Tải bản đầy đủ

13 moi truong truyen am

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

Âm thanh truyền đến tai qua những môi
trường nào ?
Âm có thể truyền được trong chân không hay
không ?

66


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây ?
A- Chất lỏng
B- Chất khí

C- Chất rắn
D- Chất lỏng, khí và rắn.
Câu 2: Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng :
A- 340 m/s
B- 2,04 km/phút
C- 1224 km/giờ
D- Các giá trò trên đều đúng.
Câu 3: Những môi trường nào sau đây không truyền được âm ?
A- Nước sôi
B- Không khí loãng
C-Chân không
D- Sắt ở nhiệt độ nóng chảy.
Câu 4: Năm 1994, một sao chổi đã đâm vào sao Mộc gây ra một vụ nổ rất lớn.
Ở mặt đất ta không nghe tiếng nổ vì :
A- Trái Đất ở rất xa sao Mộc.
B- Giữa Trái Đất và sao Mộc là chân không.
C- Âm thanh từ sao Mộc đến Trái Đất phải mất 60 năm.
D- Âm thanh đã bò bầu khí quyển của Trái Đất hấp thụ.
Câu 5: Hai bạn cùng lớp đang tranh luận với nhau :
- Âm thanh truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất khí .
- Âm thanh truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất lỏng.
Dựa vào bảng vận tốc âm thanh trong một số môi trường sau đây :
Môi trường
Không khí
Gỗ
Nước
Thép
Chì
Thủy tinh

Vận tốc (m/s)
340
3400
1500
6100
1200
5500

67Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Khí hiđrô
1260
Em có nhận xét gì về những điều mà hai bạn ấy tranh luận ?
Câu 6 Hai bạn tranh luận với nhau :
Bạn A: “ Tất cả vật chất đều là môi trường
truyền âm”.
Bạn B: “ Bông, vải, cao su không phải là môi
trường truyền âm, vì vậy được dùng làm vật
cách âm”.
Theo em, bạn nào đúng ?
Câu 7: Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau
mới nghe tiếng sấm. Nơi xảy ra sấm sét cách
nơi đứng bao xa. Xem ánh sáng truyền đi tức
thời.
- Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường truyền
âm được.
- Chân không không thể truyền âm.

Âm thanh vang đi trong không trung và truyền
qua mọi vật liệu dùng để xây nhà của chúng ta.
Tuy nhiên sóng âm sẽ bò yếu khi truyền qua một
vật cản như một bức tường dày chẳng hạn. Lớp
kính quá mỏng sẽ không giữ được âm, nhưng hai
lớp cửa kính được lắp dựng tách riêng ra sẽ cách
âm hiệu quả hơn. Các vật mềm hấp thụ âm mạnh
hơn. Vì vậy, các phòng thu âm đều không có cửa
sổ, ngoài ra tường và trần của phòng thu âm còn
được phủ thêm lớp vải dày được làm bần hoặc
chất dẻo.

68


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Để chứng minh âm thanh không truyền được
trong chân không em có thể làm thí nghiệm sau :
- Dùng loa nhỏ (ở các
đồ chơi cũ) bỏ vào
ống tiêm, hai dây nối
ra ngoài .
-Nối loa với nguồn
âm. Lắp ống pít tông
và o xi lanh, sau đó,
bít kín ống tiêm tại
chỗ có dây ra. Ta
nghe âm thanh của
loa.
- Kéo pít tông lên,
âm thanh giảm dần
và một lúc nào đó
không nghe được.

Câu 1: D; Câu 2: D; Câu 3: D; Câu 4: B
Câu 5: Vận tốc truyền âm trong khí hiđrô lớn hơn vận tốc truyền âm trong chì.
Còn vận tốc truyền âm trong nước lớn hơn vận tốc truyền âm trong chì. Vậy,
các câu kết luận trên đều sai. Vận tốc truyền âm trong chất khí phụ thuộc vào
rất nhiều yếu tố như nhiệt độ, áp suất, loại khí …
Câu 6: Ý kiến bạn A đúng. (Mọi vật đều truyền được âm, chúng khác nhau ở
vận tốc truyền âm và độ hấp thụ âm).
Câu 7: Nơi xảy ra sét cách nơi đứng: 5s ´ 340 m/s = 1700 m = 1,7 km.

69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×