Tải bản đầy đủ

GIÁO án GVCN THI TP

Ngày soạn: 30/11/2015
Ngày dạy: 2/12/2015
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM LỚP 7A3
( Ngày 02 tháng 12 năm 2015)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC:
1. Kiến thức
− Giúp học sinh nắm bắt được tình hình rèn luyện và học tập chung của lớp trong tháng. Qua
đó học sinh biết được những điểm cần khắc phục và phát huy để có một tháng mới học tốt
hơn.

− Định hướng cho học sinh các hoạt động học tập, rèn luyện và sự kiện trong tháng 12.
− Học sinh biết xác lập mục tiêu “Ưu tiên việc quan trọng” trước khi lập kế hoạch.
2. Kĩ năng
− Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lãnh đạo; kỹ
năng xác lập mục tiêu trong việc lập kế hoạch.

3. Thái độ
− Khích lệ tinh thần phấn đấu và ý thức vươn lên của học sinh trong lớp.
− Có thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng các hoạt động tập thể.
− Giúp học sinh có quan niệm đúng đắng về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và

những mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc, vươn lên trong các tiết học.
II. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án, máy tính, máy chiếu, giấy Ao, bút mầu, biểu mẫu kế hoạch cá nhân…
2. Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo, vở ghi, bút…
III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC:
- Giáo viên chủ nhiệm: Chỉ đạo chung.
- Chủ tịch hội đồng tự quản: Điểu khiển chương trình sinh hoạt lớp.
- HS tham gia đóng tiểu phẩm báo cáo sơ kết tuần; tham gia lập kế hoạch theo nhóm; kế
hoạch cá nhân…
IV. TIẾN TRÌNH SINH HOẠT
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Nội dung sinh hoạt:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
HOẠT ĐỘNG 1: TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU
ĐẠI BIỂU
* GVCN: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; mời chủ tịch
Hội đồng tự quản của lớp điều hành giờ sinh hoạt.
THÔNG QUA NỘI CHUNG CHÍNH CỦA BUỔI SINH
HOẠT


- CT HĐTQ thông qua ND chính của buổi sinh hoạt lớp
+ Phần 1: Báo cáo sơ kết và xếp loại hạnh kiểm tháng 11.
+ Phần 2: Triển khai và lập kế hoạch tháng 12 theo chủ đề
“Ưu tiên việc quan trọng”.
HOẠT ĐỘNG 2:
PHẦN I: SƠ KẾT THI ĐUA VÀ XẾP LOẠI HẠNH
KIỂM THÁNG 11
* SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 11
- Tiểu phẩm: “Táo quân học đường”
- CT HĐTQ tổng kết chung tình hình của lớp trong tháng
qua.
+ Đề xuất khen thưởng những bạn tiêu biểu
+ Nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với những trường hợp
vi phạm nội quy của lớp.
* XẾP LOẠI HẠNH KIỂM THÁNG 11
+ Gửi phiếu xếp loại hạnh kiểm tháng 11
+ Giải đáp các ý kiến phản hồi của các thành viên trong
lớp (nhận xét đã đúng, chưa đúng…).
* GVCN nhận xét về buổi sinh hoạt
- Nhận xét về cách tổ chức giờ sinh hoạt lớp.
- Đánh giá báo cáo của học sinh, chỉ ra những ưu điểm,
hạn chế ( nếu có).
- Tuyên dương và trao thưởng cho những học sinh đạt
thành tích xuất sắc trong tuần.
- Giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của học sinh.
HOẠT ĐỘNG 3:
PHẦN II: TRIỂN KHAI VÀ LẬP KẾ HOẠCH THÁNG
12 - CHỦ ĐỀ “ƯU TIÊN VIỆC QUAN TRỌNG”
* GVCN triển khai kế hoạch tháng 12:
- GVCN hỏi học sinh: “Các bạn cho cô biết trong tháng 12
này chúng ta cần phải làm những công việc gì?”
- HS trả lời
- GVCN chốt những mảng công việc chính cần thực hiện
trong tháng 12.

I. SƠ KẾT THI ĐUA VÀ XẾP LOẠI
HẠNH KIỂM THÁNG 11
* SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 11
Tiểu phẩm “Táo quân học đường”.

* XẾP LOẠI HẠNH KIỂM THÁNG 11:
CTHĐTQ gửi phiếu xếp loại hạnh
kiểm tháng 11 đến các thành viên trong
lớp.

II. TRIỂN KHAI VÀ LẬP KẾ HOẠCH
THÁNG 12 - CHỦ ĐỀ “ƯU TIÊN VIỆC
QUAN TRỌNG”
* Triển khai kế hoạch tháng 12
1. Nền nếp
- Duy trì và tiếp tục thực hiện những thói
quen tốt.
+ Đúng giờ.
+ Mặc đồng phục, khăn đỏ đầy đủ.
+ Chào hỏi lễ phép.
+ Xếp hàng khi di chuyển.
+ Đi giày dép đến các phòng học
chức năng.
- Khắc phục những tồn tại của tuần qua: Đi
học muộn, sử dụng điện thoại trong giờ…
2. Học tập
- Kiểm tra học kỳ I.
3. Sự kiện
- Chùm hoạt động đón giáng sinh - chào


năm mới 2016.
+ Trang trí lớp học chủ đề đón Giáng
sinh, năm mới (05 – 23/12/2015).
+ Noel chia sẻ: Bán mũ Noel gây dựng
quỹ từ thiện The Morning.
- Sơ kết học kỳ I.
- Ngày hội Phụ huynh học sinh.
HOẠT ĐỘNG 4: DẠY THÓI QUEN 3 “ƯU TIÊN VIỆC * THÓI QUEN 3:
QUAN TRỌNG”
“ƯU TIÊN VIỆC QUAN TRỌNG”
* Tổ chức trò chơi: Xếp đá
- GV chia lớp làm 3 nhóm tham gia trò chơi:
- Yêu cầu: Hãy xếp hết những viên đá vào bình sao

cho đậy được nắp bình lại?
- HS:
+ Thực hiện việc xếp đá
+ Báo cáo kết quả
- GV:
+ Yêu cầu học sinh nhắc các bước thực hiện của nhóm
mình?
+ Nhận xét phần làm việc của 3 nhóm.
- GV hỏi: Nếu chúng ta đem đối chiếu công việc xếp đá với
việc lập kế hoạch trong tháng các con nhận thấy điểm gì
tương đồng?
- HS: Trả lời
=> Cách xếp những viên sỏi cũng giống
- GV nhận xét và chốt kiến thức:
như việc các bạn lựa chọn để sắp xếp
những công việc trong tháng. Những viên
sỏi lớn tượng trưng cho những việc qua
trọng nhất và những viên sỏi nhỏ hơn sẽ
tượng trưng cho những việc ít quan trọng
hơn.
Việc đặt những viên sỏi lớn vào bình
cũng như việc các bạn xác định ưu tiên
làm những việc quan trọng hàng đầu. Sau
đó, chúng ta mới sắp xếp những công việc
ít quan trọng hơn vào kế hoạch thực hiện
của mình. Có như vậy chúng ta mới có thể
hoàn thành những việc mà mình mong
? Như vậy để hoàn thành các công việc trong tháng các muốn thực hiện trong tháng.
bạn cần phải làm gì?
- B1: Liệt kê các công việc cần làm
- B2: Xác định được hòn đá lớn - những việc quan trọng.
- B3: Phác họa thời gian xử lý những công việc quan trọng.
- B4: Dự tính các công việc còn lại.
HOẠT ĐỘNG 5: LẬP VÀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH

* LẬP KẾ HOẠCH THÁNG 12- CHỦ


*Hs lập kế hoạch tháng 12 với chủ đề “Ưu tiên việc quan ĐỀ “ƯU TIÊN VIỆC QUAN TRỌNG”
trọng”
- GV giao nhiệm vụ lập kế hoạch tháng 12 cho 3 ban : Học
tập, Nề nếp và Sự kiện.
- Thời gian làm việc: 10 phút
*Hs báo cáo kế hoạch tháng 12
- GV mời đại diện từng ban lên trình bày kế hoạch.
- GV nhận xét cách làm việc của từng ban, bổ sung những ý
kiến đóng góp.
- Giải quyết tình huống sư phạm (nếu có)
- Dựa trên kế hoạch hoạt động tháng 12 của lớp, GV hướng
dẫn và giao cho học sinh lập kế hoạch cá nhân tháng 12
(theo biểu mẫu) ở nhà.
- Yêu cầu:
+ 100 % học sinh thực hiện.
+ Thời gian hoàn thành vào thứ 6, ngày (4/12/2015) có xác
nhận của GVCN.
V. Củng cố
- Nhắc lại nhiệm vụ được giao.
- Nhận xét chung về buổi sinh hoạt.
VI. Dặn dò
- Hoàn thành biểu mẫu cá nhân.
- Phân công nhiệm vụ cho tiết sinh hoạt tuần sau.
VII. NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×