Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Các yếu tố ảnh hưởng doanh thu tại công ty xổ số kiến thiết quảng trị - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Các yếu tố ảnh hưởng doanh thu tại công ty xổ số kiến thiết quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luậ n văn thạ c sĩ khoa họ c kinh tế

“Các yế u tố ả nh hư ở ng

doanh thu tạ i Công ty xổ số kiế n thiế t Quả ng Trị ” là công trình nghiên cứ u củ a
riêng cá nhân tôi và chư a đư ợ c công bố dư ớ i bấ t cứ hình thứ c nào. Các số liệ u và
thông tin đư ợ c nêu trong luậ n văn này đề u có nguồ n gố c rõ ràng, trung thự c và đư ợ c
phép công bố , tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đư ợ c chỉ rỏ
nguồ n gố c.
Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Hồ Phúc

i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×