Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi thương phẩm học hàng hóa kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Thương phẩm học hàng hóa kỳ 3 năm 2018 (Ngày
thi 27/12/2018)
Đề 1
Câu 3: nêu ý kiến về nhận định " chất lượng của sản phẩm bao gồm cả dịch vụ sau
mua bán"
Câu 4 đ/s: nhãn hiệu hàng hóa khi buôn bán với nước ngoài có thể thay đổi
Mã số mã hiệu hàng hóa là do công ty tự cung cấp
Đề 2
Câu 1: Trắc nghiệm 4 câu
1: 2 lô hàng hoá giống hệt, 1 lô được giao theo từng phần, 1 lô giao 1 lần thì có: mã
HS giống? khác?,...
2. hàng hoá phân theo size S,M,L là phân theo độ rộng? sâu? dầy?
3.
4.
Câu 2: ptich nhận định: nhãn hiệu hàng hoá là 1 yếu tố cấu thành chất lượng sp?
Câu 3: bài tập tìm số kiểm tra
Câu 4: Đ/S gthich
1. Bao bì có thể định vị thương hiệu sản phẩm
2. 1 sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn ISO đồng nghĩa với việc sản phẩm đó

có chất lượng cao.
Đề 3
1. Trắc nghiệm
2. Phân tích quan điểm “ sự ptrien của cnghe ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm”.
Lấy 1 ví dụ minh hoạ
3. Tìm số kiểm tra (mã EAN)
4. Đúng sai gthich
a) nhãn hiệu hàng hoá quyết định việc tiêu thụ hàng hoá đó ở nuoc ngoài
b) độ dày sản phẩm ảnh hưởng tới giá cả của sản phẩm
Đề 4
1. Trắc nghiệm (4 câu)
2. Phân tích quan điểm: chất lượng hàng hóa mang tính lịch sử. Ví dụ minh họa
3. Tính mã kiểm tra EAN


Fb.com/DethiNEU

4. Đúng sai gt:
a. Hàng hóa trong siêu thị được phân loại giống như ở Hải quan và giống cả mã số.
b. 1 dòng sản phẩm khi không tạo ra lợi nhuận nữa thì phải bị đào thảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×