Tải bản đầy đủ

Đề số 15 ba định luật niu tơn số 1 (đl 1 niu tơn)

Chương 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

15

BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN SỐ 1

Họ và tên học sinh:……………………………………………Trường THPT:………………………………
Câu 1. Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều nếu
A. Không chịu tác dụng của lực nào ngoài trừ trọng lực.
B. Chịu tác dụng của hai lực là trọng lực và phản lực nhưng cân bằng nhau.
C. Không chịu tác dụng của lực nào, nếu có ngoại lực thì hợp lực bằng không.
D. Hợp lực tác dụng vào nó khác không.
Câu 2. Chọn câu sai.
Một vật chuyển động thẳng đều vì
A. Hợp lực tác dụng vào nó không đổi.
B. Các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau.
C. Hợp lực tác dụng vào nó bằng không.
D. Không có lực nào tác dụng vào nó.
Câu 3. Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20N
nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Xác định độ lớn của lực cản tác dụng lên vật. Lấy g = 10m/s2.
A. 20N.

B. 10N.
C. 0N.
D. 5 3 N.
Câu 4. Trong những khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng và đầy đủ nhất ?
A. Quán tính là tính chất của các vật có tính ì, chống lại sự chuyển động.
B. Quán tính là tính chất của các vật có xu hướng giữ nguyên tốc độ chuyển động của chúng.
C. Quán tính là tính chất của các vật có xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động.
D. Quán tính là tính chất của các vật có xu hướng bảo toàn hướng vận tốc của chúng.
Câu 5. Một vật đang chuyển động với vận tốc 5m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật dừng lại ngay.
B. vật tiếp tục chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
C. vật đổi hướng chuyển động.
D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 5 m/s.
Câu 6. Khi tài xế cho xe khách rẽ phải thì hành khách trên xe có xu hướng
A. nghiêng người sang trái.
B. ngả người về phía trước.
C. ngả người về phía sau.
D. nghiêng người sang phải.
Câu 7. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính
A. Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra.
B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.
C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.
D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng bị ngã về phía trước.
Câu 8. Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau: Một vật chuyển động đều thì:
A. Quãng đường vật đi được tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động.
B. Quãng đường vật đi được sau những khoảng thời gian bất kì bằng nhau thì bằng nhau.
C. Vật chịu tác dụng của một lực không đổi.
D. Vật chịu tác dụng của các lực cân bằng khi đang chuyển động.
Câu 9. Một vật khối lượng m được treo vào sợi dây mảnh 1 như hình. Phía dưới vật có
buộc một sợi dây 2 giống như sợi dây 1. Nếu cầm sợi dây 2 giật thật nhanh
xuống thì sợi dây nào sẽ bị đứt trước.
A. phụ thuộc vào khối lượng m của vật.
B. Dây 1 và dây 2 cùng bị đứt.
C. Dây 2.
D. Dây 1.
Câu 10. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị tốc độ được biểu diễn trên hình
vẽ. Trong khoảng thời gian nào các lực tác dụng vào vật cân bằng không?
v (m/s)
A. Từ 0 đến 2s
B. Từ 2s đến 3s.
C. Từ 3s đến 4s.
D. Không có khoảng thời gian nào.
t(s)
0
2 3 4
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 (Đề số 15)

1
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×