Tải bản đầy đủ

VIDEO công tác khoan phun chống thấm

TỔNG HỢP VIDEO KHOAN PHUN CHỐNG THẤM
Công tác khoan phun chống thấm tại Nậm Nghiêp 1 do Thái Lan thi công
Công nghệ khoan phụt
Khoan phụt gia cố nền đê, đập thuỷ lợi, thuỷ điện
Khoan phụt vữa chống thấm - Thiết kế và thi công
Khoan phụt chống thấm Thủy điện Buôn-Kuốp bằng Ximăng và cát
BHN_Mô phỏng biện pháp và trình tự thi công thủy điện Sông Tranh 4

https://www.youtube.com/watch?v=okAArIuDHZc
https://www.youtube.com/watch?v=vzMdnHnIBps
https://www.youtube.com/watch?v=4QBzXjQMb1w
https://www.youtube.com/watch?v=oB8wBmErrV0&t=287s
http://www.congtysongcau.vn/tin-tuc/Khoan-phut-chong-tham-Thuy-dienBuon-Kuop-bang-Ximang-va-cat-Nguyen-Van-Tang.15.html
https://www.youtube.com/watch?v=ahRMiGknmocTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×