Tải bản đầy đủ

30 TONG KET CHUONG 3 DIEN

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

TỔNG KẾT CHƯƠNG III : ĐIỆN HỌC

147


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1:
a) Làm thế nào để biết các bóng đèn trong một mạch điện được mắc nối tiếp
hay song song ?
b) Trong các hình vẽ sau hãy cho biết mạch điện nào có các bóng đèn mắc nối
tiếp ? mắc song song ?

(Hình a)


(Hình b)

Câu 2: Trong các máy thu thanh, để dẫn điện tới các linh kiện trong mạch, thay
vì dùng hai dây dẫn, người ta thường dùng sườn máy ( bằng kim loại ) để thay
để một dây dẫn, thường gọi là “mát” và kí hiệu :
Em hãy cho biết các bóng đèn sau đây
mắc song song hay nối tiếp ?

Câu 3: Vẽ sơ đồ các
mạch điện sau :

148


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 4: Cho mạch điện như sau :
a) Ta quy ước, số 0 ứng với khoá đóng
hoặc đèn sáng, số 1 ứng với khoá ngắt
hay đèn tối. Hãy điền vào ô kết quả
trong bảng sau :

Đèn Đ1
Đèn Đ2
Đèn Đ1
Đèn Đ2

Khoá K1
1
1
0
0

Khoá K2
1
1
1
1Khoá K3
0
0
1
1

Kết quả

b) Muốn chỉ có Đ1 sáng thì phải đóng và mở khoá nào ?
Câu 5: Các bóng điện trong các mạch nào sau đây sáng như nhau ?

Câu 6: Trong các cách mắc bóng đèn nhà, người ta thường mắc theo kiểu song
song hay nối tiếp ? Tại sao?
Câu 7: Hãy vẽ sơ đồ một mạch điện gồm 1 viên pin 9V, 5 bóng đèn mỗi bóng
9V và một khoá K điều khiển một lúc 5 bóng. Các đèn sáng bình thường.
Câu 8: Có một viên pin 9V, ba bóng đèn có 4,5V và ba bóng 3V. Hãy vẽ sơ đồ
các mạch điện có thể thắp sáng bình thường các bóng đèn nói trên :
a) Chọn một số bóng trong các bóng đèn nói trên.
b) Dùng hết các bóng đèn nói trên.

149


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 9: Một hộp đen gồm có 5 lỗ cắm. Bên trong
hộp đen có các dây nối các lỗ cắm. Người ta
dùng một mạch điện gồm pin và bóng đèn mắc
nối tiếp nhau cắm vào các lỗ cắm để thử và được
kết quả trong bảng sau :

Lỗ cắm AB AC
AD
AE
BC BD
Đèn
Tắt Sáng Sáng Sáng Tắt Tắt
Hãy xác đònh các dây nối trong hộp đen.

BE
Tắt

CD
CE
ED
Sáng Sáng Sáng

Câu 10 : Dùng từ điển vật lí, em hãy phân biệt khái niệm đoản mạch và đoạn
mạch.

Vì sao chim đậu trên dây điện vẫn có thể an toàn ?

Thân chim đậu trên dây điện cao thế coi như một
vật dẫn mắc song song (mắc rẽ) giữa hai điểm khá
gần nhau (điện trở đoạn mạch rẽ này so với mạch
rẽ khác là rất lớn). Cường độ dòng điện đoạn
mạch rẽ này (đi qua thân chim) không đáng kể,
không gây nguy hiểm cho chim.

150


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Tuy nhiên nếu chim đậu trên dây điện nhưng cánh
hoặc mỏ của nó chạm phải cột điện, hoặc bằng
cách nào đó nối liền với đất thì chim bò điện giật
ngay lập tức, vì dòng điện phóng qua thân chim để
đi vào đất.
Một số quốc gia rất quan tâm đến việc bảo vệ các
loài chim, ở những vò trí nguy hiểm người ta
thường dùng các phụ kiện đặc biệt để che chắn
không cho chim chạm vào hoặc lắp các giá đỡ
cách điện cho chim đậu được an toàn.

Dùng các đinh đóng vào tấm bảng mỏng sao cho
một nửa nằm phía trên, một nửa nằm phía dưới.
Đóng thành hai cột, mỗi cột tám đinh. Cột đầu
tương ứng với câu hỏi, cột sau là câu trả lời. Hãy
thiết kế mạch điện sao cho nếu dùng dây dẫn nối
một câu hỏi và một câu trả lời, nếu câu trả lời là
đúng thì đèn sáng??.
Xem bảng sau :

151


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Ta tháo một bóng đèn ra. Các bóng đèn nào không sáng tức là đang mắc
nối tiếp với bóng đèn đã lấy ra.
Câu 4:
a)
Khoá K1
Khoá K2
Khoá K3
Kết quả
Đèn Đ1
1
1
0
1
Đèn Đ2
1
1
0
1
Đèn Đ1
0
1
1
0
Đèn Đ2
0
1
1
1
b) K1 đóng, K2 và K3 ngắt.

Câu 8:

a)

152

b)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×