Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế chân mây – lăng cô từ ngân sách nhà nước

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, Luậ n văn này là công trình nghiên cứ u độ c lậ p củ a tôi.
Các thông tin, số liệ u và kế t quả tính toán trong luậ n văn là trung thự c, có nguồ n
gố c rõ ràng, minh bạ ch. Kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn là trung thự c và chư a
từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ công trình nghiên cứ u nào.
Thành phố Huế , ngày 10 tháng 9 năm 2014
Tác giả

Ngô Văn Phong

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×