Tải bản đầy đủ

QUANG HOC VAT LY THCS

QUANG HC
Cõu 1.Cho hai gng phng vuụng gúc vi nhau, mt tia sỏng chiu n gng th
nht, phn x truyn ti gng th hai, ri phn x,
a, V hỡnh minh ha?
b, Chng minh tia phn x cui cựng song song vi tia ti ban u?
c, Cho mt im sỏng S t trc hai gng trờn. Hóy v hỡnh minh ha s nh
ca S to bi hai gng?
Cõu 2: Cho hai im sỏng S1 v S2 trc mt gng phng nh hỡnh v
a/ Hóy v nh S1 v S2 ca cỏc im sỏng S1; S2
qua gng phng.
b/ Xỏc nh cỏc min m nu ta t mt ú thỡ cú
th quan sỏt c.
1/ S1
2/ S2
3/ C hai nh.
4/Khụng quan sỏt c nh no.
Cõu 3: Mt tia sỏng mt tri nghiờng vi mt t mt gúc 450. Hi phi t mt gng
phng nghiờng vi mt t bao nhiờu tia sỏng phn x t gng ú hng thng
ng xung mt cỏi ging.
Cõu 4:Tia sỏng Mt Tri nghiờng 1 gúc =480 so vi phng ngang. Cn t mt
gng phng nh th no i phng ca tia sỏng thnh phng nm ngang?

Cõu 5 :Mt ngun sỏng im v hai gng nh t ba nh ca mt tam giỏc u.
Tớnh gúc gp bi hai gng mt tia sỏng i t ngun sau khi phn x trờn hai gng:
a) i thng n ngun.
b) quay li ngun theo ng i c.
Cõu 6:Hai gng phng (M1) v (M2) cú mt phn x quay vo nhau v hp vi nhau
mt gúc . Hai im A, B nm trong khong hai gng. Hóy trỡnh by cỏch v ng
i ca tia sỏng t A n n gng (M1) ti I, phn x n gng (M2) ti J ri truyn
n B. Xột hai trng hp:
a) l gúc nhn.
b) l gúc tự.
c) Nờu iu kin phộp v thc hin c.
Cõu 7: Cho hai gng phng G1 v G2 t song song vi nhau (nh hỡnh v). V ng
i ca mt tia sỏng phỏt ra t S sau hai ln phn x trờn gng G 1 v mt ln phn x
trờn gng G2 thỡ qua mt im M cho trc.
G1

S
M

G2

Cõu 8: Một ngời cao 1,7m mắt ngời ấy cách đỉnh đầu 10 cm. Để ngời ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gơng phẳng thì chiều
cao tối thiểu của gơng là bao nhiêu mét? Mép dới của gơng phải cách
mặt đất bao nhiêu mét?


Câu 9:Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới một gương
phẳng đặt trên miệng một cái giếng và cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống
đáy giếng (hình 3). Hỏi gương phải đặt nghiêng một góc bao nhiêu so với
phương thẳng đứng và xác định góc tới, góc phản xạ của tia sáng đó trên gương?
S
360

I

P

Q

R


Câu 10: Cho hệ thống hai gương phẳng được ghép
như hình vẽ; hãy vẽ một tia sáng xuất phát từ
điểm sáng A, sau khi phản xạ trên hai gương,
lại quay về A
Câu 11: Điểm sáng cố định trước một gương phẳng. hỏi khi quay gương đi một góc i
theo trục quay vuông góc với mặt phẳng tới và không đi qua điểm tới thì tia phản xạ
quay 1 góc bao nhiêu
Câu 12: (5đ) Hai gương phẳng G1 và G2 hợp với nhau một góc α , hai mặt phản xạ
hướng vào nhau.
G1
x S
α

G2
Điểm sáng S đặt trong khoảng 2 gương . Gọi S1 là ảnh của S qua G1 và S2 là ảnh của
S1 qua G2. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng từ S phản xạ lần lượt qua G 1 và G2 rồi
đi qua S. Chứng tỏ rằng độ dài của đường đi đó bằng SS2.

.
Bài 13. Hai tia tới SI và SK vuông góc với nhau chiếu tới một gương
phẳng tại hai điểm
.
I và K như hình vẽ (H1).
S
M

I
K
(H1)
a) Vẽ tia phản xạ của 2 tia tới SI và SK.
b) Chứng minh rằng 2 tia phản xạ ấy cũng hợp với nhau 1 góc vuông.
c) Giả sử góc tạo bởi tia tới SK với gương phẳng bằng 300. Chiếu một tia sáng từ
S tới gương đi qua trung điểm M của đoạn thẳng nối hai điểm I và K. Xác định góc tạo
bởi tia phản xạ của hai tia SK và SM.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×