Tải bản đầy đủ

31 tu kiem tra cuoi nam

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC CUỐI NĂM

Đánh dấu × vào ô ĐÚNG hoặc SAI.

Nội dung

ĐÚNG

SAI

1 Ta nhìn thấy một vật vì mắt ta phát ánh sáng đến vật đó.
2 Sao Hỏa là một nguồn sáng.
3 Ánh sáng luôn luôn truyền theo đường thẳng.
4 Tia tới, pháp tuyến với gương tại điểm tới , tia phản xạ đều
cùng nằm trong một mặt phẳng.
5 Gương phẳng luôn có hình dáng là một hình vuông hay chữ
nhật.

6 Gương cầu lồi hoặc gương cầu lõm luôn có hình dáng là một
mặt tròn.
7 Ta không bao giờ nhìn thấy được ảnh ảo.
8 Vật đặt trước gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật .
9 Chiếu một chùm tia sáng đến gương cầu lồi thì chùm tia
phản xạ có thể hội tụ tại một điểm.
10 Chóa đèn pin là một gương cầu lõm.
11 Vùng nhìn thấy của gương cầu lõm nhỏ hơn vùng nhìn thấy
của gương cầu lồi.
12 Âm trầm có vận tốc truyền âm lớn hơn âm bổng.
13 Âm nghe càng to thì có tần số càng cao.
14 Chỉ có siêu âm mới cho âm phản xạ.
15 Tai bình thường bắt đầu nghe được âm thanh có độ to từ 40
đềxiben trở lên.

153


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

16 Ôtô bấm còi, rú ga liên tục gây mất yên tónh trong đô thò và
khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ sáng thì bò phạt tiền từ
80.000 đồng đến 120.000 đồng.
17 Có ba loại điện tích : điện tích dương, điện tích âm và điện
tích trung hoà.
18 Khi cọ xát mảnh pôliêtilen bằng miếng len thì cả hai vật đều
bò nhiễm điện.
19 Có 3 vật nhiễm điện A, B, C : A đẩy B, B đẩy C, vậy A, B,
C cùng dấu.
20 Nguyên tử luôn luôn trung hoà về điện.
21 Vật nhiễm điện có thể mang điện tích âm nhiều hơn điện
tích dương.
22 Chỉ các vật rắn cọ xát với nhau thì mới tạo ra hiện tượng
nhiễm điện.
23 Khi trong mạch có dòng điện, êlectrôn chuyển động từ cực
âm, qua bóng đèn rồi đến cực dương của nguồn.
24 Chỉ có các êlectrôn chuyển động mới tạo nên dòng điện.
25 Đồng hồ đa năng có thể đo được hiệu điện thế và cường độ
dòng điện và một số đại lượng khác.
26 Chất rắn dẫn điện tốt hơn chất lỏng.
27 Mắc ampe kế và vôn kế nối tiếp với bóng đèn là cách mắc
đúng.
28 Không bao giờ được mắc ampe kế vào hai cực nguồn điện.
29 Trong cầu chì, dây chì càng lớn càng tốt.
30 Thả diều gần đường dây điện rất nguy hiểm.

Hướng dẫn: Các câu đúng là 4, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 30.

154Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×