Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi quản lý bảo hiểm xã hội 1 kỳ 1 năm 2017 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Quản lý bảo hiểm xã hội 1 kỳ 1 năm 2017-2018
(Ngày thi 2/1/2018)
Đề 1
Tự luận:
1. Các nguyên tắc quản lý tài chính bhxh, lhe Việt Nam!
2. Tại saoi xác định ĐTH chính xác, đầy đủ,... phải thực hiện một cách cxac nhất?
Lhe Việt Nam!
Đề 2
1. Đúng sai :
1.1 Vụ kế hoạch và đầu tư là một đơn vị chuyên môn giúp việc cho giám đốc
BHXH
1.2 Sổ BHXH sẽ đc thay thế bằng thẻ BHXH vào năm 2030
1.3 chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN sẽ được lấy từ lãi đầu tư BHXH
1.4 liên quan đến trách nhiệm, quyền của mặt trận tổ quốc Việt Nam
1.5 hội đồng quản lí BHXH được tổ chức theo 3 cấp từ tw đến địa phương
Phần 2 :
2.1 Các mô hình cơ cấu tổ chức BHXH , ưu nhược điểm. Liên hệ VN
2.2 nguyên tắc tổ chức BHXH
2.3 ví dụ về vi phạm pháp luâth TCBHXH , cách giải quyết

Đề 3
Đối tượng thụ hưởng ( đặc điểm, khái niệm, phân loại). Nội dung quản lý bhxh, cơ
cấu tổ chức bhxh........
Đề 4
Đ/s
Bhxh việt nam là cơ quan nhà nước trực thuộc chính phủ
NLĐ có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH
Chế độ BH hưu trí bổ sung do DNHB nhân thọ triển khai
Hđ liên kết quốc tế là vai trò của qlnn bhxh
Đề 5
Vì sao việc xác định chính xác, rõ ràng đối tượng thụ hưởng BHXH là rất quan
trọng ??


Fb.com/DethiNEU

Đề 6
Câu 1 Đối tượng BhXH bắt buộc: khái niệm đặc điểm phân loại? Luật BHXH 2014
có khác gì so với luật BHXH 2006 về đối tượng
Câu 2: vì sao số lượng người tham gia BhXH tự nguyện lại ít?
Câu 3 lấy ví dụ minh hoạ về vi phạm pháp luật BhXH trong quản lý thu và cách
giải quyết
Đề 7
1. Nguyên tắc cơ bản quản lý tài chính BHXH? Liên hệ thực tế VN
2. Vì sao xác định đúng đối tượng thụ hưởng BHXH là cần thiết? Liên hệ thực tế
VN
3. Nêu ví dụ vi phạm pháp luật về tài chính BHXH và cách giải quyết
Đề 8
Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về BHXH? Liên hệ VN
Chi phí quản lý BHTN đc trích từ quỹ BHTN
Ví dụ về vi phạm BHXH về quản lí thu ???? ( QUAN TRỌNG) và biện pháp xử líTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×