Tải bản đầy đủ

Bai 51 tom cua bui thi nam

MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
LỚP: 3


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

Kiểm tra bài cũ

Đặc điểm chung của côn trùng là :
A. Những động vật không xương
sống, có 6 chân và chân phân thành
các đốt.
B. Phần lớn đều có cánh.
C. Cả hai ý trên đều đúng.


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

Kiểm tra bài cũ


Con ong, con tằm là những côn trùng:
A. Có lợi
B. Có hại
C. Không có lợi cũng không có
hại


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:


Đố Vui

“Chân gần đầu
Râu gần mắt
Lưng cong co quắp
Mà bơi rất tài.”
Đố bạn đó là con gì?


Đố Vui

Con gì 8 cẳng 2 càng
Chẳng đi mà lại bò
ngang cả ngày?


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
HOẠT ĐỘNG 1

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ CỦA TÔM VÀ CUA.


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
Thảo luận nhóm: (5 phút)
Quan sát Tôm, Cua rồi điền các thông tin vào bảng sau.

Tôm
Các bộ phận

Cua
Các bộ phận

Cấu tạo bên
ngoài

Cấu tạo bên
ngoài

Cấu tạo bên
trong

Cấu tạo bên
trong

Cấu tạo chân

Cấu tạo chân


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
HOẠT ĐỘNG 1

Đầu

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ CỦA TÔM VÀ CUA.

Tôm

Mình

Các bộ phận Đầu, mình, đuôi,
chân.
Cấu tạo bên
Vỏ cứng bảo vệ
ngoài
Chân

Đuôi

Cấu tạo bên
trong
Cấu tạo chân

Không có xương
sống
Nhiều chân, chân
phân thành các đốt.


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

Tôm,cua

HOẠT ĐỘNG 1

Mình

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ CỦA TÔM VÀ CUA.

Càng
Càng

Cua
Các bộ phận

Chân
Chân

Chân, càng,mình

Cấu tạo bên
ngoài

Vỏ cứng bảo vệ

Cấu tạo bên
trong

Không có xương
sống

Cấu tạo chân

Nhiều chân, chân
phân thành nhiều đốt


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
HOẠT ĐỘNG 1

Tôm,cua

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ CỦA TÔM VÀ CUA.

Tôm
Các bộ phận
Cấu tạo bên
ngoài
Cấu tạo bên
trong
Cấu tạo chân

Cua

Đầu , mình, chân, Chân. càng, mình
đuôi
Vỏ cứng mình
Vỏ cứng bảo vệ
bảo vệ
Không có xương
Không có xương
sống
sống
Nhiều chân, chân
Nhiều chân, chân
phân thành các đốt. phân thành các đốt.


Nêu một số điểm
giống và khác
nhau giữa Tôm
và Cua?

Giống
- Tôm và Cua đều không có
xương sống. Cơ thể chúng được
bao phủ bằng một lớp vỏ cứng.
Chúng có nhiều chân và chân
phân thành các đốt .

Khác
-Tôm và Cua có hình dạng,
kích thước khác nhau.


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
Hãy kể tên một số loại Tôm, Cua mà em biết?


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
HÌNH ẢNH MỘT SỐ LOÀI CUA.

Cua biển

Cua huỳnh đế

Cua đồng

Cua đá


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
HOẠT ĐỘNG 2

BÀI 51: TÔM, CUA
ÍCH LỢI CỦA TÔM VÀ CUA.
Thảo luận nhóm đôi: (3 Phút)

Tôm, Cua sống ở biển, sông, hồ,
đồng ruộng,…

+ Tôm, Cua được dùng làm thức
ăn cho người và động vật (cho cá,
cho gà,…) và làm hàng xuất khẩu.
+ Tôm, Cua là những thức ăn chứa
nhiều chất đạm cần cho cơ thể con
người.


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
HOẠT ĐỘNG 2

ÍCH LỢI CỦA TÔM VÀ CUA.

Chọn ý đúng
Tôm, cua có ích lợi là:
x Dùng làm thức ăn.
x Để chữa bệnh.
x Bổ sung đạm và can xi cho cơ thể.
Giúp cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
Diệt các vi khuẩn có trong nước.
x Dùng để xuất khẩu.


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA

Kể
cho nhau
nghe những
món ăn
được chế biến
từ tôm, cua


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM. CUA

Tôm nướng

Tôm tẩm bột chiên

Tôm hấp sả

Cua sốt me

Cua hấp bia

Lẩu Cua

Tôm, cua sống ở dưới nước nên gọi là thuỷ hải sản.
Hải sản tôm, cua là những thức ăn
có chứa nhiều chất đạm cần thiết cho cơ thể con người .


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:
HOẠT ĐỘNG 3

BÀI 51: TÔM, CUA
HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM

Nuôi tôm, cua trong
ao, hồ

Nuôi tôm, cua trong
lồng


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT

Tàu khai thác đánh bắt thủy sản, chài lưới, câu......


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN

Chế biến hàng thủy sản xuất khẩu: Tôm, cua
đông lạnh, tôm khô, …..


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA
Tôm, cua là những thức ăn có nhiều chất
đạm rất bổ, mọi người đều có nhu cầu ăn tôm,
cua. Nên nuôi tôm, cua mang lại lợi ích kinh tế
rât lớn. Ở nước ta có nhiều sông ngòi, đường bờ
biển dài nên nghề nuôi tôm, cua rất phát triển.
Các tỉnh nuôi nhiều tôm, cua như: Kiên
Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp,…


Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:

BÀI 51: TÔM, CUA

Đội 1

Đội 2

Đội 3

Đội 4


Câu 1

Cơ thể cua có gì đặc biệt ?
a. Có vỏ cứng, không có xương sống.
b.Có nhiều chân, chân phân thành các đốt.
c.Cả hai ý trên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×