Tải bản đầy đủ

BAI 6 DICH VU TM TRONG NEN KTQD

Bài 5: dịch vụ trong nền KTQD

1- Dịch vụ và đặc điểm sản phẩm dịch vụ

Khái niệm:
Dịch vụ là ngành kinh tế thứ 3
trong cơ cấu kinh tế.
Dịch vụ là tất cả các hoạt động
kinh tế nằm ngoài 2 ngành công
nghiệp và nông nghiệp.
- Dịch vụ là các hoạt động hỗ trợ cho
qúa trinh kinh doanh (trớc trong
sau khi bán), là phần mềm của sản
phẩm hàng hoá.
a)
-


1- Dịch vụ và đặc điểm sản phẩm dịch vụ (tip)

b) đặc điểm:

- Sản phẩm vô hỡnh, chất lợng khó đánh giá
bởi chịu tác động của ngời bán, ngời mua
và thời điểm mua bán dịch vụ.
- Chi phí sản xuất có sự khác biệt so với sản
phẩm vật chất.
- Sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời.
- Dịch vụ không thể dự tr
Marketing dịch vụ 5P


1- Dịch vụ và đặc điểm sản phẩm dịch vụ
(tip)

c) Vai trò của dịch vụ
-

-

Giúp doanh nghiệp bán đợc nhiều
hàng hoá (rút ngắn thời gian ra
quyết định của ngời tiêu dùng, đẩy
nhanh tốc độ lu chuyển tiền tệ)
Là công cụ cạnh tranh hu hiệu nhất
Dịch chuyển cơ cấu của nên kinh tế
Tạo ra giá trị gia tng cho doanh
nghiệp và quốc gia


2- Các loại dịch vụ thơng mại
2.1 DV trong lĩnh vực lu thông bổ sung
(mang tính sản xuất)
-

-

-

Bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu
cầu của khách hàng (thu nhập, cạnh
tranh)
Chuẩn bị hàng hoá trớc khi bán và đa vào
sử dụng (tiết kiệm tiêu dùng, nâng cao
NSLđ)
Dịch vụ kỹ thuật khách hàng ( giảm rủi ro
khi mua hàng, bán đợc nhiều hàng hoá)
Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị
Dịch vụ giao nhận hàng hoá


2- Cỏc

loi Dch v Thng mi (tip)

b) DV trong lĩnh vực lu thông
thuần tuý
(thơng mại thuần tuý)
- Chào hàng:

L vic tổ chức giới thiệu và bán
hàng trực tiếp.
Chào hàng hiệu quả:
* Hiểu rõ thị trờng chào hàng
* Hiểu rõ hàng hoá cần giới thiệu
* Hiểu nghệ thuật trỡnh bày và
giới thiệu
* Hiu rừ ngi nhn cho hng


2- Cỏc

loi Dch v Thng mi (tip)

b) DV trong lĩnh vực lu thông
thuần tuý
(thơng mại
thuần tuý)

b.1 - Quảng cáo:
Là tuyên truyền giới thiệu về hàng
hoá bằng các phơng tiện khác nhau
trong khoảng không gian và thời gian
nhất định.
* Báo chí: (ký tự + hinh ảnh) đối tợng
rộng trên phạm vi rộng. Tính thời
điểm không rõ rệt
* đài phát thanh: (âm thanh)
Nhanh, rộng rãi. Chú ý thời điểm và


2- Cỏc loi Dch v Thng mi (tip)

b) DV trong lĩnh vực lu thông
thuần tuý
(thơng mại thuần tuý)
* Vô tuyến tuyền hỡnh: (Hinh ảnh, âm

thanh, ký tự). Nhanh, rộng, sinh động
nhng tốn kém. Chú ý nội dung trong
phim quảng cáo, thời điểm, thời lợng và
tần suất quảng cáo.
* áp phích: Khai thác tối đa về kích cỡ
hinh ảnh, mầu sắc, vị trí và thời gian
quảng cáo
* Bao bi và nhãn mác hàng hoá: cho
hiệu quả cao và thờng xuyên.
* Bu điện: Gửi thông tin quảng cáo cho
khách hàng qua bu điện. Tập trung,
hiệu quả không rộng.


2- Cỏc loi Dch v Thng mi (tip)

b) DV trong lĩnh vực lu thông thuần
tuý

(thơng mại thuần tuý) (tip)

b.2- Các phơng tiện quảng cáo bên trong
mạng lới kinh doanh
+Biển đề tên cở sở KD:
+ Tủ kính quảng cáo:
+ Cách bày biện hàng hoá:
+ Ngời bán hàng:
Hội chợ: Bán hàng, quảng cáo và nghiên
cứu thị trờng.
Dịch vụ t vấn, ghép mối:
Dịch vụ giám định hàng hoá:
Dịch vụ trong kinh doanh thơng mại
quốc tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×