Tải bản đầy đủ

de so 2 hsg cấp huyện có kèm theo đáp án và điểm

Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán số 2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)

KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH Đ
Năm học 2016 - 2017
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP
Ngày kiểm tra: 27/01/2017
Thời gian: 150 phút (không kể thời giĐáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×