Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án họp phụ huynh đầu năm - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án họp phụ huynh đầu năm

SỞ GD & DDT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT TÂN KỲ

GIÁO ÁN HỌP CHA MẸ HỌC SINH LỚP 11C8
HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện kế hoach năm học 2011 – 2012, trường THPT Tân Kỳ tổ chức Hội nghị cha mẹ học
sinh học kỳ II để báo cáo với CMHS tình hình phát triển cúa nhà trường và kết quả học tập, rèn
luyện của học sinh trong thời gian qua. Đồng thời bàn bạc, thống nhất để định hướng cho hoạt động
dạy học, đóng góp trong thời gian sắp tới.
- Đây là việc làm hết sức quan trọng khẳng định tính minh bạch, phát huy tinh thần dân chủ và tăng
cường sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường – gia đình và xã hội, nhằm góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường.
B. NỘI DUNG CỤ THỂ
- Thời gian: 07h 30’ ngày 15 tháng 01 năm 2012
- Địa điểm: Tại phòng hoc 11C8
- Chuẩn bị: - Nấu nước: Linh,tuyết.
- Vệ sinh: Thơm,P Oanh,Giang,Huyền
- Đón tiếp CMHS: T Hải,Tiến Hòa.
I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC.
- GVCN mời tất cả CMHS vào lớp, hướng dẫn học sinh đón tiếp, mời nước.

- Tuyên bố lý do họp:
- Giới thiệu đại biểu:
- Giới thiệu chủ tọa, bầu thư ký ghi biên bản.
II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP

III. Kết quả học kỳ I.
* Văn hóa - khá: 5
- TB : 37

* Đạo đức

- tốt: 15 = 36
- khá: 15= 36
- TB : 11= 26
- yếu: 1= 2

=> Lớp xếp thứ 33/ 42(lớp loại 3)
* Danh sách học sinh được khen thưởng ( xem bảng kết quả học tập)
* Danh sách học sinh cá biệt:
1. Dương Đức Mạnh
3. Nguyễn Công Hải
2. Nguyễn Văn Quảng
4. Phan Đức Khánh
* Thông báo kết quả đóng góp học kỳ I
2. Ý thức học tập
- Nhìn chung đa số các em đều ngoan và có ý thức học tập như: em Dung,Tuấn Anh,P Oanh,Lê
Thủy,Đậu Trang… tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có một số em ý thức chưa cao, thường xuyên vi
phạm nề nếp học tập như không học bài cũ, chưa nghiêm túc trong giờ học như: em Mạnh,C Hải,T
Hòa,Duy Hòa,Khánh,T Quang,T Quân,QuangrLinh,Tuyết,Đồng…..
- Học thêm: Đa số các em đã đăng ký học thêm 3môn TOÁN,NGOẠI,VĂN với 10 buổi/môn
Tuy nhiên ý thức các em còn thấp trong các buổi học thêm, hay nói chuyện riêng.
3. Ý thức rèn luyện lao động
Các em được điều động 1 buổi/ 1 tuần theo kế hoạch của nhà trường nhằm mục đích giáo dục các
em thông qua các buổi lao động sao cho vừa có chất lượng vừa có văn hóa trong lao động. Một số
em thiếu ý thức trong các buổi lao động: Đa số cac em nam.


4. Ý thức chấp hành kỷ luật
Trong học tập cũng như lao động có một số em có ý thức cao, rèn luyện tốt song vẫn còn những em
ý thức kém, thiếu đồ dùng học tập, sách vở, không ghi chép bài đầy đủ, thường xuyên vi phạm nội
quy trường lớp như đã nêu trên, đặc biệt là em Khánh,Mạnh,C Hải, T Quang,Quân,Quảng
* CMHS có thể truy cập thông tin của các em qua địa chỉ email: qlnt.nghean.edu.vn/c3tanky
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG HỌC KỲ II
1. Học tập: Học chính vào buổi sáng, - Học thêm vào buổi chiều theo TKB.
2. Lao động: Theo kế hoạch của nhà trường
3. Các hoạt động đoàn thể: Tham gia đầy đủ, tích cực và có hiệu quả
4. Đóng góp:
a. Các khoản đóng góp theo quy định của nhà nước:
- Học thêm học kỳ II
b. Các khoản vận động.
- Quỹ khuyến học: (tùy CMHS)
- Quỹ lớp học kỳ II
5. Biện pháp thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp
- Thường xuyên nhắc nhở các em.
- Đua ra biểu điểm thi đua đánh giá xếp loại đạo đức nhằm khuyến khích động viên các em.
- Đối với những em vi phạm nhiều sẽ bị kiểm điểm trước lớp,có thể phạt làm trực nhật……,
- Nhắc nhở CMHS không nên cho các em đưa điện thoại di động đến sử dụng ở trường,
- Ngoài ra, xin thêm biện pháp, ý kiến thảo luận của CMHS để giúp con em ngày càng tiến bộ và
đạt kết quả cao hơn nữa trong học tập.
7. Đăng ký danh hiệu học kỳ II

- Tập thể lớp đạt danh hiệu : TT
- Chi Hội đạt danh hiệu :
Vững Mạnh
- Hạnh kiểm :
+ Tốt : 50%; + Khá : 40%. ; TB : 10%
- Lên lớp :
100%
- Học lực:
+ Khá : 35,7%(15 HS) ; + T.bình :64,3%( 27HS)
IV. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (đại diện CMHS chủ trì)
(nhắc nhở thư ký ghi các ý kiến vào biên bản cụ thể và khoa học)
- GVCN nhắc nhở an ninh an toàn trong dịp tết và ký cam kết vào bản cam kết các em đã viết.
VII. KẾT THÚC HỘI NGHỊ
Tân Kỳ ngày 12 tháng 01 năm 2012
GVCN lớp 11C8

Phạm Thị Dung

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×