Tải bản đầy đủ

Nhịp tim bình thường của trẻ em

5/10/2018

Nhịp tim bình thường của trẻ em là bao nhiêu?

Nhịp tim là số lần tim đập trên mỗi phút (Nguồn: internet)
Nhịp tim là số lần tim đập trên mỗi phút; phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính, trọng lượng cơ thể, trạng
thái hoạt động; các bệnh lý kèm theo, các thuốc đang sử dụng, môi trường sống. Nhịp tim ở trẻ em
thay đổi tùy từng lứa tuổi, trẻ càng nhỏ thì nhịp tim càng nhanh như trong bảng dưới đây:
Tuổi

Nhịp tim bình thường (lần/phút)

Sơ sinh

120 - 160

1 – 12 tháng

80 - 140

1 – 2 tuổi


80 – 130

2 - 6 tuổi

75 - 125

7 - 12 tuổi

75 – 110

Người lớn

60 - 90

(https://m.me/ChuaBenhTimMach)

Thận trọng khi nhịp tim biến đổi bất thường
0932 319099 (tel:0932319099)

https://bacsitimmach.com.vn/nhip-tim-tre-em-binh-thuong-la-bao-nhieu.html

2/13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×