Tải bản đầy đủ

03 UNGDUNGDLTRUYEN THANG

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT
TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG

Làm thế nào để đóng các cọc hàng rào
cho thật thẳng hàng ?
Tại sao lại có hiện thượng nhật thực,
nguyệt thực ?

18


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Dựa vào sự truyền thẳng ánh sáng, em hãy đề xuất một phương pháp để
đóng các cột hàng rào cho thẳng hàng.

Câu 2: Một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn
sáng. Phía sau vật là :
A- Vùng tối.
B- Vùng nửa tối .
C- Cả vùng tối lẫn vùng nửa tối.
D- Vùng tối và vùng nửa tối xen kẽ lẫn nhau.
Câu 3: Hiện tượng nhật thực là hiện tượng :
A- Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất
và Mặt Trời.
B-Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái
Đất và Mặt Trời.
C-Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng
và Mặt Trời.
D-Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt
Trăng và Mặt Trời.
Câu 4: Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng :
A- Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất
và Mặt Trời.
B-Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái
Đất và Mặt Trời.
C-Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng
và Mặt Trời.
D-Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt
Trăng và Mặt Trời.
Câu 5: Khi có nhật thực toàn phần, ở mặt đất, ta thấy :
A-Một phần của Mặt Trời chưa bò che khuất.

19


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

B-Mặt Trời bò che khuất hoàn toàn và không nhìn thấy bất kì tia sáng
nào của Mặt Trời.
C-Mặt Trời bò che khuất hoàn toàn và nhìn thấy các tai lửa xung quanh
Mặt Trời.
D-Một phần của Mặt Trời chưa bò che khuất và nhìn thấy các tai lửa
xung quanh Mặt Trời.
Câu 6: Tại sao :
- Ở các phòng học, người ta thường dùng các bóng đèn dài.
- Ở các phòng giải phẩu ở bệnh viện, người ta dùng một hệ thống gồm
nhiều đèn.
Câu 7: Cho hai nguồn sáng A và
B. Hãy vẽ các vùng tối xuất hiện
trên màn.

Câu 8: Tại sao nhật thực chỉ xảy ra trong vòng vài phút trong khi nguyệt thực
xảy ra trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ ?

Câu 9: Dùng đèn pin chiếu vào quả đòa cầu.
Từ đó hãy giải thích :

- Tại sao ngày và đêm có độ dài khác nhau ?
- Tại sao thường có hai mùa trái ngược nhau
ở bắc bán cầu và nam bán cầu ?

20


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

- Nếu nguồn sáng có kích thước nhỏ, sau vật chắn
sáng ta có vùng tối.
- Nếu nguồn sáng có kích thước lớn, sau vật chắn
sáng ta có vùng tối và vùng nửa tối.

Khi có nhật thực toàn
phần, người ta sẽ nhìn
thấy các tai lửa và nhật
hoa. Vì vậy, nhật thực
toàn phần là một dòp rất
quý để các nhà khoa học
nghiên cứu về bầu trời.
Ngày 4-12– 2002 ở bang Nam Úc đã xuất hiện
hiện tượng Nhật thực toàn phần đầu tiên tại nước
này. Hiện tượng này chỉ kéo dài 26 giây nhưng
người ta có thể quan sát nhật thực từng phần trong
25 phút trước đó.
Vào ngày trời nắng, bạn dùng một cọc cao
khoảng 20cm cắm thẳng đứng xuống mặt đất.
Trong ngày, cứ đúng 7, 8, … 17 giờ, bạn hãy
đánh dấu vào đỉnh của bóng hiện lên trên mặt
đất. Điều thú vò là vào cùng một giờ, các bóng
chỉ những vò trí khác nhau vào các ngày khác
nhau.
Sau một năm, vò trí của
bóng quay lại chỗ cũ. Đồng
hồ Mặt Trời được con người
chế tạo ra rất sớm. Nhờ đó,
người xưa xác đònh độ dài
của năm, của các mùa
màng…

21


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Ta đặt các cây cột sao cho khi ngắm từ cột cuối cùng ta không nhìn
thấy chiếc cột đầu tiên.

Câu 2: A
Câu 3: A
Câu 4: D
Câu 5: C
Câu 6: Dùng bóng đèn dài hoặc nhiều bóng đèn để thắp sáng sẽ tránh được
vùng tối .
Câu 7:
Vùng nửa tối
Vùng tối
Vùng nửa tối

22


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 8: Do Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng nên vùng tối do Trái Đất tạo ra lớn hơn
vùng tối do Mặt Trăng tạo ra.

Câu 9: Xét điểm A ở vùng bắc bán cầu . Khi Trái Đất quay, thời gian mà điểm
A ở trong vùng tối nhiều hơn thời gian ở ngoài sáng. Vì vậy khi ấy tại A, ngày
ngắn hơn đêm.
Trong khi đó tại một điểm B ở nam bán cầu (đối xứng với A qua dường
xích đạo) thì phần ngoài sáng nhiều hơn phần trong tối. Vì vậy ở B, ngày dài
hơn đêm.
Như vậy, nếu điểm A là mùa đông thì điểm B là mùa hè.

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×