Tải bản đầy đủ

Ban Luan Cu ve vu an hanh chinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————
Hà Nội, ngày... tháng ... năm 20...
BẢN LUẬN CỨ
Kính thưa HĐXX
Thưa vị đại diện Viện kiểm sát.
Tôi là Đoàn Văn Hưng, là Luật sư thuộc văn phòng Luật sư
Thieen Tâm Đức, Đoàn Luật sự TP. Hà Nội. Theo yêu cầu của
nguyên đơn là Ông Nguyễn Văn Bính và được sự chấp thuận
của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk . Tôi có mặt tại phiên tòa
ngày hôm nay với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho nguyên đơn là Ông Nguyễn Văn Bính.
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và Phiên tòa ngày hôm nay, tôi xin
nêu lại một số nét chính về diễn biến của vụ án như sau:
Diên tích đất 700m2 thuộc các thửa đất số 60,71,72,73,74,89 tờ
bản đồ số 25 tại tổ dân phố số 2 phường Tân An, thành phố
Buôn Ma Thuột là một phần trong tổng diện tích đất 10,000m2
có nguồn gốc do Cụ Nguyễn Ngọc Cẩn – là bố của ông Nguyễn
Văn Bính khai phá từ những năm 1954.Năm 1978, gia đình ông cho Công ty Cà phê Đắk Lắk mượn
6400m2, còn lại 3600m2 gia đình tiếp tục sử dụng .
Năm 1996, do cần vốn sản xuất ông Nguyễn Văn Bính và bà
Hồng đã được chính quyền địa phương xác nhận tại “Giấy xác
nhận quyền sử dụng đất thổ cư và quyền sở hữu nhà ở” với
diện tích 3960m2 và nhà xây cấp 4, mái tôn xây năm 1974 và
được UBND phường Tân Lập xác nhận ngày 28/04/1996.
Năm 1997, cụ Nguyễn Ngọc Cẩn làm thủ tục chuyển nhượng
toàn bộ diện tích đất 3600m2 cho ông Nguyễn Văn Bính được
UBND phường Tân An chứng thực tại “Đơn xin chuyển
nhượng QSDĐ” ngày 10/07/1997 với diện tích 3450m2 và
150m2 làm đường.
Năm 1998, một số cán bộ Công ty cà phê Đắk Lắk cùng chính
quyền địa phương san ủi, lấn chiếm 1700m2 trong diện tích đất
3450m2 phân lô bán cho người khác làm nhà ở.
Năm 2002, bà Nguyễn Thị Huệ – vợ cụ Nguyễn Ngọc Cẩn làm
đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất còn lại hơn 1600m2 và
được UBND phường Tân An xác nhận ngày 11/12/2002.
Ngày 24/09/2015, UBND phường Tân An tiến hành phân lô bán
đấu giá 1600m2 đất còn lại.
Ông Bính làm đơn lên UBND phường Tân An và UBND thành
phố Buôn Ma Thuột đề nghị ngăn chặn việc chiếm dụng đất và
yêu cầu trả lại cho gia đình 700m2 chia lô bán đấu giá cùng
1700m2 đất chiếm dụng năm 1998.


Ngày 27/06/2016, ông Nguyễn Văn Bính nhận được thông báo
của UBND phường Tân An buộc tháo dỡ hàng rào. Sau đó, ông
Bính làm đơn yêu cầu dừng việc cưỡng chế.
Ngày 17/08/2016,ông Bính nhận được Quyết định áp dụng biện
pháp khắc phục hậu quả. Cùng ngày, ông Bính nhận được Biên
bản vi phạm hành chính ngày 10/06/2016 của UBND phường
Tân An.
Ngày 24/08/2016, UBND phường Tân An tiến hành cưỡng chế
tháo dỡ hàng rào lưới B40, đập phá tài sản trên đất, chia đất và
giao đất cho người mua trúng đất bán đấu giá.
Ông Nguyễn Văn Bính đã làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch
UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các cơ quan liên quan
nhiều lần, nhưng không được giải quyết.


Vì vậy, ông Nguyễn Văn Bính đã có đơn khởi kiện vụ án hành
chính đối với Quyết định hành chính và hành vi hành chính của
UBND TP Buôn Ma Thuột gửi tới Tòa án Nhân Dân Tỉnh Đắk
Lắk để yêu cầu Tòa Án giải quyết các vấn đề sau:
- Hủy bỏ Quyết định số 6278/QĐ-KPHQ của UBND
thành phố Buôn Ma Thuột ngày 04/08/2016 về việc:
“áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả”
- Bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình
ông Nguyễn Văn Bính theo quy định của pháp luật
( bồi thường đối với tổn thất về tài sản bị cưỡng chế
theo thực tế trong Biên bản cưỡng chế ngày
24/08/2016 ).


Đến Ngày 26/09/2017, Tòa án nhân dân Tỉnh Đắk Lắk ra quyết
định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc kiện
quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và Phiên tòa ngày hôm nay, tôi
xin trình bày các quan điểm pháp lý để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho thân chủ tôi là nguyên đơn Ông Nguyễn
Văn Bính như sau :
Thứ nhất, Mảnh đất của gia đình thân chủ tôi là đất có căn cứ.
Do được cha là ông Nguyễn Ngọc Cẩn tặng cho năm 1997 là
3450m2 ( đã trừ 150m2 làm đường) và đã được UBND phường
Tân An chứng thực tại “Đơn xin chuyển nhượng QSDĐ” ngày
10/07/1997. Chiếu theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 .
Xác định diện tích đất của gia đình ông Bính là đất có nguồn gốc
rõ ràng là hoàn toàn phù hợp và có căn cứ pháp lý đầy đủ.
Thứ hai, Đất của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cẩn là đất
không có tranh chấp, đã sinh sống, canh tác và trồng cây lâu
năm. Gia đình thân chủ tôi được các hộ dân cư có đất giáp danh
xác nhận là không có tranh chấp. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 101
Luật Đất đai 2013 .
Thứ ba, Gia đình thân chủ tôi, tức ông Nguyễn Văn Bính
cũng đã hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế đất qua các năm và
có biên lai xác nhận của Chi Cục Thuế là đã đóng đủ tiền thuế
cho mảnh đất mà gia đình thân chủ tôi quản lý.( có biên lai đóng
thuế đất kèm theo ) Do đó kết luận gia đình thân chủ tôi có hành


vi chiếm đất là không có cơ sở pháp luật theo Khoản 2 Điều 3
NĐ 102/2014/NĐ-CP.

Thứ tư, Vào năm 1996, do nhu cầu cần vốn để sản xuất phát
triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Bính và bà Hồng đã được chính
quyền địa phương xác nhận tại “Giấy xác nhận quyền sử dụng
đất thổ cư và quyền sở hữu nhà ở” với diện tích 3960m2 và nhà
xây cấp 4, mái tôn xây dựng năm 1974 và được UBND phường
Tân Lập xác nhận ngày 28/04/1996. Nhằm Phục vụ cho mục
đích thế chấp quyền sử dụng đất với Ngân hàng để được vay
vốn. Vì lẽ đó, nếu xác định mảnh đất của thân chủ tôi đang sử
dụng là diện tích đất mà thân chủ chiếm dụng được và không có
căn cứ pháp luật . Thì tại sao UBND Phường Tân Lập lại cấp
giấy xác nhận quyền sử dụng đất thổ cư và quyền sở hữu nhà ở
đối với diện tích 3960 m2 và nhà ở trên đất, để thân chủ tôi lấy đó
làm tài sản thế chấp Ngân Hàng .
Thứ năm, Qua nghiên cứu Quyết Định 6278/QĐ – KPHQ của
UBND TP Buôn Ma Thuột, tôi nhận thấy còn nhiều điểm mập
mờ và vi phạm pháp luật nghiêm trọng như :
+ Vi phạm nghiêm trọng pháp luật xử lý vi phạm hành chính :
về thẩm quyền ban hành Quyết định 6278 /QĐ- KPHQ .
Căn cứ vào Khoản 3,5 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính
2012. Khoản 4 Điều 5 Nghị Định số 81/NĐ-CP. Thì Chủ tịch
UBND TP BMT mới là người có thẩm quyền ban hành quyết
định này chứ không phải là ông Phó chủ tịch .


+ Việc áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
là không đúng và không có cơ sở pháp lý: Cụ thể là trong quyết
định 6278/QĐ- KPHQ đã áp dụng 02 biện pháp trong một vi
phạm hành chính là không có cơ sở .( trích QĐ 6278 – Buộc
khôi phục lại tình trạng đất trước khi lấn chiếm và Buộc trả lại
đất đã chiếm )
+ Về nôi dung và căn cứ pháp lý của Quyết định 6278/QĐKPHQ đối với các lỗi vi phạm mà Quyết định này đã cáo buộc
thân chủ tôi là không có căn cứ và trái với thực tế khách quan,
có dâu hiệu xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp
pháp của thân chủ tôi.
+ Dẫn chiếu các căn cứ, văn bản chứng cứ không chính xác và
thiếu tính minh bạch, cụ thể : Trong quyết định 6278 đã dẫn
chiếu thửa đất sô 92 tờ bản đồ số 25 là nằm trong diện tích
700m2 mà quyết định này đã cáo buộc thân chủ tôi chiếm dụng.
Tuy nhiên, thửa đất số 92 tờ bản đồ số 25 là thửa đất đã được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 41001110217 mang
tên cụ Nguyễn Thị Huệ ( vợ của cụ Cẩn) do UBND tỉnh Đắk
Lắk cấp ngày 04/06/2003. Từ những dẫn chiếu sai lệch nghiêm
trọng về số thửa số tờ bản đồ , ta có thể thấy được quá trình ra
quyết định này là vội vàng , cẩu thả và thiếu sự đồng nhất.
Thứ sáu, Tôi cho rằng diện tích đất 700m2 mà theo QĐ 6278 đã
cáo buộc thân chủ tôi chiếm dụng và thân chủ tôi đã khiếu nại
nhưng chưa được giải quyết , thì đây có thể coi là Đất đang có
tranh chấp .


Vậy, Tại sao UBND TP Buôn Ma Thuột lại gấp rút phân lô để
bán và nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho ngừoi
mua đất. Phải chăng còn điều gì uổn khúc trong vấn đề này hay
đã có ai đó lợi dụng chức vụ quyền hạn để công nhiên chiếm
đoạt tài sản của thân chủ tôi, để trục lợi.
Thứ bảy, Việc UBND TP Buôn Ma Thuột ủy quyền cho UBND
Phường Tân An lập Hội đồng cưỡng chế đất và cho các phương
tiện như máy xúc , ủi tiến hành san bằng , đóng cọc và Phân lô ,
bán, giao đất các lô đất nằm trong diện tích 700m2 đang trong
thời gian tranh chấp, khiếu nại trước sự chứng kiến của gia đình
thân chủ tôi và bà con hàng xóm. Nhưng lại không cung cấp cho
gia đình thân chủ tôi Quyết định cưỡng chế và danh sach tài sản
đã cưỡng chế , khi kết thúc việc cưỡng chế thì UBND Phường
Tân An và Đoàn cưỡng chế đất đã trốn tránh trách nhiệm và
không cung cấp cho gia đình thân chủ tôi bất cứ một giấy tờ liên
quan nào đến việc cưỡng chế đất và tài sản trên đất đã cưỡng
chế . Từ những tình tiết như vậy, căn cứ vào luật xử lý vi phạm
hành chính 2012 , Tôi cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật
cực kì nghiêm trọng của UBND Phường Tân An và Hội Đồng
cưỡng chế đất .
Từ những phân tích nêu trên, tôi cho rằng Quyết định 6278/QĐKPHQ của UBND TP Buôn Ma Thuột là một quyết định vi
phạm pháp luật, thiếu tính minh bạch . Quyết định này được ban
hành, nhằm mục đích công nhiên chiếm đoạn tài sản của thân
chủ tôi là ông Nguyễn Văn Bính để trục lợi riêng, gây hậu quả
nghiêm trọng là thiệt hại về tài sản va tinh thần của cá nhân và


gia đình thân chủ tôi , hành vi này cũng sẽ để lại tiếng vang xấu,
ảnh hưởng không nhỏ lòng tin của nhân dân vào uy tín của chính
quyền địa phương .
Vì các lẽ trên, tôi kính đề nghị hội đồng xét xử, xem xét :
- Hủy bỏ Quyết định số 6278/QĐ-KPHQ của UBND
thành phố Buôn Ma Thuột ngày 04/08/2016 về việc:
“áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả”
- Bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình
ông Nguyễn Văn Bính theo quy định của pháp luật
( bồi thường đối với tổn thất về tài sản bị cưỡng chế
theo thực tế trong Biên bản cưỡng chế ngày
24/08/2016 và bồi thường về tinh thần mệt mỏi lo lắng
mất tài sản trong những ngày tháng khiếu nại và khiếu
kiện).

Trên đây là quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho
thân chủ tôi là ông Nguyễn Văn Bính
Kính mong HĐXX quan tâm xem xét để đưa ra phán quyết công
bằng, đúng người và đúng pháp luật .

Tôi Xin Chân Thành Cảm ơn !
Trân Trọng ...!


Luật Sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bị Đơn
Luật sư Đoàn Văn Hưng


HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
KHOA LUẬT

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ THAM GIA LÀM BÀI TẬP NHÓM
Ngày……………………………………. Địađiểm:……………………………………..
Nhóm số: ……………...
Lớp:……………………... Khóa:………………………..
Tổng số thành viên của nhóm…………………………………………………………….
Có mặt:…………………………………………………………………………………...
Vắng mặt:……………….. Có lý do:………………… Không lýdo:………………….
Nộidung:
…………………………………………………………………………………….….
……………………………...…………………………………………………..........
Tên bài tập:………………………………………………………………………................
Môn học:……………………………………………………………………………............
Xác định mức độ tham gia và kết quả tham gia của từng sinh viên trong việc thực hiện
bài tập nhóm số:………………...........Kết như sau:……………………………................

STT

Mã SV

1
2
3
4
5
6

1553810086

Đánh giá của SV
A
B
C

Họ và tên

Đoàn Văn

Hưng

Kết quả nộp đúng hạn:............................/10
Kết quả điểm bài viết:.……………......../50
Kết quả điểm thuyết trình:……………./10
Kết quả điểm trả lời câu hỏi:……………./30
Điểm cộng:…………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

KẾT LUẬN ĐIỂM:………… ………/100

SV

GV kết

ký tên luận điểm

X

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2017
NHÓM TRƯỞNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×