Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP THU hút đầu tư vào các KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn QUẬN LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ đà NẴNG

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng:
Số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung thự c và chư a hề
đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.

Tác giả

Đoàn Thị Như Thủ y

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×