC MÙA MƯA BÃO PHẢI KIỂM TRA BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA.

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

CS-02


PHẦN HIỆN TRẠNG


KHỐI HIỆU BỘ CŨ

08 PHÒNG HỌC
HIỆN TẠI

SÂN TRƯỜNG
0.750

LẤY COS SÂN BT LÀ COS -0.750 CỦA 08 PHÒNG XÂY
MỚI

V Ị TRÍ ĐẤT XÂY MỚI

08 PHỊNG HỌC

GIẾNG HIỆN TẠI
-

0.750

∅1200

-

2.700

8000

-

5800

NHÀ ĐỂ XE
HIỆN HỮU

HƯỚNG ĐI ĐĂK RU

HƯỚNG ĐI KIẾN ĐỨC

M ẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG

SỐ HIỆU BẢN VẼ

HT-02


ỐNG PVC D21

2000

1200
1200
5800

- 0.750

5000
2000

PHẦN ĐẤT ĐẮP

- 2.750
5800

20000

20000

GIẾNG HIỆN TRẠNG

4000

8000

00
12


- 0.750
- 2.750

GIẾNG CẢI TẠO

GIẾNG HIỆN TRẠNG
MB. GIẾNG HIỆN TRẠNG

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

GHI CHÚ:
- ĐẮP ĐẤT NỀN ĐẤT THẤP .
- THU NHỎ GIẾNG ĐÀO HIỆN HỮU.

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG CẢI TẠO GIẾNG

SỐ HIỆU BẢN VẼ

HT-03


PHẦN KIẾN TRÚC


9000

9300

SÂN TRƯỜNG

HƯỚNG ĐI ĐĂK RU

37500

08 P.HỌC XÂY MỚI

KHỐI HIỆU BỘ CŨ

08 PHÒNG HỌC
HIỆN TẠI

HƯỚNG ĐI KIẾN ĐỨC

MB. TỔNG THỂ XÂY MỚI
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MB. TỔNG THỂ XÂY MỚI

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-02


3300

3050

+10.500

10500

3600

2450

600

+7.200

1900
750 800

+0.000
750

2

KT-16

3600

1700

+3.600

-0.750

-2.226

-2.700
400 775

2400

725 400 800

4200

2400

600 400 675

4200

2400

725 400 800

4200

2400

600 400 300

4200

2900

300 400 675

3900

2400

725 400 800

4200

2400

600 400 675

4200

2400

725 400 800

4200

2400

700 400

4200

37500

10

9

8

7

1

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

MẶT ĐỨNG SAU
6

GIÁM ĐỐC

5

CHỦ TRÌ

4

3

THỂ HIỆN

2

KIỂM

1

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT ĐỨNG SAU

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-03


4

1

KT-14

KT-15

3300

3050

+10.500

1100

10500

1400

3

KT-15

3600

750 600

+7.200

3600

2700

900

+3.600

+0.000
-0.750

500 1200 500

1400

600

4200

1360

1480

1160 400

4200

3800

400

4200

3800

2200

4200

1700

400

3900

3800

400

4200

3800

400

4200

3800

400400 1400

4200

500 1200 400
4200

37500

1

2

3

4

5

1

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

6

MẶT ĐỨNG CHÍNH

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

7

8

THỂ HIỆN

9

KIỂM

10

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT ĐỨNG CHÍNH

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-04


1800

1550

3300

1500

1500

+10.500

10500

KT-16

3600

1

3250

3000

350

600

+7.200

2700

3250

3600

900

600

+3.600

-0.750

750

750

+0.000

-2.226

-2.700

1250

2200

400
1800

1900

400

2100

6800
3600

400
3600

11100

A

B

C

1
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

D

MẶT ĐỨNG BÊN A-E
GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

E

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT ĐỨNG BÊN A-E

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-05


2150

3300

3050

1500

+10.500

10500

3600

3000

1100

3250

1400

750

600

+7.200

3600

1100

2700

3250

1750

900

750

600

+3.600

400

6800
3600

400
3600

1900

400

2100

1190

750

750

750

+0.000
-0.750

2260

1800

11100

E

D

1
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

C

MẶT ĐỨNG BÊN E-A
GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

B

A

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT ĐỨNG BÊN E-A

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-06


3

6

400 700

KT-12

1

KT-11

KT-12

1

1

KT-10

2

2400

3

800 400 725

2400

4

675 400 600

2400

800 400 725

2400

675 400

6
3500

S2

S2

2400

S2

PHỊNG HỌC
57 m²

800 400 725

2400

675

9
600

2400

S2

PHỊNG HỌC
57 m²

+0.000

7200

S2

10

800 400 725

S2

PHỊNG HỌC
57 m²

+0.000

2400

775 400

E

S2

1

KT-14
PHỊNG HỌC
57 m²

+0.000

+0.000

5

D

D1

S1

600 1200 500

1400

C

1200

S1

D1

1400

500 1200

1000

D1

S1

1200 500

1400

1200

S1

D1

1400

500 1200 600

3700

D1

S1

600 1200 500

1400

S1

1200

1400

D1

S1

D1

500 1200 600400 1200 500

1400

500 700

S1

D1

1400

500 1200 600

C
2100

KT-12

3600

1

11100

3

4

2100

400 600

8

3600

S2

11100

7

400

E

D

5

A

1

5

A

KT-12

KT-12

2

1800

B
1800

B

KT-12

400

3900

400

4200

3800

400

4200

3800

400

2050

4200

1200 500 500
4200

3400

500500 1200

3900

2050

400

4200

3800

400

4200

3800

400

4200

3900

400

4200

37500

1

2

3

4

5

1
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

6

7

8

9

10

MẶT BẰNG TẦNG 1

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-07


1

KT-10

3900

E

400

3800

S2

4

400

3800

S2

400

6

400300

2900

300400

13

PHỊNG HỌC
57 m²

+3.600

11100

600 1200 500

1400

2100

C

1200

S1

D1

1400

500 1200

1000

D1

S1

1200 500

1400

1200

400

3800

9

17
19

S1

D1

1400

500 1200 600

KT-13

7

9

400

3800

S2

1

11

15

10

400

3900

S2

400

E

S2

PHỊNG HỌC
57 m²

PHỊNG HỌC
57 m²

+3.600

5

+3.600

D

3

23

S1

3800

8

S2

21

D1

7

S2

+3.600

7200

3800

S2

PHỊNG HỌC
57 m²

D

5

1

1800

100

3700

D1

S1

600 1200 500

1400

1800

S1

1200

1400

D1

D1

S1

500 1200 600 400 1200 500

1400

500 700

S1

D1

1400

500 1200 600

11100

400

3

3600

2

C
2100

1

3600

1

KT-11

1800

B
1800

B

A

A

400

3900

400

4200

3800

400

4200

3800

400

3250

4200

0 750

3900

4200

750

3900

3250

400

4200

3800

400

4200

3800

400

4200

3900

400

4200

37500

1

2

3

4

5

1
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

6

7

8

9

10

MẶT BẰNG TẦNG 2

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG TẦNG 2

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-08


1

1

KT-11

ỐNG THƠNG DẦM D34

1

3

4
4200

5

6

4200

3900

7
4200

8
4200

9
4200

10
4200

900

900

4200

ỐNG THƠNG DẦM D34

3600

4200

LỖ THỐT NƯỚC D90

900

E

2

LỖ THỐT NƯỚC D90

3600

900

KT-10

E

11100

3600

3600

D

11100

D

C

900

900

B

2100

2100

C

ỐNG THƠNG DẦM D34

A

900

4200

LỖ THỐT NƯỚC D90

4200

4200

LỖ THỐT NƯỚC D90

4200

1950

1950

ỐNG THƠNG DẦM D34

4200

4200

B

A

4200

4200

900

37500

1

2

THỐNG KÊ MÁI

TÊN CẤU KIỆN DIỆN TÍCH
MÁI LỚN
MÁI NHỎ
CHỦ ĐẦU TƯ

3

SỐ LƯỢNG

448 m²
11 m²
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

1
1

4

5

1

GIÁM ĐỐC

6

7

8

9

10

MẶT BẰNG MÁI

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG MÁI

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-09


KT-12

510
830
400

1900

2100

3600

1350

CHỦ ĐẦU TƯ

1780

2

N

+0.000

750

-0.750

- ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN
- LỚP VXM M75 D15
- XÂY BẬC CẤP BẰNG GẠCH THẺ KHƠNG NUNG
- LỚP BT LĨT ĐÁ 4x6 VỮA XM50
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9

1200

750

1500

400

1800

SN

990

600 300

KT-15

TC

+3.600

600
- SÀN LÁT GẠCH GRANITE M75 DÀY 15
- LỚP VXM M50 D20
- SÀN BTCT M200 D100
- LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

3250

S

10500

2500

S

3600

240 600

350
750
1400

- NỀN LÁT GẠCH GRANIT 600x600
- LỚP VỮA ĐỆM M50, D15
- BÊ TƠNG ĐÁ 4x6 VỮA XM M100
- LỚP ĐẤT TƯỚI NƯỚC ĐẦM KỸ K=0.9
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH

+7.200

850

N

7

3300

SN

3050

M

1500

- MÁI LỢP TOLE SĨNG VNG MẠ MÀU DÀY 4,2 DEM, MÀU ĐỎ
- XÀ GỒ SẮT HỘP MẠ KẼM 50x100x1.8 a900
- TƯỜNG XÂY THU HỒI M75 DÀY 200
- SÀN BTCT M200 DÀY 80
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

1800

M

+10.500

A

B

CHỦ TRÌ

3700

3600

C

1
GIÁM ĐỐC

2000

2100

- LỚP VỮA BẢO VỆ M75 DÀY 15
- LỚP VỮA ĐỆM M75, D30 TẠO DỐC, CĨ PHỤ GIA CHƠNG THẤM
- SÀN BTCT M200 D80
- LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

1900

11100

1600

300

3600

D

E

MẶT CẮT 1-1

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT CẮT 1-1

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-10


M

3300

900

1200

1550

SN

600
850
2000

3600

400

2100

1350

300

10500

3600
750

-0.750

SN

1800

1800

11100

E

D

1

CHỦ ĐẦU TƯ

MẶT CẮT 2-2

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

- SÀN LÁT GẠCH GRANITE M75 DÀY 15
- LỚP VXM M50 D20
- SÀN BTCT M200 D100
- LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

+0.000

7200
3600

S

N
750

3500

- NỀN LÁT GẠCH GRANIT 600x600
- LỚP VỮA ĐỆM M50, D15
- BÊ TƠNG ĐÁ 4x6 VỮA XM M100
- LỚP ĐẤT TƯỚI NƯỚC ĐẦM KỸ K=0.9
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH

+3.600

600
3250

600

3000

3000

600

800
900
1900
800

1400

750

600

3600

3000

3000

2450

2150

N

S

1500

- MÁI LỢP TOLE SĨNG VNG MẠ MÀU DÀY 4,2 DEM, MÀU ĐỎ
- XÀ GỒ SẮT HỘP MẠ KẼM 50x100x1.8 a900
- TƯỜNG XÂY THU HỒI M75 DÀY 200
- SÀN BTCT M200 DÀY 80
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

+7.200

600

600

600

1550

M

1500

1500

+10.500

C

B

A

TC

GIÁM ĐỐC

- LỚP VỮA BẢO VỆ M75 DÀY 15
- LỚP VỮA ĐỆM M75, D30 TẠO DỐC, CĨ PHỤ GIA CHƠNG THẤM
- SÀN BTCT M200 D80
- LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

- ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN
- LỚP VXM M75 D15
- XÂY BẬC CẤP BẰNG GẠCH THẺ KHƠNG NUNG
- LỚP BT LĨT ĐÁ 4x6 VỮA XM50
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT CẮT 2-2

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-11


1
6

400

500

50 300 50 50
50

500

B
300 300 300 300
3900

400

4200

1

300 300 300 300

50

300 300 300 300

50

200200

A

500

50 300 50

500

A

B

800

B

800

B

400

5

2
400

200 15

685

2

2

CHI TIẾT SẢNH HƠNG
15

500

500

300 300 300 300

100
320

CHI TIẾT SẢNH CHÍNH
15 200 15

685

10015

15 185 15 200 15
15100

200

10015

200

100 15

15100

15

200 15

ỐNG THU NƯỚC D90

200

15 200 15 185 15

200

15

15 100

E

15 185 15 200 15

3
CHỦ ĐẦU TƯ

15100 100

CT. HỘP GEN1
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

4

200

15 100

CT. HỘP GEN 2
GIÁM ĐỐC

5
CHỦ TRÌ

15

15 100 100

ỐNG THỐT NƯỚC D90

GỜ CHẶN NƯỚC

CẦU CHẮN RÁC

400

15

10015

400

100 15

15

7

CHI TIẾT SÊ NƠ

ỐNG THỐT NƯỚC D90

CT. HỘP GEN 3
THỂ HIỆN

KIỂM

400

15

15 185 15 200 15 185 15

1

6

15

5

+7.200

ỐNG THỐT NƯỚC D90

15 185 15 200 15 185 15

3400
3900

600

500

80

500

15

300 300 300 300

100

100

15 200 15

6

CT. HỘP GEN 4

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-12


5

50 30
50

2

KT-13

6
+3.600

E

1900

1820

E

23

-0.750

1700

1
3600
1745

60 60
91

1745

200

CT. MẶT CẮT CẦU THANG
D

2

2000

200

3600

E

TAY VỊN INOX D60

C

5

1

6

CHI TIẾT CẦU THANG
3

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CT

50 50

500

CHI TIẾT CỘT
6

4

KT-13

- ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN
- LỚP VỮA BẢO VỆ M75 DÀY 15
- LỚP GẠCH THẺ XÂY BẬC CẦU THANG
- SÀN BTCT M200 D80
- LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15
- HỒN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG

CT

5

CT. LC CẦU THANG
GIÁM ĐỐC

300

50 50

C

50 50

4

SẮT HỘP 20x20x1.2

+0.000

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

300

3

D

MC NGANG CỘT

50 50

21

2970

5

+0.000

10050

19

3600

7

750

17

100

9

1680

15

3600

11

11x300=3300
3300

D

13

3

KT-13

50 50

KIỂM

300

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

50 50

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-13


100

15

1385

15100

15 200 15

785

15 200 15

MG

MG

MG
+0.000

+0.000

8

E

- NỀN LÁT GẠCH GRANITE 600x600
- LỚP VXM M75 D15
- LỚP BT GẠCH VỠ M50 DÀY 200
- LỚP BT LĨT ĐÁ 4x6 VỮA XM M50
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9

E
8

8

2

1500

1500

2

3

MC BỤC GIẢNG 2

600

KT-14

MC BỤC GIẢNG 1

+7.200
ĐẮP VỮA NỔI 20

50

D
4050

290

200

D

210

300

900

3

250

50

KT-14

20 200

700

1400

1400

500

B

200

4200
900

5

8

1

CHI TIẾT BỤC GIẢNG

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

KT-14

2

4

3

5

MC. CHI TIẾT 04

CT LAM TREO TẦNG 2

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-14


KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8LY

ỐNG INOX D60

1000

650

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8LY

100

650

KHUNG NHỰA LÕI THÉP

650

70 130 70 130

650

KHUNG NHỰA LÕI THÉP

350

3000

+3.600

B

400

4

583

583

583

ỐNG INOX D60

583

VÁCH KÍNH K1

300

+0.000

+3.600

20 15

2
CHỦ ĐẦU TƯ

300

15

- ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN
- LỚP VXM M75 D15
- XÂY BẬC CẤP BẰNG GẠCH THẺ KHƠNG NUNG
- LỚP BT LĨT ĐÁ 4x6 VỮA XM50
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9

300

TC

100 150 150 150 150 150

TC

300

SẮT HỘP 20x20x1.2

300

300

SẮT HỘP 20x20x1.2

300

1

500

3500

1100

583

4

KT-15

200 40 60

583

MC. CT LAN CAN

CHI TIẾT TAM CẤP

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

1200

-0.750

1

GIÁM ĐỐC

3
CHỦ TRÌ

610

300

580

1210

CHI TIẾT LAN CAN
THỂ HIỆN

KIỂM

2

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-15


100 100

3

KT-16

300

125

30

30 30
50

2500

2275

75
2600

125

75

125 75 125

125

75

125

75

125

75

125

75

125

85

125

125

75

125

75

125

75

50

75

30

125

490

188

50 50 30

78

400

600

+3.600

100 50

2900
+0.000

50 50

300

E

50 50

2

A

1
CHỦ ĐẦU TƯ

CHI TIẾT SẢNH TRỤ
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

CHI TIẾT Ơ THƠNG GIĨ

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

3

MC. Ơ THƠNG GIĨ

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ CHI TIẾT

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-16


KHUNG NHỰA LÕI THÉP

500

5050

400

500

5050

400

500

5050

400

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY PHUN MỜ

KHUNG NHỰA LÕI THÉP

50

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY PHUN MỜ

50

KHUNG NHỰA LÕI THÉP

50

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY PHUN MỜ

1900
CÁNH LÙA

CÁNH CHẾT

575

50

575

5050

5050

500

50

500

5050

500

50

500

5050

825

5050

5050

5050

50

2200

CÁNH LÙA

1400

1250

1250
CÁNH CHẾT

2700

1225

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY

1400

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY

1900

KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY

1400

1200

1200

50

2400

50 50

450

50 50

450

50 50

1200

CHI TIẾT CỬA S1

CHI TIẾT CỬA S2

CHI TIẾT CỬA D1

BẢNG THỐNG KÊ CỬA SỔ
TÊN LOẠI CỬA

KÝ HIỆU

CỬA SỔ NHỰA LÕI THÉP 2 CÁNH
CỬA NHỰA LÕI THÉP 04 CÁNH KÉO

GHI CHÚ:

- Ơ SÁNG CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁCH KÍNH DÙNG KÍNH TRẮNG 8 LY.
- CÁCH CỬA ĐI DÙNG KÍNH 8 LY CƯỜNG LỰC.
- TẤT CẢ CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁCH KÍNH LÀM BẰNG NHỰA LÕI THÉP GIA CƯỜNG.
- TẤT CẢ PHỤ KIỆN CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁCH KÍNH DÙNG PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG.
- LÕI THÉP GIA CƯỜNG ĐỐI VỚI CỦA ĐI THÉP DÀY 1.4, ĐỐI VỚI CỬA SỔ THÉP DÀY 1.2 LY.

KÝ HIỆU

CỬA NHỰA LÕI THÉP 2 CÁNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

1400
2400

BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI
TÊN LOẠI CỬA

CHỦ ĐẦU TƯ

S1
S2

CHIỀU
RỘNG

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

D1

CHIỀU
RỘNG

1200

CHIỀU
CAO

SỐ
LƯỢNG

1900
1900

16
16

CHIỀU
CAO
2700

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

SỐ
LƯỢNG
16

TK BẢN VẼ THI CÔNG

BV CHI TIẾT CỬA

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-17


1

KT-10

1

KT-11

1

2
4200

3
4200

4
4200

5
4200

6
3900

7
4200

8

9

4200

4200

10
4200

E

7200

3600

E

2100

C
2100

C

11100

3600

D

11100

D

1800

B
1800

B

A

A

4200

4200

4200

4200

3900

4200

4200

4200

4200

37500

1

2

3

4

1

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

5

6

7

8

9

10

MẶT BẰNG BỐ TRÍ BÀN GHẾ ĐIỂN HÌNH

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

THỂ HIỆN

KIỂM

CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC 08 PHÒNG

TK BẢN VẼ THI CÔNG

MẶT BẰNG BỐ TRÍ BÀN GHẾ ĐIỂN
HÌNH
SỐ HIỆU BẢN VẼ

KT-18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×