Tải bản đầy đủ

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng sun spa resort

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u đề “Tạ o độ ng lự c làm
việ c cho ngư ờ i lao độ ng tạ i Khu nghỉ dư ỡ ng Sun Spa Resort” là trung thự c và
chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng cam đoan rằ ng mọ i sự
giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cám ơ n và các thông tin trích dẫ n
trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Các giả i pháp và kiế n nghị cũng đư ợ c rút ra từ nghiên cứ u lý luậ n và thự c tế
tạ i Sun Spa Resort Quả ng Bình.

Ngư ờ i cam đoan

Nguyễ n Thị Thu Ngọ c

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×